Саобраћајни послови

Сектор за саобраћајне послове

У Сектору за саобраћајне послове обављају се послови организовања и регулисања железничког саобраћаја, оперативни послови у вези са одвијањем железничког саобраћаја, праћењем извршења реда вожње, организације увиђаја и ислеђења ванредних догађаја као и процесне контроле.

Наведени послови организују се у Организационим целинама (ОЦ) за саобраћајне послове, Одељењима за оперативне послове, техничко-технолошким одељењима, станицама и оперативним одсецима.

Организационе целине (ОЦ) за саобраћајне послове и Одељења за оперативне послове директно организују и регулишу железнички саобраћај на мрежи пруга ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д и то на нивоу:

•    ОЦ за СП Београд,
•    ОЦ за СП  Ниш,
•    ОЦ за СП Краљево,
•    ОЦ за СП Зајечар,
•    ОЦ СП Пожаревац,
•    ОЦ за СП Лапово,
•    ОЦ за СП Ужице,
•    ОЦ за СП Нови Сад,
•    ОЦ за СП Суботица,
•    ОЦ за СП Зрењанин,
•    ОЦ за СП Рума,
•    ОЦ за СП Панчево и
•    ОЦ за СП Косово Поље.

Територију ОЦ за СП Лапово покрива оперативни Одсек Лапово при Одељењу за оперативне послове Ниш, а територију ОЦ за СП Пожаревац покрива оперативни Одсек Пожаревац.