Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 1

 

Радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 73/2019
Датум објаве: 18. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
19. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF
19. 11. 2019. Invitation to tender PDF


Набавка железничких прагова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 72/2019
Датум објаве: 18. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одржавању деонице пруге Лапово- Крагујевац и Свилајнац-Деспотовац

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 71/2019
Датум објаве: 15. 11. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка електроматеријала и опреме у МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2019
Датум објаве: 13. 11. 2019.
Понуде се примају до: 22. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра - пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2019
Датум објаве: 13. 11. 2019.
Понуде се примају до: 21. 11. 2019. 27. 11. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 11. 2019. 27. 11. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
13. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/19
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
08. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2019
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Модернизација централног система за надзор и управљање система на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2019
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 17. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2019
Датум објаве: 07. 11. 2019.
Понуде се примају до: 15. 11. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 11. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2019
Датум објаве: 06. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Kрчење вегетације у пружном појасу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 66/2019
Датум објаве: 06. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – опрема за вођење материјалног пословања у централним стовариштима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2019
Датум објаве: 05. 11. 2019.
Понуде се примају до: 14. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга адаптације просторија деонице СС Сремска Митровица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2019
Датум објаве: 04. 11. 2019.
Понуде се примају до: 13. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за одржавање спољних ЕТП уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Уље екстра лако ЕВРО ЕЛ - лож уље у оквирној количини од 30.000 л

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
07. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/2019
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 07. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – каблови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2019
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 03. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
06. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Модернизација и баждарење колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2019
Датум објаве: 28. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
28. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на замени моста између станица Зрењанин- Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2019
Датум објаве: 25. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге редовног и инвестиционог одржавања грејне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2019
Датум објаве: 22. 10. 2019.
Понуде се примају до: 31 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 11. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
22. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање друмских возила у овлашћеним сервисима, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2019
Датум објаве: 18. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра- набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2019
Датум објаве: 16. 10. 2019.
Понуде се примају до: 24. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услугa – стручно усавршавање запослених

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2019
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/2019
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
15. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Адаптација објекта радионице Батајница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2019
Датум објаве: 14. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за одржавање каблова, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2019
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 20. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за пребацивање система за грејање са мазута на гас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2019
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга - транспорт материјала за потребе градилишта

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2019
Датум објаве: 10. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2019
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
18. 11. 2019. Измене и допуне 3 PDF
15. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
15. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
15. 11. 2019. Питања и одговори 5 PDF
08. 11. 2019. Питања и одговори 4 PDF
01. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 11. 2019. Питања и одговори 3 PDF
28. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
08. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за телекомуникационе системе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2019
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка геодетске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2019
Датум објаве: 01. 10. 2019.
Понуде се примају до: 09. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2019
Датум објаве: 26. 09. 2019.
Понуде се примају до: 04. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 10. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
26. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
26. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга транспорт материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2019
Датум објаве: 20. 09. 2019.
Понуде се примају до: 30. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге чувања објеката Друштва

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2019
Датум објаве: 19. 09. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара - ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 17. 09. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења пословног простора

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2019
Датум објаве: 13. 09. 2019.
Понуде се примају до: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 PDF
11. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
07. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
13. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - регистрације и осигурања возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2019
Датум објаве: 11. 09. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мотора на машини РМ76УХР

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2019
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 13. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола Идејног пројекта грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Просек-Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2019
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 09. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
17. 09. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 09. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Апарати и уређаји за електрично растављање,аутоматско затезање и уземљење КМ 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2019
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2019
Датум објаве: 03. 09. 2019.
Понуде се примају до: 11. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2019
Датум објаве: 22. 08. 2019.
Понуде се примају до: 30. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2 и 4 PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1 и 3 PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели оквирног споразума, партија 1, 2, 3 и 4 PDF
18. 09. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 5 PDF
27. 08. 2019. Појашњење 1 PDF
22. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка радова - грађевински радови на кабловској инфраструктури

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 09. 2019. Измене и допуне 1 PDF
21. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Електрична енергија-ниски напон –Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF
21. 08. 2019. Invitation to tender PDF


Јавне набавке електричне енергије за вучу возова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF
21. 08. 2019. Invitation to tender PDF


Делови за ремонт диференцијалног преноса снаге на машини 08-275 број 781

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/2019
Датум објаве: 20. 08. 2019.
Понуде се примају до: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
23. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2019
Датум објаве: 19. 08. 2019.
Понуде се примају до: 27. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова и опреме за грађевинске машине и двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2019
Датум објаве: 14. 08. 2019.
Понуде се примају до: 23. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме за заваривање и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2019
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 22. 08. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 08. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Енергетско прикључење путних прелаза са пројектовањем, извођењем радова и уградњом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2019
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Сервери и сториџи за потребе интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2019
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 10. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Елементи сигнализације: таблице, опоменице и стални сигнални знаци (сиг. за ел. вучу, 216/217) контактне мреже 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/2019
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4 KV и 25/0,23 KV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2019
Датум објаве: 08. 08. 2019.
Понуде се примају до: 29. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 09. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
08. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Осигурање некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2019
Датум објаве: 07. 08. 2019.
Понуде се примају до: 06. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2019
Датум објаве: 01. 08. 2019.
Понуде се примају до: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
13. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 08. 2019. Питања и одговори 2 PDF
26. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
26. 08. 2019. Измене и допуне 2 PDF
26. 08. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 08. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт система грејања у железничкој станици младеновац (зграда ЕТП)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2019
Датум објаве: 30. 07. 2019.
Понуде се примају до: 12. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за електронску поставницу Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2019
Датум објаве: 24. 07. 2019.
Понуде се примају до: 06 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге вештачења у поступку експропријације, ради закључења оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2019
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 26. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
23. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка општих делова за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2019
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 31. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
23. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке дизалице ЕДК 1000/1 99729471001-4

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2019
Датум објаве: 16. 07. 2019.
Понуде се примају до: 24. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних инструмената, алата и опреме за мерне инструменте

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 12. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка клима уређаја са услугом уградње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мењача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 11. 2019. Одлука о додели Уговора PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
25. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Укључно-искљуне тачке за путне прелазе, са предлогом за закључење оквирног споразума, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 3 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 4 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 3 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 2 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 1 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01. 08. 2019. Измене и допуне 3 PDF
25. 07. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервно напајање за сс уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 14. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
13. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 08. 2019. Питања и одговори 9 PDF
16. 08. 2019. Питања и одговори 8 PDF
13. 08. 2019. Питања и одговори 7 PDF
09. 08. 2019. Питања и одговори 6 PDF
08. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
08. 08. 2019 Измене и допуне 3 PDF
08. 08. 2019. Питања и одговори 5 PDF
05. 08. 2019. Питања и одговори 4 PDF
31. 07. 2019. Питања и одговори 3 PDF
29. 07. 2019. Измене и допуне 2 PDF
29. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
24. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за станичне диспечерске уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за дизел агрегате и ТМД, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2019
Датум објаве: 05. 07. 2019.
Понуде се примају до: 23. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 09. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
07. 08. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
17. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
05. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - технички преглед изведених радова на деоници Београд Центар- Стара Пазова-Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2019
Датум објаве: 04. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
30. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
02.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ И АДАПТАЦИЈА ОЛУКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У НЕМАЊИНОЈ 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
06.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију капацитета у станици Београд ранжирна, за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2019
Датум објаве: 24. 06. 2019.
Понуде се примају до: 08. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
11. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2019
Датум објаве: 20. 06. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
29.07.2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге еко санације и интеграције постојећег система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 27. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка седишта за шинска возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка нових пумпних аутомата,сонди, и опремање пумпних станица

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова за поправку подбијачког агрегата на машини 08-32/4C

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 17. 06. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19 .06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
17. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРАГОВА, ПО ПАРТИЈАМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2019
Датум објаве: 13. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
13. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 11. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 05. 06. 2019.
Понуде се примају до: 10. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 07. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 06. 2019. Invitation to tender PDF
05. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Полубраници и браници за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности са предлогом за закључење оквирног споразума
Број јавне набавке: 15/2019
Датум објаве: 03. 06. 2019.
Понуде се примају до: 12. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
26. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20. 06. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
03. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
03. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола техничке документације- техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално- сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
29. 07. 2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Грађевински радови на санацији објекта ЕТП Топчидер

Поступак јавне набавке отворени поступак са предлогом за закључeње оквирног споразума
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF

20. 08. 2019. Обавештење о закљученом одквирном споразуму PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Mашине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 11. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка кухињске опреме и инвентара за МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуга баждарење и одржавање пумпних станица и резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2019
Датум објаве: 29. 05. 2019.
Понуде се примају до: 06. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна продаја отпадног материјала

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 2/2019/П
Датум објаве: 22. 05. 2019.
Понуде се примају до: 29. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 05. 2019. Измене и допуне 1 и 2 PDF
22. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2019. Јавни позив PDF


Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка радова - рушење објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 10. 2019. Одлука о измени и допуни уговора PDF
03. 10. 2019. Одлука о измени уговора PDF
31.07.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
14.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
31. 05. 2019. Питања и одговори 3 PDF
27. 05. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД и вагона, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF