Архива јавних набавки

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 1

 

Јавна набавка услуге - Иновација техничке документације за мост у Прокупљу

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
11. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 04. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 06. 05. 2019. године до 13:00 часова
Датум и време отварања понуда: 06. 05. 2019. године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
10. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
04. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге - софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 113/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
29. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАМЕНЕ КОНЗОЛА У ТУНЕЛУ КНЕЖЕВАЦ (ЛЕВА ТУНЕЛСКА ЦЕВ)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни материјал и опрема за каблове

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018 године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
19. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
09. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Осигурачи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018 године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Обилазни напојни водови и проводници за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 04. 2019.
Понуде се примају до: 14. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 05. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.08.2019Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 05. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Осигурање запослених oд последица несрећних случајева

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02.08.2019Обавештење о закљученом уговору PDF
25.06.2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Oсигурање од одговорности ка трећим лицима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25.06.2019.Одлука о додели уговораPDF
07. 06. 2019.Питања и одговори 1PDF
21. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга изнајмљивања механизације, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године у 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14.06.2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
04. 06. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
04. 06. 2019.Измене и допуне 1PDF
10. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга изнајмљивања вагона

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2019
Датум објаве: 19. 04. 2019.
Понуде се примају до: 20. 05. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 05. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 05. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
19. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара – Колосечни уметци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 12. 04. 2019.
Понуде се примају до: 19. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 04. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
30.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
12. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
12. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Jавна набавка радова на санацији друмско-железничког панчевачког моста, по налогу министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 16. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 17. 10. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2019.Одлука о измени уговораPDF
12. 07. 2019.Одлука о измени уговораPDF
22. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
16. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 10. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Услуга одржавања возних средстава

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 28. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
28. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавањe друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
07. 03. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1 и 2PDF
13. 11. 2018.Обавештење о поднетном захтеву за заштиту праваPDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 09. 2018.Питања и одговори 3PDF
24. 09. 2018.Питања и одговори 2PDF
21. 09. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
21. 09. 2018.Измене и допуне 1PDF
21. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
18. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 01. 02. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
03. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 03. 2019.Питања и одговори 7PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 6PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 5PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 4PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 3PDF
21. 02. 2019.Питања и одговори 2PDF
11. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
01. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
01. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Осигурање некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02.08.2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
03. 07. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
13. 06. 2019.Питања и одговори 1PDF
31. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара - евродизела за механизацију из резервоара, бензина за механизацију - картице, евродизела за друмска возила (путничка и теретна) – картице и бензина и ТНГ-а за друмска возила (путничка и теретна) – картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2019
Датум објаве: 05. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. 09. 05. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. 09. 05. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21.06.2019Обавештење о закљученом уговоруPDF

21. 06. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
17. 05. 2019.Одлука о додели уговораPDF
06. 05. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
06. 05. 2019.Измене и допуне 2PDF
11. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 04. 2019.Измене и допуне 1PDF
05. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
05. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка опреме за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног систетма 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 23. 05. 2019.
Понуде се примају до: 31. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20.06.2019Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
23. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Букови импрегнисани прагови, у укупној количини 14.500 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
06. 06. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
04. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Модернизација и реконструкција железничке пруге Београд Центар-Стара Пазова-Нови Сад, геодетски радови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 03. 2019.
Понуде се примају до: 24. 04. 2019. године до 12:00 часова
Датум и време отварања понуда: 24. 04. 2019. године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
28. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору, за 2020.PDF
05. 06. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF

13. 05. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
30. 04. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
16. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
25. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка делова за машине РМ76 УХР (ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег материјала)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2019.Одлука о додели уговораPDF
06. 05. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
06. 05. 2019.Измене и допуне 2PDF
03. 05. 2019.Измене и допуне 1PDF
11. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка комуникационе опреме за мрежне чворове по Србији

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
10. 05. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
04. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка клима уређаја са услугом уградње, према техничким условима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2018
Датум објаве: 25. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. 13. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. 13. 05. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
07. 05. 2019.Измене и допуне 2PDF
07. 05. 2019.Питања и одговори 1PDF
06. 05. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
06. 05. 2019.Измене и допуне 1PDF
25. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 12. 03. 2019.
Понуде се примају до: 11. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 04. 2019. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 04. 2019.Измене и допуне 2PDF
25. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
12. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
12. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка валтер вагонета за транспорт шинских поља и дугих шина 12+12

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 11. 03. 2019.
Понуде се примају до: 10. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији пруге Ниш-Зајечар

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 14. 02. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 14.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
22. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
22. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
14. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF
14. 02. 2019.Invitation to tender, open procedurePDF

Радови на санацији пруге Суботица-Сента

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 14.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21. 10. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 4PDF
24. 07. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 3PDF
16. 04. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 2PDF
29. 11. 2019.Одлука о измени и допуни УговораPDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 03. 2019.Измене и допуне 3PDF
22. 02. 2019.Измене и допуне 2PDF
22. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
14. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
08. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF
08. 02. 2019.Invitation to tender, open procedurePDF

Tранспорт туцаника и материјала за потребе ремонта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 19. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18.04.2019. године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 18. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 04. 2019.Измене и допуне 4PDF
05. 04. 2019.Измене и допуне 3PDF
29. 03. 2019.Измене и допуне 2PDF
28.03. 2019.Измене и допуне 1PDF
19. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Израда стручне документације за радна места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ,,бенeфицирани радни стаж“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 26. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 06. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
24. 06. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга репарације гусеничких склопова на машинама ТЛ70

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2019
Датум објаве: 05. 04. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
05. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
05. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка хидрауличних елемената за машине подбијачице и ТЛ 70

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 17. 04. 2019.
Понуде се примају до: 25. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 04. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 05. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
17. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
17. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Редовна контрола и надзор ПП заштите

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 22. 03. 2019.
Понуде се примају до: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. године до 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
23. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
30.04.2019,Одлука о додели уговораPDF
19. 04. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
19. 04. 2019.Измене и допуне 1PDF
22. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра - машине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 05. 2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
14. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
31. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
28. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
28. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга дезинфекције, дезисекције и дератизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 173/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 02. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
28 02. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуге – Техничка контрола техничке документације - Техничка контрола Идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално-сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 13. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 05. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
24. 04. 2019.Измене и допуне 1PDF
24. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Сертификација (атестирање) заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 20. 03. 2019.
Понуде се примају до: 29. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 03. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
10. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
20. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 18. 03. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
09. 04. 2019.Питања и одговори 2PDF
25. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и имплемeнтација пословног информационог система ERP - II фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
15. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 04. 2019.Питања и одговори 4PDF
05.04.2019.Питања и одговори 3PDF
01.04.2019.Питања и одговори 2PDF
27. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
27. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
15. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка скретничке грађе у укупној количини 221,40m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2019
Датум објаве: 13. 03. 2019.
Понуде се примају до: 12. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
15. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
17. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 03. 2019.Измена и допуна бр.1PDF
13. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка добара – мостовска грађа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
15. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
18. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
11. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
04. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка подбијача за машине за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 22. 03. 2019.
Понуде се примају до: 01. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 04. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19 .04. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
03 .04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка техничких гасова и амбалаже

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 21. 03. 2019.
Понуде се примају до: 29. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 03. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка радова - ископ рова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
18. 04. 2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
17. 04. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
24. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
24. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
24. 01. 2019.Питања и одговори 2PDF
21. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
31. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Програм здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/19
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 25. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 03. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
15. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавањe друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
07. 03. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1 и 2PDF
13. 11. 2018.Обавештење о поднетном захтеву за заштиту праваPDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 09. 2018.Питања и одговори 3PDF
24. 09. 2018.Питања и одговори 2PDF
21. 09. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
21. 09. 2018.Измене и допуне 1PDF
21. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
18. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка угља за остале сврхе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 31. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 01. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
10. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
31. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29.03.2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Санација фасаде и адаптација олука пословне зграде у Немањиној 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 18. 02. 2019.
Понуде се примају до: 20. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 03. 2019. године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
27.03.2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
27. 03. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
14. 03. 2019.Питања и одговори 2PDF
11. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Набавка 2 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАНЕВАРСКЕ ЛОКОМОТИВЕ

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
26. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
11. 01. 2019.Измене и допуне 2PDF
04. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
12. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF