Јавне набавке – страна 3

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 3

Елементи сигнализације: таблице, опоменице и стални сигнални знаци (сиг. за ел. вучу, 216/217) контактне мреже 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/19
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 08. 2019.Одлука о додели уговораPDF
09. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
09. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF


Набавка материјала за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4 KV и 25/0,23 KV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/19
Датум објаве: 08. 08. 2019.
Понуде се примају до: 29. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
05. 09. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
08. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Осигурање некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2019
Датум објаве: 07. 08. 2019.
Понуде се примају до: 06. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 09. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
07. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
07. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2019
Датум објаве: 01. 08. 2019.
Понуде се примају до: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF

15. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF

15. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
13. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 08. 2019.Питања и одговори 2PDF
26. 08. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
26. 08. 2019.Измене и допуне 2PDF
26. 08. 2019.Питања и одговори 1PDF
19. 08. 2019.Измене и допуне 1PDF
01. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Ремонт система грејања у железничкој станици младеновац (зграда ЕТП)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/19
Датум објаве: 30. 07. 2019.
Понуде се примају до: 12. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 08. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
30. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за електронску поставницу Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/19
Датум објаве: 24. 07. 2019.
Понуде се примају до: 06 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06 08. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 09. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 08. 2019.Одлука о додели уговораPDF
24. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
24. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге вештачења у поступку експропријације, ради закључења оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2019
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 26. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 08. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
05. 09. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
23. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка општих делова за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/19
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 31. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
02. 08. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 07. 2019.Питања и одговори 1PDF
23. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга редовне оправке дизалице ЕДК 1000/1 99729471001-4

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/19
Датум објаве: 16. 07. 2019.
Понуде се примају до: 24. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
16. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка мерних инструмената, алата и опреме за мерне инструменте

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/19
Датум објаве: 12. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01. 08. 2019.Одлука о додели уговораPDF
16. 07. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
16. 07. 2019.Измене и допуне 1PDF
12. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
12. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка клима уређаја са услугом уградње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 03. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01. 08. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 07. 2019.Измене и допуне 1PDF
11. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта мењача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
04. 11. 2019.Одлука о додели УговораPDF
11. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
12. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
12. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
12. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
25. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Укључно-искљуне тачке за путне прелазе, са предлогом за закључење оквирног споразума, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 05. 2020. Обавештење о закљученом уговору , партија 4, количине за 2020.PDF
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору , партија 3, количине за 2020.PDF
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору , партија 2, количине за 2020.PDF
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору , партија 1, количине за 2020.PDF
14. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 4PDF
14. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 3PDF
14. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 4PDF
14. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3PDF
02. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2PDF
02. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1PDF
02. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 2PDF
02. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
05. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
14. 08. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
01. 08. 2019.Измене и допуне 3PDF
25. 07. 2019.Измене и допуне 2PDF
25. 07. 2019.Питања и одговори 2PDF
19. 07. 2019.Измене и допуне 1PDF
19. 07. 2019.Питања и одговори 1PDF
10. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Резервно напајање за сс уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 14. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 08. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, количине за 2020.PDF
15. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
13. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 08. 2019.Питања и одговори 9PDF
16. 08. 2019.Питања и одговори 8PDF
13. 08. 2019.Питања и одговори 7PDF
09. 08. 2019.Питања и одговори 6PDF
08. 08. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
08. 08. 2019Измене и допуне 3PDF
08. 08. 2019.Питања и одговори 5PDF
05. 08. 2019.Питања и одговори 4PDF
31. 07. 2019.Питања и одговори 3PDF
29. 07. 2019.Измене и допуне 2PDF
29. 07. 2019.Питања и одговори 2PDF
24. 07. 2019.Измене и допуне 1PDF
24. 07. 2019.Питања и одговори 1PDF
10. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови и материјал за станичне диспечерске уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, количине за 2020.PDF
14. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразумаPDF
14. 10. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
05. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 07. 2019.Измене и допуне 1PDF
19. 07. 2019.Питања и одговори 1PDF
10. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Батерије за дизел агрегате и ТМД, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/19
Датум објаве: 05. 07. 2019.
Понуде се примају до: 23. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору за 2020.PDF
15. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору за 2019.PDF
30. 09. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
07. 08. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
19. 07. 2019.Питања и одговори 2PDF
17. 07. 2019.Питања и одговори 1PDF
05. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
05. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге - технички преглед изведених радова на деоници Београд Центар- Стара Пазова-Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/19
Датум објаве: 04. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
04. 07. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 07. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 15.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 2PDF
30. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
02.08.2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 07. 2019.Измене и допуне 1PDF
25. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ И АДАПТАЦИЈА ОЛУКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У НЕМАЊИНОЈ 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 09. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
06.08.2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију капацитета у станици Београд ранжирна, за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/19
Датум објаве: 24. 06. 2019.
Понуде се примају до: 08. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 07. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
11. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
24. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
24. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2019
Датум објаве: 20. 06. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 09. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
11. 09. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
29.07.2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге еко санације и интеграције постојећег система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.08.2019Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF

06.08.2019Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF

06.08.2019Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF

06.08.2019Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
24. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка штампача и скенера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/19
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 27. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
04. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
18. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка седишта за шинска возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/19
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 06. 2019.Измене и допуне 1PDF
18. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка нових пумпних аутомата,сонди, и опремање пумпних станица

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.08.2019.Одлука о додели уговораPDF
18. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка делова за поправку подбијачког агрегата на машини 08-32/4C

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/19
Датум објаве: 17. 06. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19 .06. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
19. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
19. 06. 2019.Питања и одговори 1PDF
17. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
17. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА НАБАВКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРАГОВА, ПО ПАРТИЈАМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2019
Датум објаве: 13. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
24. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
23. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
24. 06. 2019.Измене и допуне 1PDF
13. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/19
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 11. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 07. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
22. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
22. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
20. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
24. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 07. 2019.Питања и одговори 2PDF
19. 06. 2019.Измене и допуне 1PDF
19. 06. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 05. 06. 2019.
Понуде се примају до: 10. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 07. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 08. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 07. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
12. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 07. 2019.Питања и одговори 1PDF
24. 06. 2019.Измене и допуне 1PDF
06. 06. 2019.Invitation to tenderPDF
05. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
05. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Полубраници и браници за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности са предлогом за закључење оквирног споразума
Број јавне набавке: 15/19
Датум објаве: 03. 06. 2019.
Понуде се примају до: 12. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 11. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
26. 06. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
20. 06. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
03. 06. 2019.Конкурсна документацијаPDF
03. 06. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Техничка контрола техничке документације- техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално- сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 07. 2019Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Грађевински радови на санацији објекта ЕТП Топчидер

Поступак јавне набавке отворени поступак са предлогом за закључeње оквирног споразума
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 09. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF

11. 09. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF

20. 08. 2019.Обавештење о закљученом одквирном споразумуPDF
03. 07. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
31. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Mашине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/19
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 11. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
03. 07. 2019.Одлука о додели уговораPDF
30. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка кухињске опреме и инвентара за МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/19
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 06. 2018.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
PDF
13. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
07. 06. 2019.Питања и одговори 2PDF
03. 06. 2019.Питања и одговори 1PDF
30. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка услуга баждарење и одржавање пумпних станица и резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/19
Датум објаве: 29. 05. 2019.
Понуде се примају до: 06. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
07. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна продаја отпадног материјала

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 2/2019/П
Датум објаве: 22. 05. 2019.
Понуде се примају до: 29. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 05. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
24. 05. 2019.Измене и допуне 1 и 2PDF
22. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2019.Јавни позив PDF

Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 06. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка радова - рушење објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 10. 2019.Одлука о измени и допуни уговораPDF
03. 10. 2019.Одлука о измени уговораPDF
31.07.2019Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 06. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
14.06.2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 05. 2019.Измене и допуне 1PDF
31. 05. 2019.Питања и одговори 3PDF
27. 05. 2019.Питања и одговори 2PDF
24. 05. 2019.Питања и одговори 1PDF
10. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга главне оправке ТМД и вагона, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14.06.2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
05. 06. 2019.Питања и одговори 2PDF
24. 05. 2019.Питања и одговори 1PDF
10. 05. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге (Београд) Ресник-Врбница-Државна граница, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 22. 04. 2019.
Понуде се примају до: 23. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 04. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
30.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 04. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Дводелни уметци за репарацију бетонских блокова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 179/2018
Датум објаве: 20. 03. 2019.
Понуде се примају до: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
27.03.2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
27.03.2019.Измене и допуне 1PDF
20.03.2019.Конкурсна документацијаPDF
20.03.2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна продаја расходованих основних средстава железничких возила - теретних кола и кола за посебне железничке намене

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број: 01/2019 П
Датум објаве: 27. 03. 2019.
Понуде се примају до: 09. 04. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
22. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
12. 04. 2019.Измене и допуне 3PDF
08. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 04. 2019.Измене и допуне 2PDF
05. 04. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
04. 04. 2019.Питања и одговори 2PDF
03. 04.2019.Измене и допуне 1PDF
03. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
01. 04. 2019.Конкурсна документацијаPDF
01. 04. 2019.Позив за подношење понудаPDF
27. 03. 2019.Одлука о поступку јавне продајеPDF

Модернизација и реконструкција железничке пруге Београд Центар-Стара Пазова-Нови Сад, геодетски радови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 03. 2019.
Понуде се примају до: 24. 04. 2019. године до 12:00 часова
Датум и време отварања понуда: 24. 04. 2019. године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
28. 05. 2020.Обавештење о закљученом уговору, за 2020.PDF
05. 06. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF

13. 05. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
30. 04. 2019.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
16. 04. 2019.Питања и одговори 1PDF
25. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Tранспорт туцаника и материјала за потребе ремонта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 19. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18.04.2019. године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 18. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
29. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 04. 2019.Измене и допуне 4PDF
05. 04. 2019.Измене и допуне 3PDF
29. 03. 2019.Измене и допуне 2PDF
28.03. 2019.Измене и допуне 1PDF
19. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 18. 03. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
09. 04. 2019.Питања и одговори 2PDF
25. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Програм здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/19
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 25. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 03. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 04. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
15. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и имплемeнтација пословног информационог система ERP - II фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
15. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 04. 2019.Питања и одговори 4PDF
05.04.2019.Питања и одговори 3PDF
01.04.2019.Питања и одговори 2PDF
27. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
27. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
15. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка скретничке грађе у укупној количини 221,40m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2019
Датум објаве: 13. 03. 2019.
Понуде се примају до: 12. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
15. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
17. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 03. 2019.Измена и допуна бр.1PDF
13. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 12. 03. 2019.
Понуде се примају до: 11. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 04. 2019. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
19. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 04. 2019.Измене и допуне 2PDF
25. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
12. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
12. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка валтер вагонета за транспорт шинских поља и дугих шина 12+12

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 11. 03. 2019.
Понуде се примају до: 10. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Гуме за двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/19
Датум објаве: 08. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка добара – мостовска грађа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
15. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
18. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
11. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
04. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Букови импрегнисани прагови, у укупној количини 14.500 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
06. 06. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
04. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
04. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2019
Датум објаве: 01. 03. 2019.
Понуде се примају до: 05. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 04. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
10. 04. 2019.Одлука о додели уговораPDF
27. 03. 2019.Измене и допуне 1PDF
15. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
01. 03. 2019.Конкурсна документацијаPDF
01. 03. 2019.Позив за подношење понудаPDF
05. 03. 2019.Invitation to tender, open procedurePDF

Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 159/2018
Датум објаве: 26. 02. 2019.
Понуде се примају до: 08. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 03. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
05. 03. 2019.Питања и одговори 2PDF
04. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
26. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
26. 02. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка бетонских прагова Б-70, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 20. 02. 2019.
Понуде се примају до: 27. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 03. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
24. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
24. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
03.04.2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
20. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
20. 02. 2019.Позив за подношење понудаPDF
21. 02. 2019.Invitation to tender, open procedurePDF

Санација фасаде и адаптација олука пословне зграде у Немањиној 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 18. 02. 2019.
Понуде се примају до: 20. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 03. 2019. године у 12.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
27.03.2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
27. 03. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
14. 03. 2019.Питања и одговори 2PDF
11. 03. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Радови на санацији пруге Ниш-Зајечар

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 14. 02. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 14.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
22. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
22. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
14. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF
14. 02. 2019.Invitation to tender, open procedurePDF

Радови на санацији пруге Суботица-Сента

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 14.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21. 10. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 4PDF
24. 07. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 3PDF
16. 04. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 2PDF
29. 11. 2019.Одлука о измени и допуни УговораPDF
30. 05. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 03. 2019.Измене и допуне 3PDF
22. 02. 2019.Измене и допуне 2PDF
22. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
14. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
08. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF
08. 02. 2019.Invitation to tender, open procedurePDF

Санација (четири) тунела пруге Краљево-Рашка по налогу инспекције

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 02. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Набавка и уградњa лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 07. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
18. 10. 2019.Одлука о измени уговораPDF
14. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
07. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
07. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 01. 02. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
03. 07. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 03. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 03. 2019.Питања и одговори 7PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 6PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 5PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 4PDF
25. 02. 2019.Питања и одговори 3PDF
21. 02. 2019.Питања и одговори 2PDF
11. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
01. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
01. 02. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 31. 01. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 03. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
31. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 01. 2019.Позив за подношење допуна понудеPDF

Модернизација канцеларијског пословања (архивирање)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 177/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
30. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29.03.2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга дезинфекције, дезисекције и дератизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 173/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 02. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 05. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
28 02. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF