Грађевински послови

Сектор за грађевинске послове

Грађевинска делатност је једна од основних делатности Друштва и као грана експлоатације железница бави се планирањем текућег и инвестиционог одржавања, организацијом и извођењем радова на одржавању пруга, пружних постројења и објеката, као и надзором и чувањем.

Послови везани за планирање, одржавање и реконструкцију грађевинске железничке инфраструктуре и спроводе се преко секторских одељења, секција за одржавање пруга и Секције за механизовано одржавање железничких пруга.

Услуге

Сектор за грађевинске послове располаже стручном радном снагом и пружном и грађевинском механизацијом којима може да пружа следеће услуге:

  • технички преглед и мерење индустријских колосека, скретница, путних прелаза и осталих постројења,
  • надзор над извођењем свих врста грађевинских радова на прузи,
  • одржавање индустријских колосека, скретница, путних прелаза и осталих постројења,
  • изнајмљивање пружне механизације,
  • мерење геометријског стања колосека.

Поседујемо велико искуство које следи из свакодневног одржавања пружних грађевинских објеката, што подразумева укупно 5540 km колосека на којима се одвија железнички саобраћај, је 5315 скретница, 981 мостова укупне дужине 47 кm, 3800 пропуста, 334 тунела укупне дужине 154 км као и 2134 путних прелаза у нивоу (без територије ЗОП-а Косово Поље).