Електротехнички послови

Електротехнички послови

Електротехничка делатност представља једну од основних делатности Друштва и као грана експлоатације железница бави се планирањем текућег и инвестиционог одржавања, организацијом и извођењем радова на одржавању електротехничких постројења и објеката.

Послови везани за планирање, одржавање и реконструкцију електротехничке железничке инфраструктуре и спроводе се преко секторских одељења и организационих целина/јединица за одржавање постројења.

Услуге

Сектор за електротехничке послове располаже стручном радном снагом и пружном механизацијом којима може да пружа следеће услуге:

 • стручни надзор над извођењем свих врста електротехничких радова на прузи,
 • технички преглед и мерење карактеристиних параметара свих врста урешаја за осигурање путних прелаза, скретничких и искличних поставних справа;
 • изнајмљивање механизације (ТМД, МИН, радни вагони );
 • мерење геометријског стања контактне мреже мерним колима;
 • праћење и давање услова за нарочите пошиљке;
 • обука трећих лица за рад у близини електрифициране пруге;
 • искључивање напона и обезбеђивање радилишта за потребе других;
 • давање услова и обезбеђивање прелаза товара преко путних прелаза са или без искључења напона.
 • мерење на систему уземљења (напон додира и корака, отпор распростирања уземљивача, повезаност металних маса са уземљивачем)
 • мерења и испитивања електричних инсталација (мерење отпора распростирања уземљивача, испитивање отпора петље квара, испитивање отпора изолованости ел.инсталације)
 • мерење и испитивање громобранских инсталација (испитивање отпора распростирања уземљивача, континуитет прихватног система)
 • испитивање система релејне заштите (испитивање прекострујних релеја, испитивање напонских заштита, испитивање диференцијалне заштите, испитивање дистантне заштите, испитивање бухолц, термичке заштите и сл.)
 • испитивање заштитних средстава у ВН лабораторији (изолационе рукавице, изолационе чизме, изолационе мотке, изолационе простирке)
 • испитивање квалитета електричне енергије
 • испитивање отпора изолованости енергетских трансформатора
 • испитивање диелектричне пробојности изолационог уља
 • испитивање отпора изолације енергетских каблова
 • термовизијска испитивања.
https://sky.addictaco.com/about-us/