Јавне набавке – страна 4

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 4

Консултантске услуге за Интранет ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Трајно збрињавање трансформатора са РСВ уљем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 172/2018
Датум објаве: 21. 01. 2019.
Понуде се примају до: 29. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 13. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
14. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Набавка образаца

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2018
Датум објаве: 10. 01. 2019.
Понуде се примају до: 18. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Иновација техничке документације за тунел Т-13 од км 52+287,12 до км 52+497,13 на прузи Црвени крст - Зајечар - Прахово пристаниште

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 08. 01. 2019.

Датум Документ Преузимање
27. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 01. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Иновација техничке документације за тунел Т-12 од км 53+035,15 до км 52+182,19 на прузи Црвени крст - Зајечар - Прахово пристаниште

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 08. 01. 2019.

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 01. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 10. 01. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка елемената за сепарацију туцаника и хабајућег обложног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 148/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 10. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Трансформатори за збрињавање ПЦБ уља

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 161/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 15. 01. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 27. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 01. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Одлука о додели уговора, партрија 8 и партија 9 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
09. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
09. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
31. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
27. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
20. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz у тунелима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 151/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


РЕМОНТ НИСКОНОСЕЋЕ ДРУМСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ГОША НП 25

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 09.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хране и пића за пословни објекат Немањина 6

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
24. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Комплет уређаја за баждарење тахографа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Израда техничке документације за радове на санацији потпорног зида на прузи 108 од км76+000 до 76+200 и од 76+530 до км76+562

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2018
Датум објаве: 11. 12. 2018.
Понуде се примају до: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
21.12.2018 Измене и допуне 2 PDF
20. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Израда техничке документације за санацију косине на прузи 108, од км 132+000 до 132+100

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 18. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови и опремање укрштаја пруге и путева - сигнализација и опрема

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
21.12.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
26 11. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Ремоторизација машине 08-16 број 2275

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Eлектронске компоненте за машине подбијачице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2018
Датум објаве: 21. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Монтажа и постављање радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар-Панчево и км 41+065, пруга Суботица-Богојево-државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
26. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Реконструкција дела капацитета станице Макиш

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 14. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 03. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
15. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
13. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
12. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 11. 2018. Invitation to tender PDF
14. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге редовне оправке и контролни преглед моторних пружних возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
28. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
24. 01. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
13. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга – вуча мерних кола ИНСП 61 72 99 90 600-9 за мерење геометријских параметара контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz и плато кола за потребе КМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерење емисије издувних гасова и прашкастих материја из котловских постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2018
Датум објаве: 02. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за ЖАТ-Ц централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2018
Датум објаве: 01. 11. 2018.
Понуде се примају до: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
05. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
05. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови за машине за механизовано одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
06. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
02. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
02. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка туцаника без превоза и са превозом на задату локацију, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
25. 12. 2019. Одлука о измени и допуни уговора PDF
11. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 117/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 11. 2018. Питања и одговори 5 PDF
31. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 3 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
29. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ОДРЖАВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 108/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 02. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Лежајеви осовински

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2018
Датум објаве: 22. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Табулир папир

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерење буке у животној средини и израда стратешких мапа буке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опремање апартмана у станици Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 09. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпремa и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 04. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
19. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 04. 2019. Измене и допуне 1 PDF
16. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
24. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сервисирање и баждарење 13 колских вага

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 21. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга свлачења, навлачења и обраде точкова за моторна пружна возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
07. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 и 3 PDF
25. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 15/2018/П
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2018. Јавни позив PDF
20. 09. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Jавна набавка радова на санацији друмско-железничког панчевачког моста, по налогу министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 16. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 17. 10. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2019. Одлука о измени уговора PDF
12. 07. 2019. Одлука о измени уговора PDF
22. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 10. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Делови и потрошни материјал за машине РМ произвођача „Plasser&Theurer"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга прегледа и испитивања лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 14/2018/П
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 12. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 09. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Документација PDF
05. 09. 2018. Јавни позив PDF


Услуге - збрињавање опасног отпада у свему према техничкој спецификацији

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 01. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 12/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 08. 2018. Документација PDF
24. 08. 2018. Јавни позив PDF
24. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Радови на санацији пруге Рума - Шабац - распутница Доња Борина - Зворник Нови, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 5/2018
Датум објаве: 22. 08. 2018.
Понуде се примају до: 22. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 22. 08. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
24. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 10/2018/П
Датум објаве: 22. 08. 2018.

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Документација PDF
22. 08. 2018. Јавни позив PDF
22. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 9/2018/П
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Подношење понуда до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Документација PDF
20. 08. 2018. Јавни позив PDF
20. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Услуге – преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 15. 08. 2018.
Понуде се примају до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и инвентара у мтк шарганска осмица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
13. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25Kv, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 8/2018/П
Датум објаве: 09. 08. 2018.
Подношење пријава до: 16. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 16. 08. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 16. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 08. 2018. Лицитациона документација PDF
09. 08. 2018. Јавни позив PDF


Секциони изолатор за мале брзине до 80 km/h контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Испитивање опасног и потенцијално опасног отпада од стране акредитоване лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018.
Понуде се примају до: 08. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31 07. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 27. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 DOC
01. 08. 2018. Измене и допуне 2 DOC
31. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27.07. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 7/2018/П
Датум објаве: 25. 07. 2018.
Подношење пријава до: 31. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 07. 2018. Лицитациона документација PDF
25. 07. 2018. Јавни позив PDF


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 24. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 6/2018/П
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Подношење пријава до: 20. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 20. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 20. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 07. 2018. Лицитациона документација PDF
13. 07. 2018. Јавни позив PDF


Резервни делови за дрезине за одржавање КМ, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018..
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13 07. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга одржавања и баждарења аутомата пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 09. 07. 2018.
Понуде се примају до: 17. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 07. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавну набавка радова на хитној санацији железничких објеката-станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр. 103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 06. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 5/2018/П
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Подношење пријава до: 06. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 06. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
29. 06. 2018. Јавни позив PDF


Услуга поправкe и одржавањa инсталација централног грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 09. 07. 2018. године до 11.00 часова 16. 07. 2018. до 11.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 07. 2018. године у 12.00 часова 16. 07. 2018. до 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавне набавка добра – материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.00 часова 09. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 11.30 часова 09. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
02. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
02. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ДЕФИНИСАЊУ УСЛОВА ЗА САОБРАЋАЈ ВОЗОВА СА ДИЗЕЛ ВУЧОМ И САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ ТУНЕЛ ВРАЧАР И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова 31. 07. 2018. године до 11.00
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 11.30 часова 31. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација-english PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда-english PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 4/2018/П
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Подношење пријава до: 22. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 22. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 22. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
14. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
14. 06. 2018. Јавни позив PDF
14. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Агрегатна замена пумпе бензинског агрегата GC-3 „Лукас“и Сервис DUO цилиндра „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 14. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње у отвореном поступку по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Осигурање косине изнад улазног портала тунела Т-7 у км 121+140 на прузи Чачак - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз - Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846, у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 29. 03. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04 2018. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
20. 09. 2019. Одлука о измени уговора PDF
10. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 04. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 03. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
18. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
11.12.2017. Конкурсна документација PDF
11.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.11.2017. Конкурсна документација PDF
22.11.2017. Позив за подношење понуда PDF