Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 1

 

Продаја материјала придобијеног у процесу рада

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 3/2019/П
Датум објаве: 11. 12. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 12. 2019. Јавни позив PDF


Радови на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 79/2019
Датум објаве: 11. 12. 2019.
Понуде се примају до: 15. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2020. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF
11. 12. 2019. Invitation to tender PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 77/2019
Датум објаве: 09. 12. 2019.
Понуде се примају до: 08. 01. 2020. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2020. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
09. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге свлачења, навлачења и обраде точкова, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/19
Датум објаве: 09. 12. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – транспортних трака, ваљака, ролни и других елемената система за транспорт отпадног материјала на машинама РМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/19
Датум објаве: 06. 12. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10. 12. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – Набавка потезних сајли бирача брзине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/19
Датум објаве: 06. 12. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10. 12. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2019
Датум објаве: 04. 12. 2019.
Понуде се примају до: 09. 01. 2020. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2020. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра–набавка алата за енергетичаре КМ 25KV,

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/19
Датум објаве: 04. 12. 2019.
Понуде се примају до: 12. 12. 2019. 17. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2019. 17. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
13. 12. 2019. Измене и допуне 2 PDF
13. 12. 2019. Питања и одговори 2 PDF
09. 12. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
09. 12. 2019. Измене и допуне 1 PDF
09. 12. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 12. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер и база података за ГИС - I фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 70/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 13. 01. 2020. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 01. 2020. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 12. 2019. Измене и допуне 1 PDF
29. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге–набавка дигитализације управљања одржавања инфраструктуре

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 60/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 10. 01. 2020. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2020. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 12. 2019. Измене и допуне 1 PDF
09. 12. 2019. Питања и одговори 1 PDF
29. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF
29. 11. 2019. Invitation to tender PDF


Израда челичних носача радарског рефлектора и монтажа на мост у km 5+213 пруге Остружница-Сурчин

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/19
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
29. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга - закуп теретних вагона

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 75/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 30. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 12. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2019
Датум објаве: 29. 11. 2019.
Понуде се примају до: 30. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2019. Измене и допуне 3 PDF
13. 12. 2019. Питања и одговори 3 PDF
13. 12. 2019. Измене и допуне 2 PDF
13. 12. 2019. Питања и одговори 2 PDF
06. 12. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 12. 2019. Питања и одговори 1 PDF
29. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – материјал реда вожње и графикони, обрасци за потребе оператике

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/19
Датум објаве: 28. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 12. 2019. Питања и одговори 1 PDF
28. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa делова за машине Robel 54.22

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/19
Датум објаве: 27. 11. 2019.
Понуде се примају до: 23. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 12. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
27. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
27. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Додатни радови на рушењу објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 26. 11. 2019.

Датум Документ Преузимање
04. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Услуга калибрације ласерског АЛЦ система за вођење машина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/19
Датум објаве: 25. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. 25. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. 25. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
27. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
25. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга реконструкције управљачког система за вођење машине

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 65/2019
Датум објаве: 25. 11. 2019.
Понуде се примају до: 25. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга – транспорт демонтираног материјала

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 74/2019
Датум објаве: 25. 11. 2019.
Понуде се примају до: 25. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и делова за модернизацију сатног система у управној згради Немањина бр.6

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2019
Датум објаве: 22. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова за машине за механизовано одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2019
Датум објаве: 21. 11. 2019.
Понуде се примају до: 23. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
21. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола Идејног пројекта грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Просек-Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2019
Датум објаве: 21. 11. 2019.
Понуде се примају до: 03. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 73/2019
Датум објаве: 18. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2019. Питања и одговори 5 PDF
11. 12. 2019. Измене и допуне 2 PDF
11. 12. 2019. Питања и одговори 4 PDF
29. 11. 2019. Питања и одговори 3 PDF
28. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
19. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF
19. 11. 2019. Invitation to tender PDF


