Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Радови на санацији фасаде на објекту станичне зграде у железничкој станици Лозница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 19. 04. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2018. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
19. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка туцаника са превозом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 18. 04. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Ремонт нисконосеће друмске приколице ГОША НП 25

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 17. 04. 2018.
Понуде се примају до: 26. 04. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 04. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
20. 04. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка радова, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 13. 04. 2018.
Понуде се примају до: 11. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 05. 2018. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуге вештачења у поспупку експропријације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2018
Датум објаве: 05. 04. 2018.
Понуде се примају до: 04. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 05. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
20. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стручно оспособљавање запослених за саобраћајно транспортног радника за 46 запослених

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2018
Датум објаве: 05. 04. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2018. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
19. 04. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2018
Датум објаве: 03. 04. 2018.
Понуде се примају до: 03. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 05. 2018 године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Израда пројектно - техничке документације за санацију моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2018
Датум објаве: 30. 03. 2018.
Понуде се примају до: 12. 04. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 04. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
30. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз - Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846, у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 29. 03. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04 2018. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 04. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 03. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2018
Датум објаве: 27. 03. 2018.
Понуде се примају до: 23. 04. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 04 2018. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 04. 2018. Измене и допуне 2 PDF
16. 04. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 03. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 03. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 1/2018
Датум објаве: 21. 03. 2018.
Понуде се примају до: 22. 03. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 03. 2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 03. 2018. Позив за подношење допуна понуде 2 PDF
21. 03. 2018. Позив за подношење допуна понуде 1 PDF


Набавка адвокатских услуга

Поступак јавне набавке
Број јавне набавке: 1/2018
Датум објаве: 09. 03. 2018.
Понуде се примају до: 14. 03. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 03. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 03. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка будника за ТМД са уградњом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 163/2017
Датум објаве: 08. 03. 2018.
Понуде се примају до: 19. 03. 2018. 23. 03. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 03. 2018. 23. 03. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 04. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 03. 2018. Питања и одговори 3 PDF
16. 03. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16. 03. 2018. Питања и одговори 2 PDF
13. 03. 2018. Питања и одговори 1 PDF
08. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 184/2017
Датум објаве: 08. 03. 2018.
Понуде се примају до: 16. 03. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 03. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 04. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
08. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Ископ рова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 161/2017
Датум објаве: 01. 03. 2018.
Понуде се примају до: 12.03.2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.03.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мењача ЗФ, ТАМ, ФАП

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 157/2017
Датум објаве: 01. 03. 2018.
Понуде се примају до: 12.03.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.03.2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
01. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјал за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 180/2017
Датум објаве: 01. 03. 2018.
Понуде се примају до: 09.03.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.03.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 03. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Mатеријал за одржавање трафостаница 10(20)/0,4 kV и 25/0,23 kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 151/2017
Датум објаве: 28. 02. 2018.
Понуде се примају до: 08.03.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.03.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сервисирање, одржавање и атестирање кранске дизалице у Алексинцу

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2017
Датум објаве: 19. 02. 2018.
Понуде се примају до: 19.02.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.02.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Алати, радни прибор, помоћни уређаји

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 181/2017
Датум објаве: 09. 02. 2018.
Понуде се примају до: 21. 02. .2018. 27. 02. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 02. .2018. 27. 02. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
19. 04. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 02. 2018. Питања и одговори 5 PDF
23. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
21. 02. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 02. 2018. Питања и одговори 4 PDF
21. 02. 2018. Питања и одговори 3 PDF
21. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20. 02. 2018. Питања и одговори 1 PDF
09. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга регистрације друмскух возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 198/2017
Датум објаве: 09. 02. 2018.
Понуде се примају до: 20.02.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.02.2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
19. 03. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
09. 03. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резерве напајања и батерије за потребе комуникационих чворова интернет мреже ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 193/2017
Датум објаве: 02. 02. 2018.
Понуде се примају до: 13. 02. 2018. 19. 02. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2018. 19. 02. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
12. 02. 2018. Појашњење конкурсне документације PDF
12. 02. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02.02.2018. Конкурсна документација PDF
02.02.2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту реконструкције деонице Распутница „Г“ - Раковица - Ресник

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 187/2017
Датум објаве: 02. 02. 2018.
Понуде се примају до: 12. 02. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 02. 2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
02. 02 .2018. Конкурсна документација PDF
02. 02 .2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних инструмената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 170/2017
Датум објаве: 19. 01. 2018.
Понуде се примају до: 29. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 2 PDF
23. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
19. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за потребе одржавања опреме неопходне за праћење хода возова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 200/2017
Датум објаве: 18. 01. 2018.
Понуде се примају до: 26. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 01. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18.01.2018. Конкурсна документација PDF
18.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уља и мазива

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 197/2017
Датум објаве: 18. 01. 2018.
Понуде се примају до: 26. 01. 2018. 29. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 01. 2018. 29. 01. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 01. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
22. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
22. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18.01.2018. Конкурсна документација PDF
18.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Уређај за испитивање кочнице и снимање кочионог дијаграма

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 150/2017
Датум објаве: 17. 01. 2018.
Понуде се примају до: 30. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 01. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме за праћење функционисања телекоманде саобраћаја и путних прелаза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 192/2017
Датум објаве: 16. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23. 01. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка кабловског прибора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 172/2017
Датум објаве: 16. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за потребе одржавања електричних водова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 148/2017
Датум објаве: 16. 01. 2018.
Понуде се примају до: 25. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 01. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2017
Датум објаве: 15. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
31. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
15. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на на санацији пруге Предејане - Џеп, од км 316+000 до км 319+467 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 69/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 15.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09. 02. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30.01.2018. Измене и допуне 2 PDF
25.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамa

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa мале вредности добара – Сигналне ознаке и скретнички сигнали, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 183/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 19.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.01.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка компресора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23.01.2018. 24.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.01.2018. 24.01.2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 01. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2017
Датум објаве: 05. 01. 2018.
Понуде се примају до: 15.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.01.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Конкурсна документација PDF
05.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка помоћног напајање за станице Мала Плана и Београд Ранжирна

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.18. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29.12.2017. Конкурсна документација PDF
29.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и партија 3 PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 15.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 02. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
23. 02. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca Voith

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санација теменог свода, са израдом техничке документације, тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 196/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 25.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности: Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег строја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 195/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији објекта железничке станице Младеновац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 194/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 15. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 15. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
09.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
09.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и материјала за реконструкцију заштитних капија путних прелаза, у нивоу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга уградње додатне опреме са пратећим елементима на прскалици вагона-цистерне за хемијско сузбијање вегетације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 188/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12. 02. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 02. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ремонта хидрауличних компоненти

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјала за одржавање електровучних подстаница (евп)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Измене и допуне 1 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 03. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
09. 03. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 3 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решења - назив и ознака из општег речника набавке – 72265000- услуга конфигурације софтвера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 182/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 189/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда плана за хитне интервенције у случају инцидента

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 190/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 04. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Захтев о заштити права PDF
05 .02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стезаљки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Поправка и калибрација инструмената за мерење на телекомуникационим уређајима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме и материјала за електрично растављање и секционисање контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. . Измене и допуне 1 PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка пумпних аутомата за дизел горива ОРН: 42122180–пумпе за гориво

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 05.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за жат-ц централе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплемантација пословног информационог система ERP

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 173/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне механизације, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 7 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 6 PDF
01. 03. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1 PDF
01. 03. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 5 PDF
12. 01. 2018. Питања и одговори 4 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 3 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 2 PDF
10. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
18. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка точкова за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.30 часова 11.01.2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године до 12.00 часова 11.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
21.12.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20.12.2017. Питања и одговори 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних каблова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2017
Датум објаве: 15. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
11.12.2017. Конкурсна документација PDF
11.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2017
Датум објаве: 04. 12. 2017.
Понуде се примају до: 14.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
04.12.2017. Конкурсна документација PDF
04.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Sanacija temenog svoda sa izradom tehničke dokumentacije tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd)-Resnik -Vrbnica-Državna granica

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2017
Датум објаве: 29. 11. 2017.
Понуде се примају до: 07.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
29.11.2017. Конкурсна документација PDF
29.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2017
Датум објаве: 24. 11. 2017.
Понуде се примају до: 01.12.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
24.11.2017. Конкурсна документација PDF
24.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.11.2017. Конкурсна документација PDF
22.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijama

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 20. 11. 2017.
Понуде се примају до: 18.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.11.2017. Конкурсна документација PDF
20.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Rezervni delovi za satni sistem

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2017
Датум објаве: 15.11.2017.
Понуде се примају до: 22.11.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.11.2017. Конкурсна документација PDF
15.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka napojnih i kontrolnih uređaja za elektrovučna postrojenja

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka alata za energetičare kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2017
Датум објаве: 13.11.2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. 24. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. 24. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
15. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17.11.2017. Измене и допуне 1 PDF
17.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka ulja za loženje srednjeg C (mazuta) u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2017
Датум објаве: 13. 11. 2017.
Понуде се примају до: 11.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.11.2017. Конкурсна документација PDF
13.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна лицитација

Јавна лицитација
Датум објаве: 10.11.2017.

Датум Документ Преузимање
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Оглас за продају PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2017. Питања и одговори 1 PDF
30. 11. 2017. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2017. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2017
Датум објаве: 10.11.2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
24.11.2017. Одлука о обустави поступка PDF
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Позив за подношење понуда PDF