Одлуке о обустави поступка

Одлуке о обустави поступка

Линкови ка одлукама о обустави поступака јавних набавки

ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Продаја отпадног материјала путем прикупљања понудаPDF
19. 09. 2018.Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазеPDF
28. 08. 2018.Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминалаPDF
02. 08. 2018.Јавна набавка мале вредности тонера, по партијамаPDF
12. 07. 2018.Радови на санацији потпорног зида у станици Ужице путн.PDF
05. 07. 2018.PDF
05. 07. 2018.PDF
05. 07. 2018.PDF
05. 06. 2018.Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков СпоменикPDF
01. 06. 2018.Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документацијеPDF
21.05.2018.Ремонт нисконосеће друмске приколице ГОША НП 25PDF
02.04.2018.Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређајеPDF
26.03.2018.Услуга ремонта мењача ЗФ, ТАМ, ФАПPDF
20.03.2018.Набавка адвокатских услугаPDF
13.03.2018.Радови на на санацији пруге Предејане - Џеп, од км 316+000 до км 319+467 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосекаPDF
13.03.2018.Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосекаPDF
12.03.2018.Услуга регистрације друмскух возила, по партијамаPDF
12.03.2018.Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, по партија 3PDF
01.03.2018.Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама, партија 2PDF
23. 02. 2018.Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), партија 2PDF
19. 02. 2018.Јавна набавка услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне механизације, по партијамаPDF
08. 02. 2018.Услуга главне оправке ТМДPDF
08. 02. 2018.Набавка опреме и материјала за електрично растављање и секционисање контактне мреже монофазног система 25kV, 50HzPDF
08. 02. 2018.Набавка стезаљки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50HzPDF
26. 01. 2018.Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвораPDF
26. 01. 2018.Набавка софтвера за превођењеPDF
26. 01. 2018.Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, партија 2PDF
26. 01. 2018.Поправка и калибрација инструмената за мерење на телекомуникационим уређајимаPDF
18.01.2018.Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијамаPDF
03.01.2018.Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910PDF
03.01.2018.Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijamaPDF
22.12.2017.Јавна набавка материјала и опреме за каблове у отвореном поступку, по партијамаPDF
14.12.2017.Санација теменог свода, са израдом техничке документације тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд)-Ресник-Врбница-Државна границаPDF
24.11.2017.Санација моста у км 117+097 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са израдом техничке документацијеPDF
17.11.2017.Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје , у отвореном поступку, по партијама, и то за Партију 1 – ЛБ и ЦБ телефони и резервни деловиPDF
17.11.2017.Материјал и резервни делови за прегледе И сервисе , по партијама, и то за Партију 2 – филтериPDF
13.09.2017.Набавка друмских теренских возилаPDF
12.09.2017.Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна границаPDF
05.09.2017.Делови за Плассер машинеPDF
05.09.2017.Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - НишPDF
05.09.2017.Стручно усавршавање запослених, Партије 1 и 3PDF
31.08.2017.Колосечни прибор, Партија 1PDF
30.08.2017.Материјал за хигијену, Партија 2PDF
25.08.2017.Набавка једнополних растављача 25кV, 630APDF
25.08.2017.Набавка услуга израде техничке документације за санацију подножног и теменог свода у десној и левој тунелској цеви тунела „Кнежевац“ пруге Београд ранжирна „А“- Распутница „Т“ Раковица од км 2+537,08 до км 5+268,00 (L=2730,92m)PDF
23.08.2017.Набавка услуге израде техничке документације, типских пројеката за санацију подножног и теменог свода у тунелима на прузи: Београд-Врбница-Државна границаPDF
01.08.2017.Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 2PDF
01.08.2017.Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 1PDF
14.07.2017.Набавка делова за двопуте багереPDF
14.07.2017.Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионицеPDF
03.07.2017.Набавка дистрибутораPDF
03.07.2017.Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 Партија 4PDF
07.06.2017.Услуга обезбеђења имовине, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразумаPDF
30.05.2017.Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 1PDF
03.05.2017.Јавна набавка спољних гумаPDF
28.12.2016Услуга прегледа и главних оправки пружних возила и ревизије кочницаPDF
17.11.2016Санације кварова на 110kV далеководу 166/1 ТС Сремска Митровица 2 - ЕВП МартинциPDF
15.11.2016Јавна набавка услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених)PDF
2.11.2016Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, по партијамаPDF
28.10.2016Јавна набавка мале вредности образацаPDF
28.10.2016Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околинеPDF
24.10.2016Јавна набавка мале вредности образацаPDF
24.10.2016Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околинеPDF
28.09.2016Јавна набавка сигналних сијалицаPDF
28.09.2016Јавна набавка сигналних сијалицаPDF
28.09.2016Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређајеPDF
21.09.2016Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијамаPDF
12.09.2016Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског системаPDF
25.08.2016Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМДPDF
23.08.2016Набавка папира и папирне галантеријеPDF
08.07.2016Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправкиPDF
11.07.2016Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијамаPDF
04.07.2016Услуга главне поправке ТМДPDF
01.07.2016Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до ВаљеваPDF
24.06.2016Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до ВаљеваPDF
25.05.2016Јавна набавка мале вредности стручне литературе, Партија 3PDF
25.05.2016Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите 1/2016PDF
27.04.2016Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 2 - стручно оспособљавање за руковање порталном дизалицом, набавка број 5/2015PDF