Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 1

 

Бензин и АДБЛУЕ за механизацију-картице и евродизел, бензин, ТНГ и АДБЛУЕ за друмска возила-картице

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 214/2021
Датум објаве: 06. 01. 2022.
Понуде се примају до: 27. 01. 2022. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 01. 2022. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Технички гасови са амбалажом и атестирањем

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 209/2021
Датум објаве: 06. 01. 2022.
Понуде се примају до: 12. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Евро дизел за механизацију

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 207/2021
Датум објаве: 05. 01. 2022.
Понуде се примају до: 25. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
05. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Гасно уље екстра лако евро ЕЛ (Лож уље)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 189/2021
Датум објаве: 05. 01. 2022.
Понуде се примају до: 11. 01. 2022. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 01. 2022. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
05. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Испорука природног гаса за грејање железничких објеката

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 188/2021
Датум објаве: 05. 01. 2022.
Понуде се примају до: 06. 01. 2022. године до 12.00 часова 13. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 01. 2022. године у 12.00 часова 13. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
05. 01. 2022.Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
јавног позива
PDF
05. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Wifi систем

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 210/2021
Датум објаве: 04. 01. 2022.
Понуде се примају до: 14. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
04. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Хитни радови на спречавању урушавања улазног портала и дела Ханског тунела у км 328+292 на прузи број 102: Београд-Младеновац-Ниш-Прешево- Државна граница, односно на изради и уградњи додатних ремената

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 213/2021
Датум објаве: 04. 01. 2022.
Понуде се примају до: 17. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
04. 01. 2022.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Радови на санацији објеката високоградње -санација објекта железничке станице Рашка

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 211/2021
Датум објаве: 31. 12. 2021.
Понуде се примају до: 20. 01. 2022. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 01. 2022. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда пројекта експропријације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 206/2021
Датум објаве: 31. 12. 2021.
Понуде се примају до: 27. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Рашчишћавање и уређење трасе старе пруге у зони линијског парка

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 205/2021
Датум објаве: 31. 12. 2021.
Понуде се примају до: 20. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда тех.документације за санацију доњег строја у ст.Бадњевац на прузи бр.109: Лапово-Краљево-Косово Поље-Држ.граница-санација дела клизишта од км 11+900 до км 12+250 у дужини од 350 м

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 203/2021
Датум објаве: 31. 12. 2021.
Понуде се примају до: 14. 01. 2022. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2022. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда ПППН инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 202/2021
Датум објаве: 31. 12. 2021.
Понуде се примају до: 20. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Извршење редовне оправке са модернизацијом за кола 8072 930 0063-2

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 201/2021
Датум објаве: 31. 12. 2021.
Понуде се примају до: 17. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Реконструкција и замена расвете и разводних ормана на стајалишту Вуков Спомени, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 183/2021
Датум објаве: 30. 12. 2021.
Понуде се примају до: 31. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
30. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Пластичне везице и међушинске изолације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 173/2021
Датум објаве: 30. 12. 2021.
Понуде се примају до: 10. 01. 2022. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2022. године у 09.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
30. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Консултантске услуге за рачунарску мрежу и серверску опрему

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 191/2021
Датум објаве: 29. 12. 2021.
Понуде се примају до: 12. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 185/2021
Датум објаве: 29. 12. 2021.
Понуде се примају до: 18. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Замена информационог система на стајалишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 182/2021
Датум објаве: 29. 12. 2021.
Понуде се примају до: 24. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Прерада софтвера за систем АВИС у железничкој станици Београд Центар

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 163/2021
Датум објаве: 29. 12. 2021.
Понуде се примају до: 24. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Разни намештај и опрема

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 187/2021
Датум објаве: 28. 12. 2021.
Понуде се примају до: 11. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Хидраулична телескопска дизалица „Лукас"

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 200/2021
Датум објаве: 28. 12. 2021.
Понуде се примају до: 14. 01. 2022. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2022. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Штампачи и скенери

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 193/2021
Датум објаве: 27. 12. 2021.
Понуде се примају до: 12. 01. 2022. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 01. 2022. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Санација главног улаза број 3 станице Вуков Споменик

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 190/2021
Датум објаве: 24. 12. 2021.
Понуде се примају до: 05. 01. 2022. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 01. 2022. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
24. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Кречење железничке станице Вуков споменик

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 176/2021
Датум објаве: 10. 12. 2021.
Понуде се примају до: 22. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
10. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Периодично испитивање система за одимљавање на стајалишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 169/2021
Датум објаве: 09. 12. 2021.
Понуде се примају до: 21. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Материјал и резервни делови за одржавање, прегледе и сервисе ТМД

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 165/2021
Датум објаве: 09. 12. 2021.
Понуде се примају до: 20. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Збрињавање опасног отпада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 164/2021
Датум објаве: 08. 12. 2021.
Понуде се примају до: 20. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
08. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Делови за машине "Plasser & Theurer"

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 180/2021
Датум објаве: 06. 12. 2021.
Понуде се примају до: 22. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Уља, мазива и антифриз, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 172/2021
Датум објаве: 03. 12. 2021.
Понуде се примају до: 27. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
03. 12. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Осигурање возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 174/2021
Датум објаве: 23. 11. 2021.
Понуде се примају до: 01. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 12. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
23. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Санација главног улаза број 3 станице Вуков Споменик

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 175/2021
Датум објаве: 23. 11. 2021.
Понуде се примају до: 03. 12. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
23. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ремонт великих тунелских ескалатора на стајaлишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 170/2021
Датум објаве: 19. 11. 2021.
Понуде се примају до: 27. 12. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
19. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ископ рова за хитне интервенције

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 151/2021
Датум објаве: 19. 11. 2021.
Понуде се примају до: 30. 11. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
19. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Санација електротехничке инфраструктуре, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 161/2021
Датум објаве: 17. 11. 2021.
Понуде се примају до: 06. 12. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
17. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Радови на санацији објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 154/2021
Датум објаве: 10. 11. 2021.
Понуде се примају до: 29. 11. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
10. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда пројекта и извођење радова на изградњи тунела бр. 4 на деоници Сталаћ – Ђунис/Tunnelling and civil works for Tunnel no. 4 on Stalac-Djunis railway section

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 134/2021
Датум објаве: 01. 11. 2021.
Понуде се примају до: 29. 12. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 12. 2021. године у 12.00 часова
Датум/DateДокумент/DocumentПреузимање/DownloadПортал јавних набавки/
Public Procurement Portal
01. 11. 2021.Contract noticePDFPublic Procurement Portal
01. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Умеци испод шине, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 143/2021
Датум објаве: 01. 11. 2021.
Понуде се примају до: 15. 11. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 11. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
01. 11. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Радови на санацији објеката високоградње -Санација објекта железничке станице Рашка

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 153/2021
Датум објаве: 28. 10. 2021.
Понуде се примају до: 17. 11. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 11. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ремонт електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 148/2021
Датум објаве: 28. 10. 2021.
Понуде се примају до: 29. 11. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда тех.документације за санацију доњег строја у ст.Бадњевац на прузи бр.109: Лапово-Краљево-Косово Поље-Држ.граница-санација дела клизишта од км 11+900 до км 12+250 у дужини од 350 м

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 155/2021
Датум објаве: 27. 10. 2021.
Понуде се примају до: 12. 11. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 11. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Стручно образовање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 145/2021
Датум објаве: 27. 10. 2021.
Понуде се примају до: 05. 11. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Средстава потребна за зимске услове рада-снегоборба, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 147/2021
Датум објаве: 25. 10. 2021.
Понуде се примају до: 02. 11. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 11. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
25. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

ТА пећи и резервни делови за потребе станица

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 149/2021
Датум објаве: 22. 10. 2021.
Понуде се примају до: 01. 11. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
22. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка услуге главне оправке мерних кола ЕМ80 БР 47 са заменом опруга и уградњом будника

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 144/2021
Датум објаве: 18. 10. 2021.
Понуде се примају до: 26. 10. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
18. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Оправка колица за преглед Панчевачког моста

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 138/2021
Датум објаве: 06. 10. 2021.
Понуде се примају до: 18. 10. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Одржавање имплементираних САП модула

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 126/2021
Датум објаве: 06. 10. 2021.
Понуде се примају до: 15. 10. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Радови на поправци лежишне греде моста у км 137+100 пруге 102 Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница- (Табановце), са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 141/2021
Датум објаве: 01. 10. 2021.
Понуде се примају до: 11. 10. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 10. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
01. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Мобилна опрема за праћење догађаја на железничким објектима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 136/2021
Датум објаве: 01. 10. 2021.
Понуде се примају до: 15. 10. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
01. 10. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда пројекта експропријације и геодетских елабората за деобу парцела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 139/2021
Датум објаве: 29. 09. 2021.
Понуде се примају до: 07. 10. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 10. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Радови на санацији косине на прузи број 219-(Ниш)-Црвени Крст-Зајечар- Прахово пристаниште од км 59+100 до км 59+210, према урађеној техничкој документацији – постоји Решење о одобрењу за извођење радова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 137/2021
Датум објаве: 27. 09. 2021.
Понуде се примају до: 14. 10. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 10. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Сервисирање кранске дизалице у Алексинцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 128/2021
Датум објаве: 27. 09. 2021.
Понуде се примају до: 04. 10. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ископ и бетонажа темеља носећих конструкција КМ и габаритних капија путних прелаза у нивоу, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 129/2021
Датум објаве: 17. 09. 2021.
Понуде се примају до: 27. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
17. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Будници са уградњом за ТМД

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 111/2021
Датум објаве: 14. 09. 2021.
Понуде се примају до: 20. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Извршење редовне оправке шинске дизалице ЕДК 300

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 112/2021
Датум објаве: 10. 09. 2021.
Понуде се примају до: 24. 09. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 09. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
10. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Хабајући делови за машине за решетање, планирање и регулисање колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 116/2021
Датум објаве: 09. 09. 2021.
Понуде се примају до: 24. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ископ рова за хитне интервенције

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 130/2021
Датум објаве: 08. 09. 2021.
Понуде се примају до: 20. 09. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
08. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Главне оправке вагона

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 113/2021
Датум објаве: 08. 09. 2021.
Понуде се примају до: 20. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
08. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Контролни прегледи П12 на ТМД

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 110/2021
Датум објаве: 08. 09. 2021.
Понуде се примају до: 20. 09. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
08. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Поправка оштећених делова моста на км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега - према постојећој техничкој документацији

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 125/2021
Датум објаве: 06. 09. 2021.
Понуде се примају до: 20. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 114/2021
Датум објаве: 06. 09. 2021.
Понуде се примају до: 28. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
06. 09. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Продај материјала добијеног расходовањем старог туцаника

Поступак јавне набавке прикупљањем понуда
Број јавне набавке: 6/2021-П
Датум објаве: 03. 09. 2021.
Понуде се примају до: 10. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2021. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
03. 09. 2021.ОгласPDF
03. 09. 2021.Конкурсна документацијаPDF

Укључно искључне тачке, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 84/2021
Датум објаве: 31. 08. 2021.
Понуде се примају до: 29. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
31. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Алати и инструменти, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 117/2021
Датум објаве: 26. 08. 2021.
Понуде се примају до: 10. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
26. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Резервни делови и материјал за одржавање сатних система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 93/2021
Датум објаве: 26. 08. 2021.
Понуде се примају до: 06. 09. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 09. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
26. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 122/2021
Датум објаве: 24. 08. 2021.
Понуде се примају до: 13. 09. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 09. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
24. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Хемијска средстава за борбу против Ковида 19 у жел.станицама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 88/2021
Датум објаве: 24. 08. 2021.
Понуде се примају до: 06. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
24. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Пројекат рушења пословне зграде БЖЧ и рашчишћавање терена на локацији Прокоп

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 124/2021
Датум објаве: 19. 08. 2021.
Понуде се примају до: 30. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
19. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Материјал за одржавање енергетских водова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 115/2021
Датум објаве: 19. 08. 2021.
Понуде се примају до: 02. 09. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 09. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
19. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Каблови и материјал за одржавање каблова, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 99/2021
Датум објаве: 09. 08. 2021.
Понуде се примају до: 10. 09. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Материјал и резервни делови за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 98/2021
Датум објаве: 04. 08. 2021.
Понуде се примају до: 16. 08. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
04. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Калибрација и сервисирање алко тест апарата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 108/2021
Датум објаве: 02. 08. 2021.
Понуде се примају до: 16. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
02. 08. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Опрема за одржавање електронских сигнално-сигурносних уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 100/2021
Датум објаве: 30. 07. 2021.
Понуде се примају до: 10. 08. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
30. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Батерије за дизел агрегате и ТМД

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 95/2021
Датум објаве: 29. 07. 2021.
Понуде се примају до: 09. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

АТ порције са опремом за заваривање, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 86/2021
Датум објаве: 28. 07. 2021.
Понуде се примају до: 24. 08. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 08. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Услуга поправке и уградње напојних уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 96/2021
Датум објаве: 27. 07. 2021.
Понуде се примају до: 11. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Резервни делови за одржавање ТМД типа Geismar

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 85/2021
Датум објаве: 27. 07. 2021.
Понуде се примају до: 09. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Резервни делови и материјал за одржавање напојних телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 101/2021
Датум објаве: 21. 07. 2021.
Понуде се примају до: 09. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
21. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Наставци возног вода 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 104/2021
Датум објаве: 20. 07. 2021.
Понуде се примају до: 02. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Повратни вод и уземљење 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 105/2021
Датум објаве: 20. 07. 2021.
Понуде се примају до: 02. 08. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 08. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Транспорт железничког материјала

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 107/2021
Датум објаве: 20. 07. 2021.
Понуде се примају до: 13. 08. 2021. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2021. године у 09.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Тонери и траке за штампаче и мултифункцијске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 79/2021
Датум објаве: 15. 07. 2021.
Понуде се примају до: 26.07.2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.07.2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
15. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 78/2021
Датум објаве: 14. 07. 2021.
Понуде се примају до: 26.07.2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.07.2021. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Пластичне везице и међушинске изолације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2021
Датум објаве: 14. 07. 2021.
Понуде се примају до: 09.08.2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Радови на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 83/2021
Датум објаве: 08. 07. 2021.
Понуде се примају до: 13.08.2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.08.2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
08. 07. 2021.Јавни позивPDF

Измештање 10kV кабла у станици Београд Центар

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 80/2021
Датум објаве: 02. 07. 2021.
Понуде се примају до: 19. 07. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2021 .године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
02. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Пумпни аутомати

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 82/2021
Датум објаве: 02. 07. 2021.
Понуде се примају до: 19.07.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.07.2021 .године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
02. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Одржавање пумпних аутомата

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 81/2021
Датум објаве: 02. 07. 2021.
Понуде се примају до: 15.07.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.07.2021 .године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
02. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Средстава и опрема за личну заштиту на раду - радна одећа и делови одеће, по партијама, резервисана јавна набавка

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 65/2021
Датум објаве: 01. 07. 2021.
Понуде се примају до: 29.07.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.07.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
01. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Средстава и опрема за личну заштиту на раду-средства за заштиту ногу (зимска и летња)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2021
Датум објаве: 01. 07. 2021.
Понуде се примају до: 27.07.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
01. 07. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Јавни позив за продају старих шина и колосечног прибора

Поступак јавне набавке јавна продаја
Број јавне набавке: 5/2021П
Датум објаве: 01. 07. 2021.
Понуде се примају до: 08. 07. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 07. 2021. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 07. 2021.Одлука о додели уговораPDF
07. 07. 2021.Питања и одговори 1PDF
01. 07. 2021.ОгласPDF
01. 07. 2021.Конкурсна документацијаPDF

Поправка косилица и моторних тримера

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 67/2021
Датум објаве: 29. 06. 2021..
Понуде се примају до: 09. 07. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 07. 2021.године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 06. 2021Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Службена одела и делови одела, по партијама - резервисана јавна набавка

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 63/2021
Датум објаве: 28. 06. 2021..
Понуде се примају до: 20. 07. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2021.године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 06. 2021Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Извршење редовне оправке по критеријуму безбедности за кола помоћног воза Ниш

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 66/2021
Датум објаве: 28. 06. 2021..
Понуде се примају до: 01. 07. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2021.године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 06. 2021Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Јавни позив за продају старог бакра

Поступак јавне набавке јавна продаја
Број јавне набавке: 3/2021П
Датум објаве: 25. 06. 2021.
Понуде се примају до: 12. 07. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 07. 2021. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 07. 2021.Одлука о додели уговораPDF
05. 07. 2021.Питања и одговори 3PDF
02. 07. 2021.Питања и одговори 2PDF
29. 06. 2021.Питања и одговори 1PDF
25. 06. 2021.ОгласPDF
25. 06. 2021.Конкурсна документацијаPDF

