Техничко-колски послови

Сектор за техничко колске послове

У Сектору за техничко колске послове (ТКП) обављају се послови везани за технички надзор над колима којима се одвија јавни железнички саобраћај у циљу осиграња безбедног и уредног превожења путника и робе

Такође, обавља се и утврђивање исправности и погодности кола за предвиђену намену и правилног поступка са неисправним колима. Сектор за ТКП даје сталне чланове комисије за испитивање железничких несрећа.

Сектор за техничко колске послове организује полове кроз одељења за праћење теретних кола, одељење за праћење путничких кола, оперативно одељење у вези са безбедним функционисањем саобраћаја.

Сектор за техничко колске послове кроз своје организационе целине (ОЦ) и организационе јединице (ОЈ) обавља задатке на целој територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.  у свим ранжирним станицама, већим утоварним/истоварним станицама, полазним – крајњим - успутним станицама као и у станицама смене саобраћаја и то:

 • ОЦ за ТКП Београд
 • ОЦ за ТКП Суботица
 • ОЦ за ТКП Нови Сад
 • ОЦ за ТКП Ниш
 • ОЦ за ТКП Пожега
 • ОЈ за ТКП Рума
 • ОЈ за ТКП Зрењанин
 • ОЈ за ТКП Панчево
 • ОЈ за ТКП Пожаревац
 • ОЈ за ТКП Лапово
 • ОЈ за ТКП Зајечар
 • ОЈ за ТКП Краљево
 • ОЈ за ТКП Косово Поље

Поред тога на захтев власника врши преглед у лучким, пристанишним и индустријским колосецима.

У саставу Сектора за техничко колске послове своју делатност обављају и три помоћна воза и то:

 • Помоћни воз Београд
 • Помоћни воз Ниш
 • Помоћни воз Краљево