Одлуке о додели уговора

Одлуке о додели уговора

Линкови ка одлукама о додели уговора на основу поступака јавних набавки

ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Продаја отпадног материјала путем прикупљања понудаPDF
25. 09. 2018.Продаја отпадног материјала путем прикупљања понудаPDF
28.05. 2018.Услуге шпедицијеPDF
25.05. 2018.Кавање косина и постављање заштитне мреже са анкерима, од км 248+320- 248+350, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна границаPDF
23.05. 2018.Набавка туцаника са превозомPDF
23.05. 2018.Услуга ремонта агрегата за стабилизацијуPDF
21.05. 2018.Ремонт напојних уређајаPDF
21.05. 2018.Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови СадPDF
21.05. 2018.Јавна набавка радова, одржавање објеката високоградње, по партијамаPDF
16.05. 2018.Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков СпоменикPDF
15.05. 2018.Ремонт кочионе опреме РК 2PDF
11.05. 2018.Услуга израде пројектно -техничке документације за постављање радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин , км 41+065 пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд- Нови БеоградPDF
09.05. 2018.Остале транспортне услуге – превоз робеPDF
08.05. 2018.Услуга измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)PDF
08.05. 2018.Радови на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз - Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846, у циљу побољшања техничког квалитета колосекаPDF
19.04. 2018.Стручно оспособљавање запослених за саобраћајно транспортног радника за 46 запосленихPDF
19.04. 2018.Алати, радни прибор, помоћни уређајиPDF
19.04. 2018.Набавка будника за ТМД са уградњомPDF
28. 03. 2018.Набавка материјал за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијамаPDF
28. 03. 2018.Ископ роваPDF
26. 03. 2018.Набавка уља и мазиваPDF
26. 03. 2018.Сервисирање, одржавање и атестирање кранске дизалице у АлексинцуPDF
26. 03. 2018.Mатеријал за одржавање трафостаница 10(20)/0,4 kV и 25/0,23 kVPDF
23. 03. 2018.Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, допуна позиваPDF
16. 03. 2018.Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамaPDF
13. 03. 2018.Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосекаPDF
12. 03. 2018.Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, партија 1 и 2PDF
02. 03. 2018.Јавна набавка услуге ремонта хидрауличних компонентиPDF
02. 03. 2018.Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту реконструкције деонице Распутница „Г“ - Раковица - РесникPDF
02. 03. 2018.Услуга уградње додатне опреме са пратећим елементима на прскалици вагона-цистерне за хемијско сузбијање вегетацијеPDF
01. 03. 2018.Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понудаPDF
01. 03. 2018.Уређај за испитивање кочнице и снимање кочионог дијаграмаPDF
01. 03. 2018.Набавка резерве напајања и батерије за потребе комуникационих чворова интернет мреже ИЖСPDF
01. 03. 2018.Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијамаPDF
23. 02. 2018.Радови на санација теменог свода, са израдом техничке документације, тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна границаPDF
23. 02. 2018.Набавка кабловског прибораPDF
23. 02. 2018.Набавка компресораPDF
23. 02. 2018.Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), партија 1PDF
08. 02. 2018.Набавка резервних делова за потребе одржавања опреме неопходне за праћење хода возоваPDF
08. 02. 2018.Набавка мерних инструменатаPDF
08. 02. 2018.Јавна набавка точкова за ТМДPDF
08. 02. 2018.Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca VoithPDF
08. 02. 2018.Материјала за одржавање електровучних подстаница (евп)PDF
08. 02. 2018.Материјал за потребе одржавања електричних водоваPDF
08. 02. 2018.Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамaPDF
26.01.2018.Радови на санацији објекта железничке станице МладеновацPDF
26.01.2018.Набавка уређаја за грејање (са уградњом)PDF
26.01.2018.Набавка помоћног напајање за станице Мала Плана и Београд РанжирнаPDF
26.01.2018.Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, партија 1PDF
26.01.2018.Јавна набавка опреме и материјала за реконструкцију заштитних капија путних прелаза, у нивоу, по партијамаPDF
26.01.2018.Резервни делови за жат-ц централе, по партијамаPDF
26.01.2018.Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справаPDF
26.01.2018.Јавна набавка добара: делови за Plasser машинеPDF
26.01.2018.Набавка и имплемантација пословног информационог система ERPPDF
26.01.2018.Набавка штампача и скенера у отвореном поступкуPDF
19.01.2018.Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицамаPDF
19.01.2018.Браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијамаPDF
19.01.2018.Јавна набавка осигурачаPDF
19.01.2018.Јавна набавка сигналних кабловаPDF
19.01.2018.Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијамаPDF
19.01.2018.Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решења - назив и ознака из општег речника набавке – 72265000- услуга конфигурације софтвераPDF
19.01.2018.Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег стројаPDF
19.01.2018.Набавка пумпних аутомата за дизел горива PDF
10.01.2018.Израда плана за хитне интервенције у случају инцидентаPDF
10.01.2018.Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних деловаPDF
22.12.2017.Јавна набавка материјала и опреме за каблове у отвореном поступку, по партијамаPDF
14.12.2017.Набавка алата за енергетичаре контактне мреже монофазног система 25Kv, 50HzPDF
14.12.2017.Делови за двопуте багереPDF
14.12.2017.Општи делови и материјал за моторна пружна возилаPDF
05.12.2017.Резервни делови за сатни системPDF
01.12.2017.Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике ПланеPDF
01.12.2017.Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко челичних гредних мостова у км 19+717 распона L=11,0m, км 22+873 распона L=6,5m, км 25+524 распона L=12,9m, км 39+629 распона L=5,47m, 48+407 распона L=6,56m, км 51+964 распона L=6,20m, км 71+128 распона L=12,9m, 78+966 распона L=8,65m, км 82+004 распона L=6,55m и км 86+623 распона L=6,3m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на деоници Ресник - Велика ПланаPDF
01.12.2017.Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике ПланеPDF
24.11.2017.Набавка стационарних батерија, у отвореном поступку
PDF
17.11.2017.Набавка угља у отвореном поступку
PDF
20.11.2017.Прилагођавање Главног пројекта санације косине на делу пруге од км 59+100 до км 59+210 на прузи Црвени Крст - Зајечар-Прахово Пристаниште уз израду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење , у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. БеоградPDF
13.11.2017.Услуга здравствене заштите
PDF
09.11.2017.Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење, у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. БеоградPDF
09.11.2017.Услуга израде Идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+207 железничке пруге Рума -Шабац-Распутница Доња Борина-Државна границаPDF
13.09.2017.Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовинаPDF
13.09.2017.Комуникациона опрема и мрежни системи за потребе Интранет мрежеPDF
13.09.2017.Санација смештајних објеката - МТК ШарганPDF
13.09.2017.Набавка мерних трансформатора 110 kVPDF
11.09.2017.Сигналне сијалицеPDF
09.11.2017.Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. БеоградPDF
08.09.2017.Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијамаPDF
08.09.2017.Рачунари и пратећа периферна рачунарска опрема, у отвореном поступку, по партијамаPDF
08.09.2017.Набавка серверских система за потребе апликације за архивирање податакаPDF
08.09.2017.Метални скретнички деловиPDF
06.09.2017.Набавка консултантских услуга за одржавање и развој IBM централног рачунарског системаPDF
06.09.2017.Преквалификација запослених због процеса радаPDF
06.09.2017.Набавка материјала за одржавање система даљинског управљањаPDF
05.09.2017.Стручно усавршавање запослених, Партије 2 и 4PDF
31.08.2017.Серверски системи за потребе мрежних сервиса у Интранет мрежи ИЖСPDF
31.08.2017.Колосечни прибор, Партија 2PDF
31.08.2017.Одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијамаPDF
30.08.2017.Материјал за хигијену, Партија 1PDF
30.08.2017.Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони прегледPDF
25.08.2017.Набавка резервних делова за текућу оправку без откачивањаPDF
25.08.2017.Набавка бетонских тегова 25кг. и 30 кг. уређаја аутоматског затезања возног вода КМPDF
25.08.2017.Набавка услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата (носачи подбијача,цилиндри за стезање,стубови,рамови, вратила итд) са израдом осовиница, чаура, кућишта и заменом заптивног материјалаPDF
25.08.2017.Набавка АТ порцијаPDF
23.08.2017.Набавка антивирусног система и пратећег безбедносног софтвера-обнављање годишње лиценце за антивирусни системPDF
22.08.2017.Набавка дистрибутораPDF
22.08.2017.Набавка услуге геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутница "Г"-Раковица-РесникPDF
22.08.2017.Набавка опреме за спушталицу, по партијамаPDF
18.08.2017.Набавка ауто гумаPDF
18.08.2017.Набавка прегледа и испитивања лифтоваPDF
18.08.2017.Набавка услуге дефектаже тунелских ескалатора у стајалишту Вуков споменикPDF
15.08.2017.Набавка образаца, налепница и набавка налепница
за обележавање отпада и опасног отпада
PDF
14.08.2017.Набавка услуге израде елабората о геотехничким истраживањима за деоницу Сићево-ДимитровградPDF
11.08.2017.Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260цмPDF
11.08.2017.Набавка мостовске храстове импрегнисане грађеPDF
11.08.2017.Набавка делова путних прелаза са гуменим панелимаPDF
11.08.2017.Набавка скретничке импрегнисане храстове грађеPDF
11.08.2017.Набавка скретница-комплетPDF
11.08.2017.Набавка услуге обезбеђења имовине PDF
11.08.2017.Набавка услуге модернизације, сервисирања и баждарења колских вага
PDF
08.08.2017.Набавка услуге асфалтирања пута путних прелаза при извођењу радова на путним
прелазима
PDF
04.08.2017.Набавка резервних делова и материјала за локалне радио мреже, по партијамаPDF
04.08.2017.Набавка резервних делова за радио диспечерске уређаје, по партијама PDF
03.08.2017.Набавка контролних уметакаPDF
02.08.2017.VMWARE softver за виртуелизацију серверских системаPDF
01.08.2017.Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 3PDF
31.07.2017.Tекуће одржавање и оправка грејних инсталација у пословној згради Немањина 6, по партијамаPDF
28.07.2017.Набавка гумених уметакаPDF
24.07.2017.Услуга одржавања и баждарења пумпних станицаPDF
17.07.2017.Набавка подбијачаPDF
17.07.2017.Материјал за мостовске екипеPDF
17.07.2017.Фекалне пумпе са заштитним релеима у подземном стајалишту Вуков СпоменикPDF
14.07.2017.Сертификација (атестирање) заваривачаPDF
14.07.2017.Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годинуPDF
14.07.2017.Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годинуPDF
12.07.2017.Набавка техничких гасова са амбалажомPDF
10.07.2017.Набавка осовинских лежајеваPDF
10.07.2017.Набавка компоненти хидроуличне инсталацијеPDF
10.07.2017.Набавка лежајеваPDF
04.07.2017.Услуга машинске обраде са материјаломPDF
03.07.2017.Услуга одржавања друмских возила у отвореном поступкуPDF
03.07.2017.Услуга чишћења просторија и осталоPDF
03.07.2017.Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 Партије 1, 2 и 3PDF
30.06.2017.Набавка акумулатораPDF
30.06.2017.Услуга санације радних крила, плугова, корита са набавком и заменом хабајућих елемената за машине ССПPDF
30.06.2017.Услуга ремонта агрегата за стабилизацијуPDF
30.06.2017.Јавна набавка мале вредности добара – полубраника и браникаPDF
30.06.2017.Опрема за телекомандуPDF
27.06.2017.Делови ПП са бетонским плочамаPDF
27.06.2017.Услуга израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у км 21+858 пруге Београд, Младеновац, Лапово, Ниш, Прешево и реализација свих активности у складу са израђеном документацијомPDF
26.06.2017.Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК ШарганPDF
22.06.2017.Услуга одржавања и баждарења магацинских вагаPDF
20.06.2017.Набавка обложног материјала за РМPDF
19.06.2017.Набавка телепринтерских тракаPDF
15.06.2017Набавка ножева са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетацијеPDF
05.06.2017Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку, по партијама – резервисана јавна набавкаPDF
05.06.2017Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку)PDF
02.06.2017Услуга ремонта опреме "Лукас"PDF
02.06.2017Услуга поправке тешке пружне механизацијеPDF
30.05.2017Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 1PDF
26.05.2017Набавка спојница, делова спојница и спојничких елеменатаPDF
17.05.2017Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијамаPDF
12.05.2017Услуга здравствене заштитеPDF
12.05.2017Услуга техничког прегледа изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница(Бар)PDF
27.04.2017Набавка хербицидаPDF
03.04.2017Јавна набавка услуга чишћења просторија и осталоPDF