Јавни позив за продају старих скретничких делова и старих шина

Поступак јавне набавке јавна продаја
Број јавне набавке: 4/2021П
Датум објаве: 24. 06. 2021.
Понуде се примају до: 30.06.2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2021. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
07. 07. 2021.Одлука о додели уговораPDF
28. 06. 2021.Питања и одговори 2PDF
28. 06. 2021.Питања и одговори 1PDF
24. 06. 2021.ОгласPDF
24. 06. 2021.Конкурсна документацијаPDF

Штампање образаца и графикона за потребе оператике

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 58/2021
Датум објаве: 23. 06. 2021.
Понуде се примају до: 06. 07. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2021.године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
23. 06. 2021Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Осигурачи за сигнално - сигурносне уређаје

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 60/2021
Датум објаве: 16. 06. 2021.
Понуде се примају до: 28. 06. 2021. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 06. 2021.године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
16. 06. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Носеће уже возног вода контактне мреже 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 59/2021
Датум објаве: 14. 06. 2021.
Понуде се примају до: 28. 06. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 06. 2021.године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 06. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Делови за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 49/2021
Датум објаве: 14. 06. 2021.
Понуде се примају до: 04. 07. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 06. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Материјал за потребе одржавања електровучних станица (ЕВП, ПС, ПСН)

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 45/2021
Датум објаве: 10. 06. 2021.
Понуде се примају до: 24. 06. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 06. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
10. 06. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Регистрација и технички преглед возила

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 52/2021
Датум објаве: 10. 06. 2021.
Понуде се примају до: 21. 06. 2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 06. 2021. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
10. 06. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Резервни делови за снимање и репродукцију звука

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 44/2021
Датум објаве: 09. 06. 2021.
Понуде се примају до: 23. 06. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 06. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 06. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Главне оправке ТМД и вагона

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 40/2021
Датум објаве: 28. 05. 2021.
Понуде се примају до: 28. 06. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 06. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Транспорт железничког материјала

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 22/2021
Датум објаве: 28. 05. 2021.
Понуде се примају до: 23. 06. 2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 06. 2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Контролни преглед Панчевачког моста у км 5+270 пруге Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - држ.гр. Л=1065м са Извештајем о стању моста

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 48/2021
Датум објаве: 28. 05. 2021.
Понуде се примају до: 14.06.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.06.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
28. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ремонт електо опреме и инсталација дизаличног дела дизалице

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 53/2021
Датум објаве: 24. 05. 2021.
Понуде се примају до: 04.06.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.06.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
24. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ремонт и поправка ситне механизације

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 30/2021
Датум објаве: 21. 05. 2021.
Понуде се примају до: 03.06.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.06.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
21. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Повратни вод и уземљење 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 42/2021
Датум објаве: 21. 05. 2021.
Понуде се примају до: 04.06.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.06.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
21. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Наставци возног вода 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 36/2021
Датум објаве: 21. 05. 2021.
Понуде се примају до: 03.06.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.06.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
21. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Сервисирање механизације - услуге поправке и одржавања шинских возила

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 32/2021
Датум објаве: 21. 05. 2021.
Понуде се примају до: 04.06.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.06.2021. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
21. 05. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Продаја расходованих основних средстава- железничких возила путем прикупљања затворених понуда

Поступак јавне набавке јавна продаја
Број јавне набавке: 2/2021П
Датум објаве: 14. 05. 2021.
Понуде се примају до: 03.06.2021. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.06.2021. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
09. 06. 2021.Одлука о додели уговораPDF
25. 05. 2021.Питања и одговори 2PDF
19. 05. 2021.Питања и одговори 1PDF
14. 05. 2021.ОгласPDF
14. 05. 2021.Конкурсна документацијаPDF

Закуп софтвера за потребе пословног система

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 10/2021
Датум објаве: 12. 04. 2021.
Понуде се примају до: 10.05.2021. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.05.2021. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
12. 04. 2021.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Продаја материјала добијеног расходовањем СТКА кабла

Поступак јавне набавке јавна продаја путем прикупљања затворених понуда
Број јавне набавке: 1/2021-П
Датум објаве: 30. 03. 2021.
Понуде се примају до: 12.04.2021. 15.04.2021. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.04.2021. 15.04.2021. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 04. 2021.Одлука о додели уговораPDF
12. 04. 2021.Питања и одговори 1PDF
02. 04. 2021.Измене 1 - ОгласPDF
02. 04. 2021.Измене и допуне 1 - Kонкурсна документацијаPDF
30. 03. 2021.ОгласPDF
30. 03. 2021.Конкурсна документацијаPDF

Набавка образаца

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 34/2020-Н
Датум објаве: 27. 11. 2020.
Понуде се примају до: 11. 12. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 12. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
27. 11. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Ауто гуме

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 43/2020-Н
Датум објаве: 24. 11. 2020.
Понуде се примају до: 09. 12. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
24. 11. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 38/2020-Н
Датум објаве: 20. 11. 2020.
Понуде се примају до: 30. 11. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 11. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Збрињавање опасног отпада

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 28/2020-Н
Датум објаве: 30. 10. 2020.
Понуде се примају до: 13. 11. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
30. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Испитивање опасног и потенцијалног отпада

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 27/2020-Н
Датум објаве: 23. 10. 2020.
Понуде се примају до: 06. 11. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
23. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка сензора мерне палете, сигналних и оптичких каблова, уређаја за мерење висине и регистровање записа геометрије возног вода на мерним колима Инсп. 61 72 99 90 600-9

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 25/2020-Н
Датум објаве: 15. 10. 2020.
Понуде се примају до: 03. 11. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 11. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
15. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 23/2020-Н
Датум објаве: 08. 10. 2020.
Понуде се примају до: 23. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
08. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка делова склопа за обртање куполе двопутог багера VAIA CAR V504FC

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 22/2020
Датум објаве: 07. 10. 2020.
Понуде се примају до: 22. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
07. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Канцеларијски материјал, по партијама

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 26/2020-Н
Датум објаве: 05. 10. 2020.
Понуде се примају до: 19. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
05. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка тонера за ХП штампаче

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 24/2020-Н
Датум објаве: 02. 10. 2020.
Понуде се примају до: 19. 10. 2020. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
02. 10. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка материјала реда вожње

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 20/2020-Н
Датум објаве: 29. 09. 2020.
Понуде се примају до: 14. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
29. 09. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Consulting services on the project Nis-Dimitrovgrad

Invitation to tender
Invitation No: 2020/S 182-436028
Date: 18. 09. 2020.
Time limit for receipt of tenders or requests to participate: October 26, 2020 till 14.00
DateDocumentDownload/Link
14. 10. 2020.ClarificationPDF
18. 09. 2020.Application formPDF
18. 09. 2020.Contract NoticeLink

Услуга железничког превоза, утовара, претовара, истовара материјала

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 18/2020-Н
Датум објаве: 14. 09. 2020.
Понуде се примају до: 16. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 09. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Услуга друмског превоза материјала

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 17/2020-Н
Датум објаве: 14. 09. 2020.
Понуде се примају до: 15. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 09. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка заштитне одеће и обуће, по партијама

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 16/2020-Н
Датум објаве: 14. 09. 2020.
Понуде се примају до: 09. 10. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
14. 09. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Набавка осигурања некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 12/2020-Н
Датум објаве: 25. 08. 2020.
Понуде се примају до: 23. 09. 2020. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 09. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
25. 08. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Осигурање од одговорности ка трећим лицима

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 11/2020-Н
Датум објаве: 25. 08. 2020.
Понуде се примају до: 23. 09. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 09. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
25. 08. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Осигурање запослених од последица несрећних случајева

Поступак јавне набавке oтворени поступак
Број јавне набавке: 10/2020-Н
Датум објаве: 25. 08. 2020.
Понуде се примају до: 08. 09. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 09. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
25. 08. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Електрична енергија - ниски напон

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2020
Датум објаве: 20. 08. 2020.
Понуде се примају до: 22. 09. 2020. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 09. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 08. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Електрична енергија за вучу возова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2020
Датум објаве: 20. 08. 2020.
Понуде се примају до: 22. 09. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 09. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
20. 08. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Израда идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2020
Датум објаве: 18. 08. 2020.
Понуде се примају до: 14. 09. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимањеПортал јавних набавки
18. 08. 2020.Јавни позивPDFПортал јавних набавки

Јавна набавка Услуга чишћења пословног простора

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2020
Датум објаве: 01. 07. 2020.
Понуде се примају до: 12. 08. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 08. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.12. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
15. 09. 2020.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
14. 09. 2020.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
02. 09. 2020.Одлука о додели уговораPDF
07. 08. 2020.Питања и одговори 3PDF
03. 08. 2020.Измене и допуне 2PDF
03. 08. 2020.Питања и одговори 2PDF
27. 07. 2020.Измене и допуне 1PDF
27. 07. 2020.Питања и одговори 1PDF
01. 07. 2020.Конкурсна документацијаPDF
01 .07. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуга – Услугa чувања објеката Друштва, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2020
Датум објаве: 17. 06. 2020.
Понуде се примају до: 17. 07. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 07. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 08. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
17. 06. 2020.Конкурсна документацијаPDF
17. 06. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара - Набавка алкотест апарата

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/20
Датум објаве: 15. 06. 2020.
Понуде се примају до: 23. 06. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 06. 2020.године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 08. 2020.Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1PDF
18. 08. 2020.Одлука о додели уговораPDF
16. 06. 2020.Питања и одговори 1PDF
16. 06. 2020.Измене и допуне 1PDF
15. 06. 2020.Конкурсна документацијаPDF
15. 06. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности - Сертификација (атестирање ) заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/20
Датум објаве: 02. 06. 2020..
Понуде се примају до: 10. 06. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2020.године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 07. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
03. 07. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
02. 06. 2020.Конкурсна документацијаPDF
02. 06. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности радова санација хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/20
Датум објаве: 01. 06. 2020.
Понуде се примају до: 09. 06. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 06. 2020. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 09. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
03. 07. 2020.Одлука о додели уговораPDF
01. 06. 2020.Конкурсна документацијаPDF
01. 06. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка бетонских прагова са еластичним причврсним прибором

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2020
Датум објаве: 27. 05. 2020.
Понуде се примају до: 26. 06. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 06. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 11. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 07. 2020.Одлука о додели уговораPDF
01. 06. 2020.Питања и одговори 1PDF
27. 05. 2020.Конкурсна документацијаPDF
27. 05. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности тонера за штампаче и мултифункцијске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/20
Датум објаве: 22. 05. 2020.
Понуде се примају до: 01. 06. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 06. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 07. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
29. 07. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
30. 06. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
15.06.2020.Одлука о додели уговора, партија 1, партија 2, партија 4, партија 5PDF
15. 06. 2020.Одлука о обустави поступка, партија 3PDF
26. 05. 2020.Питања и одговори 1PDF
22. 05. 2020.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Услугa одржавања и закупа софтвера за потребе пословног система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2020
Датум објаве: 15. 05. 2020.
Понуде се примају до: 15. 06. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 07. 2020.Одлука о додели уговораPDF
29. 05. 2020.Измене и допуне 1PDF
29. 05. 2020.Питања и одговори 1PDF
15. 05. 2020.Конкурсна документацијаPDF
15. 05. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/20
Датум објаве: 11. 05. 2020.
Понуде се примају до: 26. 05. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 05. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 07. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
15. 06. 2020.Одлука о додели уговораPDF
27. 05. 2020.Питања и одговори 5PDF
25. 05. 2020.Измене и допуне 4PDF
25. 05. 2020.Питања и одговори 4PDF
25. 05. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4PDF
22. 05. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3PDF
22. 05. 2020.Измене и допуне 3PDF
22. 05. 2020.Питања и одговори 3PDF
20. 05. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
20. 05. 2020.Измене и допуне 2PDF
20. 05. 2020.Питања и одговори 2PDF
18. 05. 2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
18. 05. 2020. Измене и допуне 1PDF
18. 05. 2020. Питања и одговори 1PDF
11. 05. 2020.Конкурсна документацијаPDF
11. 05. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности радова, по партијама, санација службених станова у Инђији и Старој Пазови

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/20
Датум објаве: 04. 05. 2020.
Понуде се примају до: 12. 05. 2020. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 05. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 08. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
18. 06. 2020.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
19. 05. 2020.Одлука о додели уговораPDF
04. 05. 2020.Конкурсна документацијаPDF
04. 05. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Услуге здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/20
Датум објаве: 03. 04. 2020.
Понуде се примају до: 13. 04. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 04. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
22. 04. 2020.Одлука о додели уговораPDF
03. 04. 2020.Конкурсна документацијаPDF
03. 04. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара - евродизел за механизацију, бензин и ADBLUE за механизацију - картице, евродизел, бензин, ТНГ и ADBLUE за друмска возила – картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2020
Датум објаве: 01. 04. 2020.
Понуде се примају до: 04. 05. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 05. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 07. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 05. 2020.Одлука о додели уговораPDF
24. 04. 2020.Измене и допуне 1PDF
24. 04. 2020.Питања и одговори 1PDF
01. 04. 2020.Конкурсна документацијаPDF
01. 04. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуга превоза ( Железнички превоз / Контејнерски превоз )

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2020
Датум објаве: 27. 03. 2020.
Понуде се примају до: 27. 04. 2020. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 05. 2020.Одлука о додели уговораPDF
22. 04. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
22. 04. 2020.Измене и допуне 2PDF
13. 04. 2020.Измене и допуне 1PDF
27. 03. 2020.Конкурсна документацијаPDF
27. 03. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Услуга наплате путарина на аутопутевима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/20
Датум објаве: 27. 03. 2020.
Понуде се примају до: 13. 04. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 04. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 04. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
27. 03. 2020.Конкурсна документацијаPDF
27. 03. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији каверне у предусеку тунела Т-19 на прузи Црвени Крст - Прахово пристаниште, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/19
Датум објаве: 31. 01. 2020.
Понуде се примају до: 20. 02. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 02. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 06. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
31. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
31. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Hабавка и обнављање лиценци за софтверске пакете по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/19
Датум објаве: 16. 01. 2020.
Понуде се примају до: 24. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 04. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
03. 03. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
24. 02. 2020.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
24. 02. 2020.Одлука о обустави поступка, партија 1PDF
16. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
16. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Набавка воде, кафе, сокова и осталог за потребе бифеа, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/19
Датум објаве: 14. 01. 2020.
Понуде се примају до: 24. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 01. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 03. 2020.Одлука о додели уговораPDF
21. 01. 2020.Питања и одговори 2PDF
21. 01. 2020.Измене и допуне 2PDF
16. 01. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
16. 01. 2020.Измене и допуне 1PDF
16. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
14. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
14. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Добра - набавка алата за потребе помоћног воза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/19
Датум објаве: 10. 01. 2020.
Понуде се примају до: 20. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
11. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
10. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
10. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Контролни специјалистички преглед Панчевачког моста у км 5+270, пруге Београд Центар-Панчево главна-Вршац-државна граница Л=1065м са извештајем o стању моста

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/19
Датум објаве: 10. 01. 2020.
Понуде се примају до: 23. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
20. 01. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
20. 01. 2020.Измене и допуне 1PDF
20. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
10. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
10. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Добра – батерије за ПП и АПБ

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 83/2019
Датум објаве: 08. 01. 2020.
Понуде се примају до: 11. 02. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 02. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 03. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
06. 02. 2020.Питања и одговори 6PDF
03. 02. 2020.Питања и одговори 5PDF
30. 01. 2020.Питања и одговори 4PDF
27. 01. 2020.Питања и одговори 3PDF
21. 01. 2020.Питања и одговори 2PDF
16. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
08. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
08. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Услугa – стручно усавршавање запослених

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/19
Датум објаве: 08. 01. 2020.
Понуде се примају до: 17. 01. 2020. 20. 01. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2020. 20. 01. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 06. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 03. 2020.Одлука о додели уговораPDF
13. 01. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
13. 01. 2020.Измене и допуне 1PDF
13. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
08. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
08. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Услуге – превоз засторне призме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/19
Датум објаве: 06. 01. 2020.
Понуде се примају до: 14. 01. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2020. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 01. 2020.Конкурсна документацијаPDF
06. 01. 2020.Позив за подношење понудаPDF

Услуге – допрема материјала за завршетак радова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/19
Датум објаве: 31. 12. 2019.
Понуде се примају до: 08. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 01. 2020.Одлука о додели уговораPDF
31. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка санитарних контејнера са уградњом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/19
Датум објаве: 30. 12. 2019.
Понуде се примају до: 10. 01. 2020. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2020. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
30. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка емулзије за спречавање појаве леда у зимским условима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/19
Датум објаве: 27. 12. 2019.
Понуде се примају до: 09. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
27. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
27. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Израда челичних носача радарског рефлектора и монтажа на мост у km 5+913 пруге Остружница-Сурчин

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/19
Датум објаве: 27. 12. 2019.
Понуде се примају до: 08. 01. 2020. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2020. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 11. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 04. 2020.Одлука о додели уговораPDF
27. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
27. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Санација хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/19
Датум објаве: 27. 12. 2019.
Понуде се примају до: 10. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2020. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
08. 01. 2020.Измене и допуне 1PDF
08. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
27. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
27. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на пребацивању система грејања у телекоманди Ниш са мазута на гас Шифра

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/19
Датум објаве: 27. 12. 2019.
Понуде се примају до: 10. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2020. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
27. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
27. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка алата и инструмената за одржавање рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/19
Датум објаве: 25. 12. 2019.
Понуде се примају до: 03. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
22. 04. 2020.Обавештење о обустави поступка, партија 2PDF
16. 04. 2020.Одлука о додели уговора, партија 1PDF
16. 04. 2020.Одлука о обустави поступка, партија 2PDF
25. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Допрема материјала, са претоваром и формирањем депоније у станици Ором

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/19
Датум објаве: 25. 12. 2019.
Понуде се примају до: 03. 01. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 01. 2020. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 01. 2020.Одлука о додели уговорaPDF
25. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – измене у нивоу осигурања путних прелаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 82/2019
Датум објаве: 25. 12. 2019.
Понуде се примају до: 31. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 01. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 02. 2020.Одлука о додели уговораPDF
20. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
25. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра- набавкa гумено металних елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/19
Датум објаве: 23. 12. 2019.
Понуде се примају до: 30. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 06. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 04. 2020.Одлука о додели уговораPDF
23. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – поставне справе за путне прелазе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 81/2019
Датум објаве: 23. 12. 2019.
Понуде се примају до: 30. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 01. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
24. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
09. 01. 2020.Измене и допуне 1PDF
23. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка камиона путара

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 78/2019
Датум објаве: 23. 12. 2019.
Понуде се примају до: 22. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 03. 2020.Одлука о додели уговораPDF
23. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/19
Датум објаве: 20. 12. 2019.
Понуде се примају до: 30. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 01. 2020.Одлука о додели уговораPDF
20. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на одржавању станице Гајдобра

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/19
Датум објаве: 19. 12. 2019.
Понуде се примају до: 27. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
19. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга контролни прегледи возних средстава

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/19
Датум објаве: 17. 12. 2019.
Понуде се примају до: 26. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
17. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Испитивање и поправка (РК1 И РК2) виталних кочних уређаја моторних пружних возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/19
Датум објаве: 17. 12. 2019.
Понуде се примају до: 25. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2019. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 01. 2020.Одлука о додели уговораPDF
17. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
17. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Продаја материјала придобијеног у процесу рада

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 3/2019 П
Датум објаве: 11. 12. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 12. 2019.Јавни позив PDF

Радови на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 79/2019
Датум објаве: 11. 12. 2019.
Понуде се примају до: 15. 01. 2020. 14. 02. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 202. 14. 02. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
10. 02. 2020.Питања и одговори 16PDF
07. 02. 2020.Питања и одговори 15PDF
04. 02. 2020.Измене и допуне 6PDF
31. 01. 2020.Измене и допуне 5PDF
30. 01. 2020.Питања и одговори 14PDF
27. 01. 2020.Питања и одговори 13PDF
22. 01. 2020.Питања и одговори 12PDF
21. 01. 2020.Питања и одговори 11PDF
14. 01. 2020.Измене и допуне 4PDF
13. 01. 2020.Питања и одговори 10PDF
10. 01. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10. 01. 2020.Измене и допуне 3PDF
10. 01. 2020.Питања и одговори 9PDF
08. 01. 2020.Питања и одговори 8PDF
03. 01. 2020.Питања и одговори 7PDF
31. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
31. 12. 2019.Питања и одговори 6PDF
27. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
27. 12. 2019.Питања и одговори 5PDF
26. 12. 2019.Питања и одговори 4PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 3PDF
19. 12. 2019.Питања и одговори 2PDF
16. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF
11. 12. 2019.Invitation to tenderPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 77/2019
Датум објаве: 09. 12. 2019.
Понуде се примају до: 08. 01. 2020. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2020. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
09. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге свлачења, навлачења и обраде точкова, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/19
Датум објаве: 09. 12. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
15. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
24. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
09. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
09. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – транспортних трака, ваљака, ролни и других елемената система за транспорт отпадног материјала на машинама РМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/19
Датум објаве: 06. 12. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
10. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
10. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
06. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – Набавка потезних сајли бирача брзине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/19
Датум објаве: 06. 12. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
10. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
10. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
06. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2019
Датум објаве: 04. 12. 2019.
Понуде се примају до: 09. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 11. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2020.Одлука о додели уговораPDF
28. 05. 2020.Измене и допуне 3PDF
28. 05. 2020.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
06. 01. 2020.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
31. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
30. 12. 2019.Питања и одговори 2PDF
24. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
23. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
04. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра–набавка алата за енергетичаре КМ 25KV,

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/19
Датум објаве: 04. 12. 2019.
Понуде се примају до: 12. 12. 2019. 17. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2019. 17. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
30. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
13. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
13. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
13. 12. 2019.Питања и одговори 2PDF
09. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
09. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
09. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
04. 12. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 12. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Софтвер и база података за ГИС - I фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 70/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 13. 01. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 01. 2020. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 05. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
19. 05. 2020.Одлука о додели уговораPDF
13. 01. 2020.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
10. 01. 2020.Питања и одговори 2PDF
06. 01. 2020.Питања и одговори 1PDF
02. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
29. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге–набавка дигитализације управљања одржавања инфраструктуре

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 60/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 10. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2020. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
16. 01. 2020.Питања и одговори 6PDF
23. 12. 2019.Питања и одговори 5PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 4PDF
20. 12. 2019.Измене и допуне 3PDF
18. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
18. 12. 2019.Питања и одговори 3PDF
18. 12. 2019.Питања и одговори 2PDF
18. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
09. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
09. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
29. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF
29. 11. 2019.Invitation to tenderPDF

Израда челичних носача радарског рефлектора и монтажа на мост у km 5+213 пруге Остружница-Сурчин

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/19
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 12. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
29. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга - закуп теретних вагона

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 75/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 30. 12. 2019. 14. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 12. 2019. 14. 01. 2020. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 02. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
27. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
27. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
27. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
29. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 30. 12. 2019. 31. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 12. 2019. 31. 12. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 10. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 6PDF
12. 10. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
11. 08. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
08. 06.2020.Одлука о додели уговора PDF
17. 03. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
17. 03. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
17. 03. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
29. 01. 2020.Одлука о додели уговораPDF
27. 12. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права број 1PDF
26. 12. 2019.Питања и одговори 13PDF
26. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
26. 12. 2019.Измене и допуне 8PDF
26. 12. 2019.Питања и одговори 12PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 11PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 10PDF
20. 12. 2019.Измене и допуне 7PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 9PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 8PDF
20. 12. 2019.Измене и допуне 6PDF
20. 12. 2019.Измене и допуне 5PDF
20. 12. 2019.Питања и одговори 7PDF
19. 12. 2019.Питања и одговори 6PDF
19. 12. 2019.Питања и одговори 5PDF
18. 12. 2019.Измене и допуне 4PDF
18. 12. 2019.Питања и одговори 4PDF
13. 12. 2019.Измене и допуне 3PDF
13. 12. 2019.Питања и одговори 3PDF
13. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
13. 12. 2019.Питања и одговори 2PDF
06. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
06. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
29. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – материјал реда вожње и графикони, обрасци за потребе оператике

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/19
Датум објаве: 28. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
03. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
28. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
28. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавкa делова за машине Robel 54.22

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/19
Датум објаве: 27. 11. 2019.
Понуде се примају до: 23. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 12. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06.07.2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 01. 2020.Одлука о додели уговораPDF
18. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
27. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
27. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Додатни радови на рушењу објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 26. 11. 2019.
ДатумДокументПреузимање
18. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
26. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
26. 11. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Услуга калибрације ласерског АЛЦ система за вођење машина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/19
Датум објаве: 25. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. 25. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. 25. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 04. 2020.Одлука о додели уговораPDF
16. 12. 2019Измене и допуне 2PDF
16. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
16. 12. 2019.Питања и одговори 2PDF
27. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
27. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
25. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга реконструкције управљачког система за вођење машине

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 65/2019
Датум објаве: 25. 11. 2019.
Понуде се примају до: 25. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 04. 2020.Одлука о додели уговораPDF
16. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
16. 12. 2019.Измене и допуне 1PDF
16. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
25. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга – транспорт демонтираног материјала

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 74/2019
Датум објаве: 25. 11. 2019.
Понуде се примају до: 25. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала и делова за модернизацију сатног система у управној згради Немањина бр.6

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/19
Датум објаве: 22. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка делова за машине за механизовано одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2019
Датум објаве: 21. 11. 2019.
Понуде се примају до: 23. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 06. 2020.Одлука о додели уговораPDF
16. 12. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
16. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
27. 11.2019.Измене и допуне 1PDF
16. 12. 2019.Питања и одговори 1PDF
21. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Техничка контрола Идејног пројекта грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Просек-Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/19
Датум објаве: 21. 11. 2019.
Понуде се примају до: 03. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
10. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 73/2019
Датум објаве: 18. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 02. 2020.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
24. 01. 2020.Одлука о додели уговораPDF
18. 12. 2019.Питања и одговори 6PDF
13. 12. 2019.Питања и одговори 5PDF
11. 12. 2019.Измене и допуне 2PDF
11. 12. 2019.Питања и одговори 4PDF
29. 11. 2019.Питања и одговори 3PDF
28. 11. 2019.Питања и одговори 2PDF
25. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
19. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
19. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
18. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF
19. 11. 2019.Invitation to tenderPDF

Набавка железничких прагова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 72/2019
Датум објаве: 18. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
18. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на одржавању деонице пруге Лапово- Крагујевац и Свилајнац-Деспотовац

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 71/2019
Датум објаве: 15. 11. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 02. 2020.Обавештење о обустави поступка, партија 2PDF
03. 02. 2020.Обавештење о обустави поступка, партија 1PDF
24. 01. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
15. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка електроматеријала и опреме у МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/19
Датум објаве: 13. 11. 2019.
Понуде се примају до: 22. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 11. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
29. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
13. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра - пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/19
Датум објаве: 13. 11. 2019.
Понуде се примају до: 27. 11. 2019. 04. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 11. 2019. 04. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 12. 2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
12. 12. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
26. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
26. 11. 2019.Измене и допуне 2PDF
20. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
20. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
13. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/19
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF

19. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
19. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
19. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
19. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
22. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
15. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
15. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
15. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
08. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2019
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
25. 12. 2019.Обавештење о обустави поступка, партија 2PDF
18. 12. 2019.Одлука о обустави поступка, партија 2PDF
18. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Модернизација централног система за надзор и управљање система на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2019
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 17. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/19
Датум објаве: 07. 11. 2019.
Понуде се примају до: 15. 11. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 11. 2019. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2 и 3PDF
21. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
07. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
07. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2019
Датум објаве: 06. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
24. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
12. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 11. 2019.Измене и допуне 2PDF
25. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
21. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
06. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Kрчење вегетације у пружном појасу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 66/2019
Датум објаве: 06. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 10. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
29. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 12. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
12. 12. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
06. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – опрема за вођење материјалног пословања у централним стовариштима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/19
Датум објаве: 05. 11. 2019.
Понуде се примају до: 14. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
05. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
05. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга адаптације просторија деонице СС Сремска Митровица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/19
Датум објаве: 04. 11. 2019.
Понуде се примају до: 13. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
04. 11. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 11. 2019.Позив за подношење понудаPDF