Јавне набавке – страна 4

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 4

Консултантске услуге за Интранет ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
28. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF


Трајно збрињавање трансформатора са РСВ уљем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 172/2018
Датум објаве: 21. 01. 2019.
Понуде се примају до: 29. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 13. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1 и 2PDF
14. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 01. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Набавка образаца

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2018
Датум објаве: 10. 01. 2019.
Понуде се примају до: 18. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
10. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Иновација техничке документације за тунел Т-13 од км 52+287,12 до км 52+497,13 на прузи Црвени крст - Зајечар - Прахово пристаниште

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 08. 01. 2019.
ДатумДокументПреузимање
27. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 01. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Иновација техничке документације за тунел Т-12 од км 53+035,15 до км 52+182,19 на прузи Црвени крст - Зајечар - Прахово пристаниште

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 08. 01. 2019.
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 01. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 10. 01. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка елемената за сепарацију туцаника и хабајућег обложног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 148/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 10. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Трансформатори за збрињавање ПЦБ уља

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 161/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 15. 01. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 27. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 01. 2019. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
01. 02. 2019.Одлука о додели уговора, партрија 8 и партија 9PDF
01. 02. 2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
09. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
09. 01. 2019.Питања и одговори 2PDF
31. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
27. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
20. 02. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
20. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Материјал за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz у тунелима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 151/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
24. 01. 2019.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
20. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

РЕМОНТ НИСКОНОСЕЋЕ ДРУМСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ГОША НП 25

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 09.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка хране и пића за пословни објекат Немањина 6

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
24. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Комплет уређаја за баждарење тахографа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
12. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Израда техничке документације за радове на санацији потпорног зида на прузи 108 од км76+000 до 76+200 и од 76+530 до км76+562

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2018
Датум објаве: 11. 12. 2018.
Понуде се примају до: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
21.12.2018Измене и допуне 2PDF
20. 12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
20. 12. 2018.Измене и допуне 1PDF
11. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Израда техничке документације за санацију косине на прузи 108, од км 132+000 до 132+100

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 18. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
06. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији тунела Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 03. 01. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 01. 2019. године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
03. 11. 2020.Олука о закључењу Анекса за партију 3PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 12. 2018Питања и одговори 5PDF
24. 12. 2018Питања и одговори 4PDF
20. 12. 2018Питања и одговори 3PDF
18. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
03. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови и опремање укрштаја пруге и путева - сигнализација и опрема

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
26. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
21.12.2018Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 12. 2018.Измене и допуне 1PDF
21. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
26 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Ремоторизација машине 08-16 број 2275

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
30. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
30. 11. 2018.Питања и одговори 2PDF
29. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
23. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Eлектронске компоненте за машине подбијачице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2018
Датум објаве: 21. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
21. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Монтажа и постављање радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар-Панчево и км 41+065, пруга Суботица-Богојево-државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
26. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
16. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Реконструкција дела капацитета станице Макиш

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 14. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
28. 12. 2020.Одлука о измени уговораPDF
21. 10. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 2PDF
30. 07. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 1PDF
24. 07. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 1PDF
28. 02. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
26. 03. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
15. 03. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
13. 12. 2018.Питања и одговори 3PDF
12. 12. 2018.Измене и допуне 1PDF
11. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
30. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
16. 11. 2018.Invitation to tenderPDF
14. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
14. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге редовне оправке и контролни преглед моторних пружних возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
03. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
28. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
07. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Опрема и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
24. 01. 2019.Одлука о обустави поступка, партија 1PDF
13. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
06. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга – вуча мерних кола ИНСП 61 72 99 90 600-9 за мерење геометријских параметара контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz и плато кола за потребе КМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Мерење емисије издувних гасова и прашкастих материја из котловских постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2018
Датум објаве: 02. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
02. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
02. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка резервних делова за ЖАТ-Ц централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2018
Датум објаве: 01. 11. 2018.
Понуде се примају до: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 11. 2018.Измене и допуне 2PDF
05. 11. 2018.Питања и одговори 2PDF
05. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
05. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
02. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Делови за машине за механизовано одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 11. 2018.Измене и допуне 2PDF
06. 11. 2018.Питања и одговори 2PDF
02. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
02. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
02. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
31. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка туцаника без превоза и са превозом на задату локацију, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 14.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
13. 10. 2020.Обавештење о измени уговораPDF
06. 10. 2020.Одлука о измени уговораPDF
25. 12. 2019.Одлука о измени и допуни уговораPDF
11. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
11. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
30. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 117/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 11. 2018.Питања и одговори 5PDF
31. 10. 2018.Питања и одговори 4PDF
30. 10. 2018.Питања и одговори 3PDF
29. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
29. 10. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
29. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
29. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
23. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ОДРЖАВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 108/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 02. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 10. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
25. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
23. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
23. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Лежајеви осовински

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2018
Датум објаве: 22. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
22. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Табулир папир

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 10. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
15. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
10. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Мерење буке у животној средини и израда стратешких мапа буке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Опремање апартмана у станици Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 09. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
03. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
01. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Oпремa и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 04. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
19. 04. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
19. 04. 2019.Измене и допуне 1PDF
16. 10. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
28. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
24. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
24. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Сервисирање и баждарење 13 колских вага

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 21. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
21. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга свлачења, навлачења и обраде точкова за моторна пружна возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 12. 2018.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
07. 12. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 1 и 3PDF
25. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 15/2018/П
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 09. 2018.Јавни позив PDF
20. 09. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Jавна набавка радова на санацији друмско-железничког панчевачког моста, по налогу министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 16. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 17. 10. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2019.Одлука о измени уговораPDF
12. 07. 2019.Одлука о измени уговораPDF
22. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
16. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 10. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Делови и потрошни материјал за машине РМ произвођача „Plasser&Theurer"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга прегледа и испитивања лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 14/2018/П
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 12. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 09. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.ДокументацијаPDF
05. 09. 2018.Јавни позив PDF

Услуге - збрињавање опасног отпада у свему према техничкој спецификацији

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 01. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
10. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
03. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 12/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
24. 08. 2018.ДокументацијаPDF
24. 08. 2018.Јавни позив PDF
24. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Радови на санацији пруге Рума - Шабац - распутница Доња Борина - Зворник Нови, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 5/2018
Датум објаве: 22. 08. 2018.
Понуде се примају до: 22. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 22. 08. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 08. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 10/2018/П
Датум објаве: 22. 08. 2018.

ДатумДокументПреузимање
07. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 08. 2018.ДокументацијаPDF
22. 08. 2018.Јавни позив PDF
22. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 9/2018/П
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Подношење понуда до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 08. 2018.ДокументацијаPDF
20. 08. 2018.Јавни позив PDF
20. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Услуге – преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 15. 08. 2018.
Понуде се примају до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка опреме и инвентара у мтк шарганска осмица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
13. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25Kv, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 8/2018/П
Датум објаве: 09. 08. 2018.
Подношење пријава до: 16. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 16. 08. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 16. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
14. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
09. 08. 2018.Лицитациона документацијаPDF
09. 08. 2018.Јавни позив PDF

Секциони изолатор за мале брзине до 80 km/h контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Испитивање опасног и потенцијално опасног отпада од стране акредитоване лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018.
Понуде се примају до: 08. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
31 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 27. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2DOC
01. 08. 2018.Измене и допуне 2DOC
31. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
31. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
27.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 7/2018/П
Датум објаве: 25. 07. 2018.
Подношење пријава до: 31. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
25. 07. 2018.Лицитациона документацијаPDF
25. 07. 2018.Јавни позив PDF

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 24. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20. 07. 2018.Питања и одговори 2PDF
19. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
16.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 6/2018/П
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Подношење пријава до: 20. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 20. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 20. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
16. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
13. 07. 2018.Лицитациона документацијаPDF
13. 07. 2018.Јавни позив PDF

Резервни делови за дрезине за одржавање КМ, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018..
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуга одржавања и баждарења аутомата пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 09. 07. 2018.
Понуде се примају до: 17. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 07. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
09. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавну набавка радова на хитној санацији железничких објеката-станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр. 103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 06. 07. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 07. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 5/2018/П
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Подношење пријава до: 06. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 06. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 06. 2018.Лицитациона документацијаPDF
29. 06. 2018.Јавни позив PDF

Услуга поправкe и одржавањa инсталација централног грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 09. 07. 2018. године до 11.00 часова 16. 07. 2018. до 11.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 07. 2018. године у 12.00 часова 16. 07. 2018. до 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
06 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
28. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавне набавка добра – материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.00 часова 09. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 11.30 часова 09. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 07. 2018.Питања и одговори 2PDF
02. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
02. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
02. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
28. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ДЕФИНИСАЊУ УСЛОВА ЗА САОБРАЋАЈ ВОЗОВА СА ДИЗЕЛ ВУЧОМ И САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ ТУНЕЛ ВРАЧАР И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова 31. 07. 2018. године до 11.00
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 11.30 часова 31. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF
20. 06. 2018.Конкурсна документација-englishPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понуда-englishPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 4/2018/П
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Подношење пријава до: 22. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 22. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 22. 06. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
19. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
14. 06. 2018.Лицитациона документацијаPDF
14. 06. 2018.Јавни позив PDF
14. 06. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Агрегатна замена пумпе бензинског агрегата GC-3 „Лукас“и Сервис DUO цилиндра „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 14. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови, одржавање објеката високоградње у отвореном поступку по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2018. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Осигурање косине изнад улазног портала тунела Т-7 у км 121+140 на прузи Чачак - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Осигурање некретнина, постројења и опреме у свему према захтевима Наручиоца и техничкој спецификацији

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 27. 04. 2018.
Понуде се примају до: 28. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 05. 2018. године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
17. 06. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
11. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
18. 05. 2018.Измене и допуне 1PDF
27. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 04. 2018.Позив за подношење допуна понудеPDF

Радови на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз - Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846, у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 29. 03. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04 2018. године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
20. 09. 2019.Одлука о измени уговораPDF
10. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13. 04. 2018.Измене и допуне 1PDF
13. 04. 2018.Питања и одговори 1PDF
29. 03. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 03. 2018.Позив за подношење допуна понудеPDF

Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
10.01.2018.Одлука о додели уговораPDF
21.12.2017.Конкурсна документацијаPDF
21.12.2017.Позив за подношење понудаPDF

Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21.12.2017.Конкурсна документацијаPDF
21.12.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
19.01.2018.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
18. 01. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 1PDF
18. 01. 2018.Обавештење о обустави поступка, партија 1PDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05.01.2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
05.01.2018.Измене и допуне 1PDF
11.12.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.12.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.01.2018.Одлука о додели уговораPDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 03. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07.12.2017.Питања и одговори 2PDF
29.11.2017.Питања и одговори 1PDF
22.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
22.11.2017.Позив за подношење понудаPDF