Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Услуга главне оправке, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. год. до 09,00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. год. у 10,00 часова

Датум Документ Линк
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF

Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. год. до 10,00 часова
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. год. у 11,00 часова

Датум Документ Преузимање
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. год. до 12,00 часова
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. год. у 12,30 часова

Датум Документ Линк
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100“ - ревизиони преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF

Набавке електричне енергије,за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкој потрошњи

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 14.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за текућу оправку без откачивања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације, типских пројеката, за санацију подножног и теменог свода у тунелима на прузи (Београд) - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију подножног и теменог свода у десној и левој тунелској цеви тунела „Кнежевац“ пруге Београд ранжирна „А“- Распутница „Т“ Раковица од км 2+537,08 до км 5+268,00 (L=2730,92m)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутницa „Г“ - Раковица - Ресник

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
14.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Делови за Плассер машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2017
Датум објаве: 08.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.08.2017. Конкурсна документација PDF
08.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Антивирусни системи и пратећи безбедносни софтвери - обнављање годишње лиценце за антивирусни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2017
Датум објаве: 07.08.2017.
Понуде се примају до: 15.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.08.2017. Конкурсна документација PDF
07.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина,

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2017. Конкурсна документација PDF
04.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.08.2017. Конкурсна документација PDF
04.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa радова на реконструкцији расвете станичног подручја железничке станице Брасина

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 04.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.08.2017. Конкурсна документација PDF
03.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Дистрибутoр

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 14.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.08.2017. Конкурсна документација PDF
03.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 02.08.2017.
Понуде се примају до: 10.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
02.08.2017. Конкурсна документација PDF
02.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2017
Датум објаве: 01.08.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2017. Конкурсна документација PDF
01.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка друмских теренских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Конкурсна документација PDF
28.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


PROCUREMENT OF MACHINERY FOR MAINTENANCE OF CIVIL-ENGINEERING INFRASTRUCTURE TRACK TAMPING MACHINES

Поступак јавне набавке EBRD
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 29.09.2017. године до 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања и баждарења резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2017
Датум објаве: 27.07.2017.
Понуде се примају до: 04.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Питања и одговори 2 PDF
07.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07.08.2017 Измене и допуне 2 PDF
27.07.2017. Конкурсна документација PDF
27.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Комуникациона опрема и мрежни системи за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Преглед и испитивање лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 04.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка серверских система за потребе апликације за архивирање података

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумалаторe за ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
16.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
02.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата( Носачи подбијача, цилиндри за стезање, стубови, рамови, вратила итд.) са израдом осовиница, чаура, поклопаца, кућишта и заменом заптивног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2017
Датум објаве: 25.07.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
25.07.2017. Конкурсна документација PDF
25.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Колосечни прибор, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2017
Датум објаве: 25.07.2017.
Понуде се примају до: 24.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2017. Конкурсна документација PDF
25.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Рачунари и пратећа периферна рачунарска опрема, у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
16.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
24.07.2017. Конкурсна документација PDF
24.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Серверски системи за потребе мрежних сервиса у Интранет мрежи ИЖС

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
27.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
27.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
24.07.2017. Конкурсна документација PDF
24.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
31.07.2017. Измене и допуне 2 PDF
31.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
28.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
28.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
28.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
24.07.2017. Конкурсна документација PDF
24.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Санација грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних и канализациoних инсталација

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2017
Датум објаве: 20.07.2017.
Понуде се примају до: 28.07.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.07.2017. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2017. Конкурсна документација PDF
20.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Контролни уметци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2017
Датум објаве: 20.06.2017.
Понуде се примају до: 28.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2017. Конкурсна документација PDF
20.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/2017
Датум објаве: 19.06.2017.
Понуде се примају до: 27.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Метални скретнички делови

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2017
Датум објаве: 19.07.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


VMWARE softver за виртуелизацију серверских система

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 19.06.2017.
Понуде се примају до: 27.07.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2017
Датум објаве: 19.06.2017.
Понуде се примају до: 27.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2017. Одлука о додели уговора Партија 3 PDF
01.08.2017. Одлука о обустави поступка Партија 2 PDF
01.08.2017. Одлука о обустави поступка Партија 1 PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за радио-диспечерске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 18.06.2017.
Понуде се примају до: 26.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
18.07.2017. Конкурсна документација PDF
18.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Поставне справе за путне прелазе

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2017
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 14.08.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.08.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2017
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 22.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.08.2016 Измене и допуне 2 PDF
02.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
11.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Електронски сензори

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2017
Датум објаве: 11.08.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
14.08.2017 Измене и допуне 2 PDF
14.08.2017 Питања и одговори 3 PDF
14.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
02.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
25.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних трансформатора 110 kV

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2017
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 21.08.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.08.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.08.2017. Питања и одговори 4 PDF
16.08.2017 Измене и допуне 4 PDF
16.08.2017 Питања и одговори 3 PDF
10.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
18.10.2016 Измене и допуне 3 PDF
01.08.2017. Измене и допуне 2 PDF
21.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка образаца и налепнице и набавка налепница за обележавање отпада и опасног отпада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 12.06.2017.
Понуде се примају до: 20.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
15.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
12.07.2017. Конкурсна документација PDF
12.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка техничких гасова са амбалажом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2017
Датум објаве: 29.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
12.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
29.06.2017. Конкурсна документација PDF
29.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


PROCUREMENT OF MACHINERY FOR MAINTENANCE OF CIVIL-ENGINEERING INFRASTRUCTURE TRACK RECORDING VEHICLE

Поступак јавне набавке EBRD
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга дефектаже тунелских ескалатора у стајалишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 10.07.2017.
Понуде се примају до: 24.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
20.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
11.07.2017. Конкурсна документација PDF
11.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Tекуће одржавање и оправка грејних инсталација у пословној згради Немањина 6, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 10.07.2017.
Понуде се примају до: 18.07.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
13.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
10.07.2017. Конкурсна документација PDF
10.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


АТ порције

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2017
Датум објаве: 10.07.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
10.07.2017. Конкурсна документација PDF
10.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2017
Датум објаве: 07.07.2017.
Понуде се примају до: 21.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
11.08.2017 Измене и допуне 2 PDF
10.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
01.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Конкурсна документација PDF
07.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за спушталицу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2017
Датум објаве: 07.07.2017.
Понуде се примају до: 19.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.07.2017. Измене и допуне 2 PDF
12.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
12.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
12.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.07.2017. Конкурсна документација PDF
07.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2017
Датум објаве: 07.07.2017.
Понуде се примају до: 07.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.08.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
20.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
20.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.07.2017. Конкурсна документација PDF
07.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања и баждарења пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2017
Датум објаве: 06.07.2017.
Понуде се примају до: 14.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.07.2017 Одлука о додели уговора PDF
06.07.2017. Конкурсна документација PDF
06.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга свлачења, навлачења и oбрадe точкова, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 17.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Microsoft софтверски пакети

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
03.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Асфалтирање пута и путних прелаза при извођењу радова на путним прелазима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 18.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка једнополних растављача 25kV,630 А

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2017
Датум објаве: 29.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
29.06.2017. Конкурсна документација PDF
29.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Сертификација (атестирање) заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2017
Датум објаве: 04.07.2017.
Понуде се примају до: 12.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.07.2017. Конкурсна документација PDF
04.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда елабората о геотехничим истраживањима за деоницу Сићево-Димитровград

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2017
Датум објаве: 04.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2017. Питања и одговори 2 PDF
14.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
21.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
04.07.2017. Конкурсна документација PDF
04.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Скретнице - комплет

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2017
Датум објаве: 04.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
04.07.2017. Конкурсна документација PDF
04.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова за двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 12.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.07.2017. Одлука о обустави поступка PDF
03.07.2017. Конкурсна документација PDF
03.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Бетонски тегови од 25 kg и 30 kg уређаја аутоматског затезања возног вода КМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 11.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за ЖАТ-Ц централе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.08.2017 Обавештење о обустави поступка PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Букови импрегнисани прагови 26x16x260 цм

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 27/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 31.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Скретничка храстова импрегнисана грађа

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 31.07.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мостовска храстова импрегнисана грађа

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 31.07.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 28.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
14.07.2017. Одлука о обустави поступка PDF
03.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.07.2017. Питања и одговори 3 PDF
03.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
03.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
03.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
28.06.2017. Конкурсна документација PDF
28.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга обезбеђења имовине, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2017
Датум објаве: 28.06.2017.
Понуде се примају до: 28.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.07.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
28.06.2017. Конкурсна документација PDF
28.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме, у складу са МСР16 -"Некретнине, постројења и опрема" на дан 01.01.2017.године

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2017
Датум објаве: 28.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
28.06.2017. Конкурсна документација PDF
28.06.2017. Позив за подношење понуда PDF
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF


Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2017
Датум објаве: 26.06.2017.
Понуде се примају до: 26.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
28.06.2017. Одлука о додели уговора Партија 1 PDF
26.06.2017. Конкурсна документација PDF
26.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка изолованих састава у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 24.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 03.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF


Набавка услуга модернизације, сервисирања и баждарења колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 24.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка осовинских лежајева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 04.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.07.2016 Одлука о додели уговора PDF
03.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услугa ремонта хидрауличних компоненти

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2017
Датум објаве: 22.06.2017.
Понуде се примају до: 04.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.06.2017. Конкурсна документација PDF
22.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка компоненти хидроуличне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2017
Датум објаве: 22.06.2017.
Понуде се примају до: 04.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
25.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.06.2017. Конкурсна документација PDF
22.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности добара – полубраника и браника

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2017
Датум објаве: 20.06.2017.
Понуде се примају до: 28.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.06.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
22.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2017
Датум објаве: 16.06.2017.
Понуде се примају до: 26.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка делова путних прелаза са гуменим панелима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2017
Датум објаве: 16.06.2017.
Понуде се примају до: 17.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2017
Датум објаве: 16.06.2017.
Понуде се примају до: 30.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2017. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 15.06.2017.
Понуде се примају до: 23.06.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
29.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
26.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
14.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације радних крила, плугова, корита са набавком и заменом хабајућих елемената за машине ССП

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2017
Датум објаве: 15.06.2017.
Понуде се примају до: 23.06.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
14.06.2017. Позив за подношење понуда PDF
08.08.2017. Oбавештење о закљученом уговору PDF


Набавка гумених уметака

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2017
Датум објаве: 14.06.2017.
Понуде се примају до: 14.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.07.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у км 21+858 пруге Београд, Младеновац, Лапово, Ниш, Прешево и реализација свих активности у складу са израђеном документацијом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2017
Датум објаве: 14.06.2017.
Понуде се примају до: 22.06.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.06.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
27.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
14.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка пластичних везица и фибера

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
05.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
05.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
22.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.08.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
08.08.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
21.09.2016 Обавештење о обустави поступка, Партија 4 PDF
03.07.2017. Одлука о обустави поступка Партија 4 PDF
03.07.2017. Одлука о додели уговора Партија 1, Партија 2, Партија 3 PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка подбијача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 23.06.2017.30.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
21.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
16.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.06.2017. Измене и допуне 1 PDF
16.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Делови ПП са бетонским плочама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
27.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних трансформатора 25 kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2017
Датум објаве: 12.06.2017.
Понуде се примају до: 20.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.06.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
16.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
12.06.2017. Конкурсна документација PDF
12.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2017
Датум објаве: 12.06.2017.
Понуде се примају до: 22.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
04.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
12.06.2017. Конкурсна документација PDF
12.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружне бализе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2017
Датум објаве: 09.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.07.2017. Питања и одговори 4 PDF
03.07.2017. Питања и одговори 3 PDF
29.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
16.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
09.06.2017. Конкурсна документација PDF
09.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2017
Датум објаве: 08.06.2017.
Понуде се примају до: 20.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
08.06.2017. Конкурсна документација PDF
08.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за потребе одржавања сервера, рачунара, рачунарске и мрежне опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2017
Датум објаве: 06.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
30.06.2017. Измене и допуне 2 PDF
30.06.2017. Измене и допуне 1 PDF
29.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.06.2017. Конкурсна документација PDF
06.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Телепринтерске траке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2017
Датум објаве: 06.06.2017.
Понуде се примају до: 14.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
06.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.06.2017. Конкурсна документација PDF
06.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка обложног материјала за РМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2017
Датум објаве: 06.06.2017.
Понуде се примају до: 16.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16.06.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.06.2017. Конкурсна документација PDF
06.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка дистрибутора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2017
Датум објаве: 05.06.2017.
Понуде се примају до: 13.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.07.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
05.06.2017. Конкурсна документација PDF
05.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Ножеви са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2017
Датум објаве: 31.05.2017.
Понуде се примају до: 12.06.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
15.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.05.2017. Конкурсна документација PDF
31.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Фекалне пумпе са заштитним релеима у подземном стајалишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2017
Датум објаве: 26.05.2017.
Понуде се примају до: 06.06.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.06.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
26.05.2017. Конкурсна документација PDF
26.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања и баждарења магацинских вага

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2017
Датум објаве: 24.05.2017.
Понуде се примају до: 08.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
24.05.2017. Конкурсна документација PDF
24.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта опреме "Лукас"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2017
Датум објаве: 22.05.2017.
Понуде се примају до: 30.05.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
02.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.05.2017. Конкурсна документација PDF
22.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга поправке тешке пружне механизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2017
Датум објаве: 19.05.2017.
Понуде се примају до: 29.05.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.05.2017. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
21.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
02.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
19.05.2017. Конкурсна документација PDF
19.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2017
Датум објаве: 16.05.2017.
Понуде се примају до: 15.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.05.2017. Конкурсна документација PDF
16.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2017
Датум објаве: 12.05.2017.
Понуде се примају до: 22.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.05.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.05.2017 Обавештење о обустави поступка, партија 2 PDF
30.05.2017 Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
30.05.2017 Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
12.05.2017. Конкурсна документација PDF
12.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања друмских возила у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2017
Датум објаве: 12.05.2017.
Понуде се примају до: 12.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03.07.2017. Одлука о додели уговора Партије 1-8 PDF
02.06.2017. Измене и допуне 2 PDF
26.05.2017 Измене и допуне 1 PDF
12.05.2017. Конкурсна документација PDF
12.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2017
Датум објаве: 10.05.2017.
Понуде се примају до: 18.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.05.2017. Конкурсна документација PDF
18.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења просторија и остало

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 29.04.2017.
Понуде се примају до: 29.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.07.2017 Одлука о додели уговора PDF
29.04.2017. Конкурсна документација PDF
29.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга испитавања услова радне околине, у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2017
Датум објаве: 26.04.2017.
Понуде се примају до: 26.05.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.05.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.05.2017 Питања и одговори 1 PDF
26.04.2017 Конкурсна документација PDF
26.04.2017 Позив за подношење понуда PDF


Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 19.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.05.2017. Питања и одговори 2 PDF
25.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
25.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга обезбеђења имовине, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 19.05.2017.12.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.05.2017.12.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.06.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
07.06.2017. Одлука о обустави поступка PDF
02.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
01.06.2017. Измене и допуне 1 PDF
01.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
30.05.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
25.05.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
15.05.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
15.05.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку, по партијама – резервисана јавна набавка

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 18.05.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.05.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 4 PDF
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 3 PDF
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
05.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. 03.05.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. 03.05.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.06.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
29.05.2017 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
17.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
28.04.2017 Питања и одговори 5 PDF
28.04.2017 Питања и одговори 4 PDF
26.04.2017 Питања и одговори 3 PDF
24.04.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
24.04.2017 Измене и допуне 2 PDF
24.04.2017 Питања и одговори 2 PDF
20.04.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20.04.2017 Измене и допуне 1 PDF
20.04.2017 Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017 Конкурсна документација PDF
19.04.2017 Позив за подношење понуда PDF


Услуга здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. 28.04.2017. године до 11.30 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. 28.04.2017. године у 12.00 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
12.05.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
12.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
25.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
25.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хербицида

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.05.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
27.04.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга заштите од пожара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017.03.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017.03.05.2017. године до 12.00 часова.

Датум Документ Преузимање
21.04.2017. Измене и допуне 3 PDF
21.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
21.04.2017. Измене и допуне 2 PDF
21.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
21.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница(Бар)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. 28.04.2017. године до 12.0013.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. 28.04.2017. године у 12.30 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
12.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
21.04.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
21.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде идејног решења и прилагођавање идејног пројекта модернизације жел. пруге Ниш-Димитровград са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2016
Датум објаве: 08.02.2017.
Понуде се примају до: 10.03.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.03.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
24.03.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.03.2017. Питања и одговори 2 PDF
28.02.2017. Измене и допуне 1 PDF
27.02.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.02.2017 Конкурсна документација PDF
08.02.2017. Позив за подношење понуда PDF