Архива јавних набавки-старо за чување

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору за 2019. годину, партија 1PDF
19. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума-Партија 2PDF
10. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразумаPDF
26. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
25. 10. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
17.12.2018Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
10. 08. 2018.Питања и одговори 5PDF
08. 08. 2018.Питања и одговори 4PDF
06. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
06. 08. 2018.Измене и допуне 3PDF
06. 08. 2018.Питања и одговори 3PDF
01.08.2018.Измене и допуне 2PDF
01. 08. 2018.Питања и одговори 2PDF
27. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
27. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
10. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга санације последица ванредног догађаја на прузи Ужице-Прибој-Врбница (државна граница)

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 9/2018
Датум објаве: 23. 11. 2018.
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
23. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 11. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2018
Датум објаве: 17. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
11. 10. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
11. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
11. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
02. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
02. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Расклопни апарати контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2018
Датум објаве: 25. 09. 2018.
Понуде се примају до: 10. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
28. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
25. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
25. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
28. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавањe друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
07. 03. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1 и 2PDF
13. 11. 2018.Обавештење о поднетном захтеву за заштиту праваPDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 09. 2018.Питања и одговори 3PDF
24. 09. 2018.Питања и одговори 2PDF
21. 09. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
21. 09. 2018.Измене и допуне 1PDF
21. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
18. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резевни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.10.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
31. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Главна оправка, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 08. 2018.Одлука о закључењу оквирног споразумаPDF
19. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
19.07.2018Измене и допуне 2PDF
19. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
17. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
17. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Ремонт кочионе опреме РК 2

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 26. 04. 2018.
Понуде се примају до: 04. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 05. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
15. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 04. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Ремонт напојних уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 24. 04. 2018.
Понуде се примају до: 07. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11.07.2018Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
24. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
24. 04. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији фасаде на објекту станичне зграде у железничкој станици Лозница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 19. 04. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2018. године у 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
19. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
19. 04. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка туцаника са превозом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 18. 04. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018 године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
26. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 04. 2018.Измене и допуне 1PDF
18. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 04. 2018.Позив за подношење допуна понудеPDF

Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2018
Датум објаве: 03. 04. 2018.
Понуде се примају до: 03. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 05. 2018 године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
09. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
27. 04. 2018.Питања и одговори 2PDF
24. 04. 2018.Измене и допуне 2PDF
24. 04. 2018.Питања и одговори 1PDF
16. 04. 2018.Измене и допуне 1PDF
03. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 04. 2018.Позив за подношење допуна понудеPDF

Набавка добара - полубранци и браници

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
18.10.2018Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
10. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
10. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
07. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ РУЧНИ АЛАТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 15. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 08. 2018 године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
17. 10. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
04. 09. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
13. 08. 2018.Питања и одговори 2PDF
31. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
31. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности (добара) техничких гасова са амбалажом и атестирањем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2018
Датум објаве: 28. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
23.10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
28. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала и резервних делова за вагоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018..
Понуде се примају до: 19. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
11 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка контролних уметака, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018.
Понуде се примају до: 10. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразумаPDF

08. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
18. 09. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
11. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка контролних уметака, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018.
Понуде се примају до: 10. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразумаPDF

08. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
18. 09. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
11. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка комуникационе опреме и мрежних система за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добра - резервни делови за ЖАТ-Ц-централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.07.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
22. 06. 2018.Питања и одговори PDF
22. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара - скретничка храстова импрегнисана грађа у укупној количини 555,87m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
16. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260cm у укупној количини 17.094 комада.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
23. 07. 2018.Питања и одговори 4PDF
16. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
16. 07. 2018.Питања и одговори 3PDF
13. 07. 2018.Питања и одговори 2PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка лежајева за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
31 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка подбијача за машине за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 15. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 08. 2018Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Батерије за ПП и АПБ, акумулатори за дизел агрегате и ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 2PDF
08. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
03. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2PDF
24. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 06. 2018.Питања и одговори 3PDF
14. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
30 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2018
Датум објаве: 09. 10. 2018.
Понуде се примају до: 25. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
02. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
09. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
02. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
22. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
08. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 10. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
25. 10. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
10. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавна набавка радова на санацији друмско-железничког панчевачког моста, по налогу министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 16. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 17. 10. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2019.Одлука о измени уговораPDF
12. 07. 2019.Одлука о измени уговораPDF
22. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
16. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 10. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Добра - алат, опрема и потрошни материјал за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 16. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
24. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
24. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
24. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
16. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на ископавању и одношењу земље

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2018
Датум објаве: 06. 09. 2018.
Понуде се примају до: 08. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 10. 2018 године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
11. 10. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
10. 10. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
06. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка исправљача и надзорних јединица за ЕВП постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка софтвера за контролу и надгледање Рачунарских мрежа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 08. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Oдржавање објеката високоградње отворени поступак, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
06. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
16. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF

28. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
10. 08. 2018.Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 4PDF
02.08. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 2 и 4PDF
02.08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
13. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
13. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
06. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији потпорног зида у станици Ужице путн.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
26. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавнa набавкa канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11.07.2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05. 07. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
14. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
14. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14.06.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
17. 05. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
17. 05. 2018.Измене и допуне 1PDF
15. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње - санација објекта станичне зграде у железничкој станици Севојно

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 05. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
05. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добра - резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 21. 06. 2018.
Понуде се примају до: 03. 07. 2018. године до 12.00 часова 06. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 07. 2018. године у 13.00 часова 06. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 06. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
28. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
28. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
21. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
21. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавнa набавкa гумених уметака

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 30. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.06.2018.Одлука о додели уговораPDF
11. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
08. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
08. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
17. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2018. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 22. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
11. 05. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
11. 05. 2018.Измене и допуне 1PDF
09. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка серверске и комуникационе опреме за потребе пословних комуникационих система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
27. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
29. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге шпедиције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 28. 05. 2018.
Понуде се примају до: 06. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
28. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 25. 05. 2018.
Понуде се примају до: 11. 06. 2018. године до 10.300 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11.07.2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05.07.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
25. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
25. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
05. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Контејнерски превоз туцаника

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
24. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
20. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 25. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавнa набавкa АТ порција

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Електрична енергија –Испорука електричне енергије за напајање система електричне вуче на мрежи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
30. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 11/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступка продајеPDF
24. 08. 2018.ДокументацијаPDF
24. 08. 2018.Јавни позив PDF
24. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Јавна набавке услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 08. 06. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018.Одлука о закључењу оквирног споразумаPDF
08. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 15. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
04. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Сертификација (атестирање) 55 заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 13. 06. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Подизање нивоа осигурања на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 07. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
05. 07. 2018.Измене и допуне 2PDF
27. 06. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
27. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.
ДатумДокументПреузимање
08. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
28. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2018.Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF

Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 11. 05. 2018.
Понуде се примају до: 21. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 05. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
11. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 06. 2018.Питања и одговори 4PDF
04. 06. 2018.Питања и одговори 3PDF
23. 05. 2018.Питања и одговори 2PDF
22. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
11. 05. 2018.Измене и допуне 1PDF
09. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 30. 04. 2018.
Понуде се примају до: 10. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 05. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
09. 05. 2018.Питања и одговори 3PDF
08. 05. 2018.Питања и одговори 2PDF
04. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
30. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 04. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
29. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делова за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018.. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
13. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Материјал за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4kV и 25/0,23kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
10. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018 године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
04. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018 године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
04. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
31. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 12. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 08. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
28. 08. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
09. 07. 2018.Notice of the extension of the deadline for submission of tenders 1PDF
06. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
06. 07. 2018.Измене и допуне 6PDF
06. 07. 2018.Питања и одговори 7PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 6PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 5PDF
04. 07. 2018.Измене и допуне 5PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 4PDF
04. 07. 2018.Измене и допуне 4PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 3PDF
28. 06. 2018..Измене и допуне 3PDF
26. 06. 2018.Измене и допуне 2PDF
28. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
20. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
15. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
12. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12. 06. 2018.Позив за подношење понуда-englishPDF
12. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2PDF
24. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 06. 2018.Питања и одговори 3PDF
14. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
30 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.
ДатумДокументПреузимање
08. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
28. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2018.Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF

Кавање косина и постављање заштитне мреже са анкерима, од км 248+320- 248+350, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
09. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга облагања кегле стуба С4 моста у км 127+905, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 08. 05. 2018.
Понуде се примају до: 17. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 05. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
30.07.2018Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 28. 05. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 05. 2018. године у 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
01. 06. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
25. 05. 2018.Питања и одговори 2PDF
18. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
15. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 1/2018/П
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Подношење пријава до: 23. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 23. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 23. 05. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 05. 2018.Лицитациона документацијаPDF
15. 05. 2018.Јавни позив PDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 3/2018/П
Датум објаве: 05. 06. 2018.
Подношење пријава до: 13. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 13. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 06. 2018.Обавештење о јавној лицитацијиPDF
07. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
05. 06. 2018.Лицитациона документацијаPDF
05. 06. 2018.Јавни позив PDF
05. 06. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 2/2018/П
Датум објаве: 24. 05. 2018.
Подношење пријава до: 31. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 05. 2018.Лицитациона документацијаPDF
24. 05. 2018.Јавни позив PDF

Јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 01. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуд 02. 07. 2018. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
12. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Секциони изолатор за брзине до 200 km/h контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 19. 07. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
11. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 08. 2018.Измене и допуне PDF
20. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ПРЕГЛЕД П12 НА ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
23. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 03. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 02. 2018.Питања и одговори 2PDF
30. 01. 2018.Измене и допуне 2PDF
25. 01. 2018.Измене и допуне 1PDF
25. 01. 2018.Питања и одговори 1PDF
12.01.2018.Конкурсна документацијаPDF
12.01.2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова
ДатумДокументПреузимање
01.02.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21.12.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
20. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
19.01.2018.Одлука о додели уговораPDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

<div style="text-align: center;">

 

Радови на санацији фасаде на објекту станичне зграде у железничкој станици Лозница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 19. 04. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2018. године у 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
19. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
19. 04. 2018.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2017
Датум објаве: 10.11.2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24.11.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
10.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
10.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Nabavka delova za dvopute bagere

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 17.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.11.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
14.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozila

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 116/2017
Датум објаве: 07.11. 2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. 27.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. 27.11.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.04.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
20.11.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
17.11.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
20.11.2017.Измене и допуне 2PDF
17.11.2017.Измене и допуне 1PDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Планe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
13.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
13.09.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Питања и одговори 1PDF
08.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 11. 2017.Питања и одговори 1PDF
30. 11. 2017.Измене и допуне 1PDF
15. 11. 2017.Конкурсна документацијаPDF
15. 11. 2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка лежајева за потребе ремонта подбијачких агрегата машина за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2016
Датум објаве: 22.12.2016.
Понуде се примају до: 30.12.2016. године до 09.00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.12.2016. године до 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
23.02.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
09.02.2017Одлука о додели уговораPDF
22.12.2016Конкурсна документацијаPDF
22.12.2016Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга израде Идејног пројекта реконструкцијде путног прелаза у км 66+207 пруге Рума -Шабац-Радспутница Доња Борина-Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2017
Датум објаве: 26.10.2017.
Понуде се примају до: 03.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.11.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF

09. 11. 2017.Одлука о додели уговораPDF
26.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.10.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Радови на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека , у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад
Број јавне набавке: 4/2017
ДатумДокументПреузимање
07.11.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
1.11.2017.Одлука о додели уговораPDF
31.10.2017.Питања и одговори 1PDF
30.10.2017.Измене и допуне 1PDF
26.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.10.2017.Обавештење о покретању поступкаPDF
<hr />

Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 3/2017
ДатумДокументПреузимање
29. 11. 2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.10.2017.Обавештење о покретању поступкаPDF
<hr />

Јавна набавка мале вредности материјала и графикона за потребе оператикe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2017
Датум објаве: 17.10.2017.
Понуде се примају до: 25.10.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30.11.2017Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
27.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
17.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
17.10.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

EBRD – Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / EBRD – Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section

Поступак јавне набавке EBRD
Број пројекта: 48409
Додатне информације: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html
Датум објаве: 16.10.2017.
ДатумДокументПреузимање
16.10.2017.Опште обавештење о набавциPDF
<hr />

Материјал реда вожње и графикони за потребе оператике

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 119/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
04.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
08.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Гасно уље екстра евро (ЕЛ) -(лож уље) и уље за ложење средње С (мазут), по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 13.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.12.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
03.10.2017.Измене и допуне 2PDF
03.10.2017.Питања и одговори 1PDF
03.10.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 28.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26.09.2017.Питања и одговори 2PDF
25.09.2017.Питања и одговори 1PDF
20.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка стационарних батерија

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24.11.2017.Одлука о додели уговораPDF
18.10.2017.Измене и допуне 2PDF
16.10.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
16.10.2017.Измене и допуне 1PDF
20.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка материјала и резервни делови за вагоне, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.11.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
03.11.2017.Обавештење о обустави поступка за партију 1PDF
24.10.2017.Одлука о додели уговора, Партија 2PDF
24.10.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 1PDF
20.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка угља

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 19.09.2017.
Понуде се примају до: 19.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.11.2017.Одлука о додели уговора 2PDF
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
03.10.2017.Измене и допуне 1PDF
19.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
19.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />[table “” not found /]

<hr />

Материјал за одржавање спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
14.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
14.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка изолатора за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
14.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
14.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Тонери и кертриџи, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 15.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.11.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 2, 4 i 6PDF
07.11.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
27.10.2017.Обавештење о обустави поступка, Партије 1 и 5PDF
16.10.2017.Одлука о обустави поступка, Партије 1 и 5PDF
16.10.2017.Одлука о додели уговора, Партије 2, 3, 4 и 6PDF
13.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
13.09.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Питања и одговори 1PDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Софтвер за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 21.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
09.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
13.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
13.09.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Питања и одговори 1PDF
08.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга преглед П12 на ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2017
Датум објаве: 12.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 13.0 часова
ДатумДокументПреузимање
19.12.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
19.12.2017.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
19.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
12.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
12.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 01. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка канцеларијског материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
11.09.2017.Измене и допуне 1PDF
08.09.2017.Питања и одговори 1PDF
01.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Радови на постављању заштитне ограде у граничној железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Радови на санацији моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
29.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
21.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.12.2017Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
21.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
14.07.2017.Питања и одговори 1PDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.11.2017.Обавештење о обустави поступка, Партија 2PDF
25.10.2017.Одлука о додели уговора, Партије 1,3,4,5PDF
23.10.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 2PDF
18.10.2016Питања и одговори 2PDF
14.07.2017.Питања и одговори 1PDF
08.09.2017.Измене и допуне 1PDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Материјал и резервни делови за кочнице и ваздушне водове (ТМД и вагони), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Резервни материјал и опрема за каблове, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 06.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 5PDF
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 4PDF
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
22.12.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
22.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
02.10.2017.Питања и одговори 5PDF
29.09.2017.Питања и одговори 4PDF
28.09.2017.Измене и допуне 1PDF
28.09.2017.Питања и одговори 3PDF
25.09.2017.Питања и одговори 2PDF
19.09.2017.Питања и одговори 1PDF
06.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 14.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
22.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
06.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка услуге постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 05.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
11.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
10.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
05.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
05.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />[table “” not found /]

<hr />

Уређаји за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
17.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
05.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
05.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка резервних делова за сатни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
17.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
05.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
05.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 01. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20.09.2017.Измене и допуне 1PDF
01.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.09.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
12.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
31.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
31.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.09.2017.Измене и допуне 2PDF
01.09.2017.Питања и одговори 1PDF
31.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
31.08.2017.Измене и допуне 1PDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Јавна набавка мале вредности материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01.02.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка точкова за ТМД по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 12.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16.11.2017.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
19.09.2017.Одлука о додели уговора, Партија 1PDF
19.09.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 2PDF
04.09.2017.Измене и допуне 1PDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 15.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.11.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
06.09.2017.Измене и допуне 1PDF
04.09.2017.Питања и одговори 1PDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Санација смештајних објеката - МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2017
Датум објаве: 29.08.2017.
Понуде се примају до: 11.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.09.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
31.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
31.08.2017.Измене и допуне 1PDF
29.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
29.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Одржавање IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 25.08.2017.
Понуде се примају до: 25.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.01.2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
25.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - Ниш

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2017
Датум објаве: 24.08.2017.
Понуде се примају до: 01.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.09.2017Одлука о обустави поступкаPDF
24.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
24.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr /></div>

Услуга главне оправке, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. год. до 09,00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. год. у 10,00 часова
ДатумДокументЛинк
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
22.08.2017.Измене и допуне бр.1PDF
17.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
17.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. год. до 10,00 часова
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. год. у 11,00 часова
ДатумДокументПреузимање
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
4.9.2017.Питања и одговори 1PDF
17.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
17.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. год. до 12,00 часова
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. год. у 12,30 часова
ДатумДокументЛинк
27.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
11.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
17.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
17.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
11.01.2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
30.08.2017.Одлука о додели уговораPDF
15.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
15.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавке електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.11.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
09.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
11.09.2017.Измене и допуне 1PDF
15.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
15.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Резервни делови за текућу оправку без откачивања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25.08.2017Одлука о додели уговораPDF
15.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
15.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />

Услуга израде техничке документације, типских пројеката, за санацију подножног и теменог свода у тунелима на прузи (Београд) - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
23.08.2017Одлука о обустави поступкаPDF
09.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
09.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга израде техничке документације за санацију подножног и теменог свода у десној и левој тунелској цеви тунела „Кнежевац“ пруге Београд ранжирна „А“- Распутница „Т“ Раковица од км 2+537,08 до км 5+268,00 (L=2730,92m)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
25.08.2017Одлука о обустави поступкаPDF
09.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
09.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутницa „Г“ - Раковица - Ресник

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.08.2017Одлука о додели уговораPDF
15.08.2017Питања и одговори 2PDF
14.08.2017.Питања и одговори 1PDF
09.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
09.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Делови за Плассер машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02.11.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
1.9.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
11.08.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
09.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
09.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2017
Датум објаве: 08.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11.01.2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
11.01.2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
11.01.2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
11.01.2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
16.11.2017.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1: редовна оправака вагона за превоз дугих шинаPDF
26.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
08.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Антивирусни системи и пратећи безбедносни софтвери - обнављање годишње лиценце за антивирусни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2017
Датум објаве: 07.08.2017.
Понуде се примају до: 15.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.08.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23.08.2017Одлука о додели уговораPDF
09.08.2017.Питања и одговори 1PDF
07.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
04.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
04.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
15.08.2017.Питања и одговори 1PDF
14.08.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
04.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
04.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавкa радова на реконструкцији расвете станичног подручја железничке станице Брасина

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.11.2017.Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
04.09.2017.Питања и одговори 3PDF
28.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
28.08.2017.Измене и допуне 2PDF
28.08.2017.Питања и одговори 2PDF
24.08.2017.Измене и допуне 1PDF
21.08.2017.Питања и одговори 1PDF
03.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
03.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />[table “” not found /]

<hr />

Kopiranje санација грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних и канализациних инсталација

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
28.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

санација грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних и канализациних инсталација

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
28.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Дистрибутoр

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 14.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.08.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
22.08.2017.Одлука о додели уговораPDF
03.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
03.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 02.08.2017.
Понуде се примају до: 10.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.09.2017.Обавештење о закљученом уговору, Партија 4PDF
27.09.2017.Обавештење о закљученом уговору, Партија 2PDF
05.09.2017.Обавештење о обустави поступка, Партија 1 и 3PDF
31.08.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 1 и 3PDF
31.08.2017.Одлука о додели уговора, Партија 2 и 4PDF
09.08.2017.Питања и одговори 1PDF
02.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
02.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Материјал за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2017
Датум објаве: 01.08.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
27.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05.09.2017.Обавештење о обустави поступка, Партија 2PDF
30.08.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 2PDF
30.08.2017.Одлука о додели уговора, Партија 1PDF
01.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.08.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка друмских теренских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
13.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
28.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
28.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

PROCUREMENT OF MACHINERY FOR MAINTENANCE OF CIVIL-ENGINEERING INFRASTRUCTURE TRACK TAMPING MACHINES

Поступак јавне набавке EBRD
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 29.09.2017. године до 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
28.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга одржавања и баждарења резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2017
Датум објаве: 27.07.2017.
Понуде се примају до: 04.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.08.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
09.08.2017.Питања и одговори 2PDF
07.08.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07.08.2017Измене и допуне 2PDF
27.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
27.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Комуникациона опрема и мрежни системи за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01.11.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
26.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Преглед и испитивање лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 04.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.08.2017.Одлука о додели уговораPDF
26.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Набавка серверских система за потребе апликације за архивирање података

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
26.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Батерије за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумалаторe за ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01.02.2017Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
01.02.2017Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
04.04.2016.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
21.08.2017.Питања и одговори 4PDF
21.08.2017Питања и одговори 3PDF
17.08.2017Питања и одговори 2PDF
16.08.2017.Питања и одговори 1PDF
02.08.2017.Измене и допуне 1PDF
26.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата( Носачи подбијача, цилиндри за стезање, стубови, рамови, вратила итд.) са израдом осовиница, чаура, поклопаца, кућишта и заменом заптивног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2017
Датум објаве: 25.07.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25.08.2017.Одлука о додели уговораPDF
01.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
25.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
25.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Колосечни прибор, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2017
Датум објаве: 25.07.2017.
Понуде се примају до: 24.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28.09.2017.Обавештење о закљученом уговору, Партија 2PDF
19.09.2017.Обавештење о обустави поступка, Партија 1PDF
31.08.2017.Одлука о додели уговора, Партија 2PDF
31.08.2017.Одлукa о обустави поступка, Партија 1PDF
25.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
25.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Рачунари и пратећа периферна рачунарска опрема, у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
16.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
16.08.2017.Измене и допуне 1PDF
16.08.2017.Питања и одговори 1PDF
24.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
24.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Серверски системи за потребе мрежних сервиса у Интранет мрежи ИЖС

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
28.09.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31.08.2017.Одлука о додели уговораPDF
22.08.2017Питања и одговори 3PDF
11.08.2017Питања и одговори 2PDF
27.07.2017.Измене и допуне 1PDF
27.07.2017.Питања и одговори 1PDF
24.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
24.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
03.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.08.2017.Одлука о додели уговораPDF
31.07.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
31.07.2017.Измене и допуне 2PDF
31.07.2017.Питања и одговори 2PDF
28.07.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
28.07.2017.Измене и допуне 1PDF
28.07.2017.Питања и одговори 1PDF
24.07.2017.Конкурсна документацијаPDF
24.07.2017.Позив за подношење понудаPDF
<hr />

Јавна набавка точкова за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.30 часова 11.01.2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године до 12.00 часова 11.01.2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 02. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25.12.2017.Питања и одговори 2PDF
21.12.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
20.12.2017.Питања и одговори 1PDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2017
Датум објаве: 04. 12. 2017.
Понуде се примају до: 14.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.12.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
03.01.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
04.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
04.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Sanacija temenog svoda sa izradom tehničke dokumentacije tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd)-Resnik -Vrbnica-Državna granica

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2017
Датум објаве: 29. 11. 2017.
Понуде се примају до: 07.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.12.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14.12.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
29.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
29.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2017
Датум објаве: 24. 11. 2017.
Понуде се примају до: 01.12.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.12.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
03.01.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
24.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
24.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijama

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 20. 11. 2017.
Понуде се примају до: 18.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 01. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
29.11.2017.Питања и одговори 1PDF
20.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Прилагођавање Главног пројекта санације косине на делу пруге од км 59+100 до км 59+210 на прузи Црвени Крст - Зајечар-Прахово Пристаниште уз израду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
ДатумДокументПреузимање
21.12.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
16.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
16.11.2017.Обавештење о покретању поступкаPDF

<hr />

Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 01. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
16.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
16.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Rezervni delovi za satni sistem

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2017
Датум објаве: 15.11.2017.
Понуде се примају до: 22.11.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
15.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
15.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Nabavka napojnih i kontrolnih uređaja za elektrovučna postrojenja

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.11.2017.Питања и одговори 1PDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Nabavka alata za energetičare kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2017
Датум објаве: 13.11.2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. 24. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. 24. 11. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
15. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 4PDF
14.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
17.11.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
17.11.2017.Измене и допуне 1PDF
17.11.2017.Питања и одговори 1PDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Nabavka ulja za loženje srednjeg C (mazuta) u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2017
Датум објаве: 13. 11. 2017.
Понуде се примају до: 11.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.12.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

Јавна лицитација

Јавна лицитација
Датум објаве: 10.11.2017.
ДатумДокументПреузимање
10.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
10.11.2017.Оглас за продајуPDF

<hr />

Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 11. 2017.Питања и одговори 1PDF
30. 11. 2017.Измене и допуне 1PDF
15. 11. 2017.Конкурсна документацијаPDF
15. 11. 2017.Позив за подношење понудаPDF

<hr />

</div>