Инфраструктура железнице Србије у међународном пројекту NOVITA

„Инфраструктура железнице Србије“  прикључилa се међународном пројекту NOVITA, који има задатак и циљ техничке савете за буку и вибрације.

NOVITA je пројекат Међународне железничке уније, који је покренут 2018. године и на сваке три године се надограђује према потребама управљача железничке инфраструктуре и железничких превозника, са циљем заштите животне средине и здравља људи. Овај пројекат је први пут отворен на глобалном нивоу, за добробит свих чланова Међународне железничке уније.

Ово је први међународни пројекат за заштиту животне средине којем се придружује Инфраструктура железнице Србије, а представници наше железничке компаније из ове области активно ће узети учешће у овом пројекту.

Учешће у овом пројекту омогућава размену истраживачког материјала, презентације, примере позитивне праксе, као и завршене студије.

Железница је од суштинског значаја у борби против климатских промена и предњачи у сектору транспорта, у смислу испуњавања амбициозних циљева усвојених Европским зеленим договором.

Циркуларна економија у железничком сектору

Појам циркуларне економије био је познат само у потрошачком сектору, а сада се полако проширује на све области, како би се смањиле количине отпада. Очекује се да ће глобална употреба сировинских ресурса достићи скоро 90 милијарди тона широм света у 2017. години (више од три пута више од количине коришћене 1970. године) и може се више него удвостручити до 2050. године. Сврха оснивања UIC Сектора за циркуларну економију  је даобезбеди Платформу за размену знања широм железничког сектора, како би се подржала транзиција ка циркуларности у железници, као новом економском моделу.

Европски посланици дискутовали о предностима брзе железнице

Европски посланици били су домаћини скупа под називом „Тајне предности брзе железнице“ 26. јануара ове године, на ком су представљене потенцијалне предности мреже брзих железница које би требало да повежу све главне градове EU. Посланица, која је уједно била и домаћин скупа, Dorien Rookmaker, истакла је да су „железнице одрживи вид саобраћаја који је потпуно у складу са Европским зеленим договором“. О резултатима спроведене студије говорио је Carlo Borghini, извршни директор Europe’s Rail joint Undertaking. Он је представио суштину спроведене студије која процењује позитиван социо-економски утицај будуће европске мреже брзих железница за временски период од 2030. до 2050. године. Carlo Borghini је истакао да се „не ради само о брзини, већ и о вредности времена које имамо, као и потребе да се регионално добро повежемо“.

Усаглашена методологија за дронове намењене за инспекцију железничких мостова

Да би се обезбедило дугорочно и безбедно коришћење мостова, потребно је периодично евидентирати стање инфраструктуре. Ове процене омогућавају управљачима инфраструктуре да дају информације о безбедности и прогнозе радног века. Услед интензивне употребе, услова околине и протока времена, носивост конструкција може да се смањи, заједно са њиховом употребљивошћу. Без сталног праћења постоји природни ризик од неоткривене штете. Редовне инспекције могу повећати безбедност објеката и могу помоћи управљачима инфраструктуре да спроведу мере одржавања. Када су у питању мостови, традиционалне инспекције често захтевају посебну опрему (нпр. скеле или платформе за подизање) и специјализовано особље, што их чини веома скупим. Ове директне инспекције нису само скупе у смислу буџета већ и одузимају много времена.

“Инфраструктура железнице Србије” први пут номинује кандидаткињу за европску железничку награду

Отворене су номинације за доделу Европске железничке награде за 2023. годину коју заједнички организују међународне организације CER и UNIFE. Један од најважнијих изазова са којима се суочава железнички сектор је област која ће у наредним деценијама обликовати имиџ транспорта, а то су људски ресурси. Жене и девојке представљају више од 50% путника који учествују у железничком саобраћају, али чине само око 20% наше радне снаге. Верује се да ће се повећањем атрактивности сектора за жене добити мешовита радна снага у циљу доказане диверсификације компетенција и увођења иновативног приступа. Због тога је одлучено да се за 2023. годину додели награда за „Жене иноваторке на железници“ у области људских ресурса. Након 15 година од успостављања награде, српски железнички сектор, а самим тим и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., имаће први пут своју кандидаткињу.

Железница део европског климатског пакта за Зелену Европу

Европски климатски пакт је иницијатива широм EU која позива људе, заједнице и организације да учествују у климатским акцијама за Зелену Европу. Пакт именује железницу као једно од решења, којa морају да допринесу огромној трансформацији саобраћајног сектора, као еколошки вид транспорта.

Развој мреже брзих пруга постаје приоритет у Европској унији

Брза железница представља атрактивну перспективу за јачање међународне понуде путницима у железничком саобраћају, која се често посматра као стагнирајућа у поређењу са порастом авио саобраћаја у последњих десет година. Железница је препозната у Стратегији паметна и одржива мобилност ЕУ, са амбициозним циљевима удвостручења брзог железничког саобраћаја до 2030 и утростручења до 2050. године.

Железница део дигиталне платформе за повезивање ЕУ и Украјине

Европска комисија известила је о напретку рада 3. дигиталне платформе за поједностављење међусобне трговине између ЕУ и Украјине. Прва дигитална платформа, коју је развила ÖBB‐Rail Cargo Group зове се Grain Lane, помаже у формирању транспарентности о количинама уљарица и житарица и повезује купце са продавцима. Логистички захтеви су доступни логистичким провајдерима и групишу се у трговинске траке оптимизоване по обиму. Употреба платформе је бесплатна и доступна за рачунаре, таблете и мобилне телефоне.

Обележавање 100 година од оснивања Међународне железничке уније

У овој години обележава се стогодишњица рада најзначајније, најстарије и најзаступљеније железничке организације Међународне железничке уније (UIC). Основана је давне 1922.године, окупља 200 железничких компанија и управљача инфраструктуре из 100 земаља широм света. Међу њеним оснивачима биле су и некадашње „Железнице Краљевине СХС“.

Новитети у вези пројекта STAFFER

У новембру 2020. године званично је започет пројекат „STAFFER“ чији је циљ унапређење вештина запослених у железничком сектору, које су потребне у будућности услед примене нових технологија, развоја међународних железничких коридора и успостављања Јединственог европског железничког подручја. Планирано је да се вештине унапреде применом програма мобилности за раднике на железници, приправнике и студенте, као и уз припрему одговарајућих наставних програма.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је по први пут учесник пројекта који се финансира из програма „Erasmus +“.  Подсећања ради, у пројекту „STAFFER“ учествује преко 30 партнера, међу којима су железнички оператери, управљачи инфраструктуре, представници железничке индустрије и едукативних институција, међу којима је и Саобраћајни факултет из Београда. Пројекат ће трајати наредне четири године, при чему је координатор истог Универзитет у Ђенови. Вредност пројекта је приближно 4 милиона евра.