Инвестиције

Инвестиције

У Сектору за инвестиције из делатности предузећа обављају се послови техничке припреме, реализације, надзора и управљања пројектима, припреме извештаја, као и административно технички и други послови везани за делатност сектора.

Послови Сектора за инвестиције организовани су у следећим одељењима:

  1. одељење за планирање, техничку припрему и активирање инвестиција;
  2. одељење за припрему тендерске документације и спровођење лицитационог поступка;
  3. одељење за планирање физичке и финансијске реализације инвестиција;
  4. одељење за надзор на извођењу грађевинских радова на горњем и доњем строју;
  5. одељење за извођење радова на саобраћајним објектима и објектима високоградње;
  6. одељење за надзор на извођењу електротехничких радова.