Набавка железничких прагова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 72/2019
Датум објаве: 18. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одржавању деонице пруге Лапово- Крагујевац и Свилајнац-Деспотовац

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 71/2019
Датум објаве: 15. 11. 2019.
Понуде се примају до: 16. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 12. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка електроматеријала и опреме у МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2019
Датум објаве: 13. 11. 2019.
Понуде се примају до: 22. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра - пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2019
Датум објаве: 13. 11. 2019.
Понуде се примају до: 27. 11. 2019. 04. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 11. 2019. 04. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
12. 12. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
26. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
26. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
20. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
13. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/19
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
08. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2019
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 09. 12. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 12. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Модернизација централног система за надзор и управљање система на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2019
Датум објаве: 08. 11. 2019.
Понуде се примају до: 17. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2019
Датум објаве: 07. 11. 2019.
Понуде се примају до: 15. 11. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 11. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 и 3 PDF
21. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2019
Датум објаве: 06. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
21. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Kрчење вегетације у пружном појасу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 66/2019
Датум објаве: 06. 11. 2019.
Понуде се примају до: 06. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2019. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
06. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – опрема за вођење материјалног пословања у централним стовариштима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2019
Датум објаве: 05. 11. 2019.
Понуде се примају до: 14. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга адаптације просторија деонице СС Сремска Митровица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2019
Датум објаве: 04. 11. 2019.
Понуде се примају до: 13. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 11. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 11. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за одржавање спољних ЕТП уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Уље екстра лако ЕВРО ЕЛ - лож уље у оквирној количини од 30.000 л

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
07. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/2019
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 07. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – каблови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2019
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 03. 12. 2019. 04. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2019. 04. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
27. 11. 2019. Питања и одговори 3 PDF
14. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
06. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Модернизација и баждарење колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2019
Датум објаве: 28. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
28. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на замени моста између станица Зрењанин- Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2019
Датум објаве: 25. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
25. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге редовног и инвестиционог одржавања грејне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2019
Датум објаве: 22. 10. 2019.
Понуде се примају до: 31 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 11. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
22. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање друмских возила у овлашћеним сервисима, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2019
Датум објаве: 18. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
26. 11. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
18. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра- набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2019
Датум објаве: 16. 10. 2019.
Понуде се примају до: 24. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услугa – стручно усавршавање запослених

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2019
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/2019
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
15. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Адаптација објекта радионице Батајница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2019
Датум објаве: 14. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за одржавање каблова, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2019
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 20. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за пребацивање система за грејање са мазута на гас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2019
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга - транспорт материјала за потребе градилишта

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2019
Датум објаве: 10. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2019
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 11. 2019. Питања и одговори 7 PDF
21. 11. 2019. Питања и одговори 6 PDF
18. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
18. 11. 2019. Измене и допуне 3 PDF
15. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
15. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
15. 11. 2019. Питања и одговори 5 PDF
08. 11. 2019. Питања и одговори 4 PDF
01. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 11. 2019. Питања и одговори 3 PDF
28. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
08. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за телекомуникационе системе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2019
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка геодетске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2019
Датум објаве: 01. 10. 2019.
Понуде се примају до: 09. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2019
Датум објаве: 26. 09. 2019.
Понуде се примају до: 04. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 10. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
26. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
26. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга транспорт материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2019
Датум објаве: 20. 09. 2019.
Понуде се примају до: 30. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге чувања објеката Друштва

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2019
Датум објаве: 19. 09. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара - ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 17. 09. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења пословног простора

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2019
Датум објаве: 13. 09. 2019.
Понуде се примају до: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 PDF
11. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
07. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
13. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - регистрације и осигурања возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2019
Датум објаве: 11. 09. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мотора на машини РМ76УХР

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2019
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 13. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола Идејног пројекта грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Просек-Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2019
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 09. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
17. 09. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 09. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Апарати и уређаји за електрично растављање,аутоматско затезање и уземљење КМ 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2019
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF