Javne nabavke

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki - strana 1

 

Nabavka sredstava za snegoborbu, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 66/2019
Datum objave: 08. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 11. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 11. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka herbicida, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 67/2019
Datum objave: 08. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 12. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 12. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Modernizacija centralnog sistema za nadzor i upravljanje sistema na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 50/2019
Datum objave: 08. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ulja i maziva, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 67/2019
Datum objave: 07. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 11. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 11. 2019. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
07. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 68/2019
Datum objave: 06. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2019. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Krčenje vegetacije u pružnom pojasu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 66/2019
Datum objave: 06. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2019. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – oprema za vođenje materijalnog poslovanja u centralnim stovarištima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/2019
Datum objave: 05. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 14. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 11. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga adaptacije prostorija deonice SS Sremska Mitrovica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 63/2019
Datum objave: 04. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 11. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Materijal za održavanje spoljnih ETP uređaja

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 56/2019
Datum objave: 31. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 02. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na Hanskom tunelu sa sanacijom klizišta

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 62/2019
Datum objave: 31. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 02. 12. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 12. 2019. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ulje ekstra lako EVRO EL - lož ulje u okvirnoj količini od 30.000 l

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 59/2019
Datum objave: 31. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 11. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
07. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
07. 11. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
07. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka papira i papirne galanterije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 61/2019
Datum objave: 29. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 11. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 11. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – kablovi

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 61/2019
Datum objave: 29. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
06. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Modernizacija i baždarenje kolskih vaga

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 58/2019
Datum objave: 28. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 02. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
28. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na zameni mosta između stanica Zrenjanin- Zrenjanin fabrika na pruzi 202 u km 86+620, sa izradom tehničke dokumentacije

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 63/2019
Datum objave: 25. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 11. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge redovnog i investicionog održavanja grejne instalacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 58/2019
Datum objave: 22. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 31 10. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 10. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 10. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
25. 10. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
25. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
22. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
22. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje drumskih vozila u ovlašćenim servisima, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 57/2019
Datum objave: 18. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 11. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra- nabavka akumulatora

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 52/2019
Datum objave: 16. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 24. 10. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 10. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
16. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga – stručno usavršavanje zaposlenih

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 57/2019
Datum objave: 15. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 23. 10. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 10. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – nabavka tarupa

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 56/2019
Datum objave: 15. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 10. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
21. 10. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
18. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
15. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Adaptacija objekta radionice Batajnica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 55/2019
Datum objave: 14. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 10. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 10. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
14. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema za održavanje kablova, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 55/2019
Datum objave: 11. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 11. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala za prebacivanje sistema za grejanje sa mazuta na gas

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 53/2019
Datum objave: 11. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 10. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 10. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
17. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga - transport materijala za potrebe gradilišta

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 54/2019
Datum objave: 10. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2019. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – rezervni delovi za radio-dispečerske uređaje

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 54/2019
Datum objave: 08. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 11. 2019. 21. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 11. 2019. 21. 11. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 11. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
01. 11. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
01. 11. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
28. 10. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
25. 10. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
25. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
08. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za telekomunikacione sisteme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 51/2019
Datum objave: 08. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 10. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 10. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka geodetske opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 50/2019
Datum objave: 01. 10. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 10. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 10. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 10. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – nabavka tarupa

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 47/2019
Datum objave: 26. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 04. 10. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 10. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 10. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
26. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
26. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga transport materijala

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 48/2019
Datum objave: 20. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 09. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 09. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge čuvanja objekata Društva

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 52/2019
Datum objave: 19. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 10. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 10. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
17. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
19. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka dobara - auto gume

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 37/2019
Datum objave: 17. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
17. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga čišćenja poslovnog prostora

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 53/2019
Datum objave: 13. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1 PDF
11. 10. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 10. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
11. 10. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
07. 10. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
13. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge - registracije i osiguranja vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 43/2019
Datum objave: 11. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 09. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 09. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta motora na mašini RM76UHR

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 46/2019
Datum objave: 06. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 09. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 09. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
24. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 09. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tehnička kontrola Idejnog projekta građevinske rekonstrukcije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Prosek-Dimitrovgrad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 45/2019
Datum objave: 06. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 09. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
17. 09. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 09. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
17. 09. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Aparati i uređaji za električno rastavljanje,automatsko zatezanje i uzemljenje KM 25kV,50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 44/2019
Datum objave: 06. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2019. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
23. 10. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka reda vožnje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 36/2019
Datum objave: 03. 09. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 09. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 09. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
03. 09. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
03. 09. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Materijal i rezervni delovi za održavanje, preglede i servise TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 40/2019
Datum objave: 22. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
05. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2 i 4 PDF
05. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1 i 3 PDF
18. 09. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, partija 1, 2, 3 i 4 PDF
18. 09. 2019. Odluka o obustavi postupka, partija 5 PDF
27. 08. 2019. Pojašnjenje 1 PDF
22. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
22. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka radova - građevinski radovi na kablovskoj infrastrukturi

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 49/2019
Datum objave: 21. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 09. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 09. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 09. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 09. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
21. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Električna energija-niski napon –Isporuka električne energije za napajanje potrošača na srednjem naponu,niskom naponu i širokoj potrošnji

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 48/2019
Datum objave: 21. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
21. 08. 2019. Invitation to tender PDF


Javne nabavke električne energije za vuču vozova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 47/2019
Datum objave: 21. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
21. 08. 2019. Invitation to tender PDF


Delovi za remont diferencijalnog prenosa snage na mašini 08-275 broj 781

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 39/2019
Datum objave: 20. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 08. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
20. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
20. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za održavanje računara i računarske opreme računarske opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 42/2019
Datum objave: 19. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 27. 08. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 08. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka delova i opreme za građevinske mašine i dvopute bagere

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 38/2019
Datum objave: 14. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 23. 08. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 08. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 08. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
14. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka opreme za zavarivanje i potrošnog materijala za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 30/2019
Datum objave: 13. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 08. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 08. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Energetsko priključenje putnih prelaza sa projektovanjem, izvođenjem radova i ugradnjom

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 41/2019
Datum objave: 13. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Serveri i storidži za potrebe intranet mreže

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 46/2019
Datum objave: 09. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 09. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 09. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
09. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Elementi signalizacije: tablice, opomenice i stalni signalni znaci (sig. za el. vuču, 216/217) kontaktne mreže 25kV,50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 41/2019
Datum objave: 09. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 08. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 08. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27. 08. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
09. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala za potrebe održavanja trafostanica 10(20)/0,4 KV i 25/0,23 KV

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 29/2019
Datum objave: 08. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 29. 08. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 08. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05. 09. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
08. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osiguranje nekretnina, postrojenja i opreme

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 44/2019
Datum objave: 07. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 09. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 09. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
07. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 45/2019
Datum objave: 01. 08. 2019.
Ponude se primaju do: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF

15. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF

15. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
13. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
28. 08. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
26. 08. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
26. 08. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
26. 08. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
19. 08. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
01. 08. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remont sistema grejanja u železničkoj stanici mladenovac (zgrada ETP)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 28/2019
Datum objave: 30. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 12. 08. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 08. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
30. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema za elektronsku postavnicu Dimitrovgrad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 34/2019
Datum objave: 24. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 06 08. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06 08. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
16. 08. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
24. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge veštačenja u postupku eksproprijacije, radi zaključenja okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 43/2019
Datum objave: 23. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 26. 08. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 08. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
05. 09. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
23. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka opštih delova za teške motorne drezine

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 25/2019
Datum objave: 23. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 31. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 07. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
23. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga redovne opravke dizalice EDK 1000/1 99729471001-4

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 33/2019
Datum objave: 16. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 24. 07. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 07. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka mernih instrumenata, alata i opreme za merne instrumente

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 27/2019
Datum objave: 12. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 08. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 07. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 07. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
12. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
12. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka klima uređaja sa uslugom ugradnje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 32/2019
Datum objave: 11. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 07. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 07. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 08. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 07. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
11. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta menjača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 26/2019
Datum objave: 11. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 19. 07. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
04. 11. 2019. Odluka o dodeli Ugovora PDF
11. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka tonera, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 31/2019
Datum objave: 11. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 19. 07. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 07. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5 PDF
12. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
12. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
12. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
12. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
25. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Uključno-iskljune tačke za putne prelaze, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 42/2019
Datum objave: 10. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 4 PDF
14. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 3 PDF
14. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvornom sporazumu, partija 4 PDF
14. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvornom sporazumu, partija 3 PDF
02. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvornom sporazumu, partija 2 PDF
02. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvornom sporazumu, partija 1 PDF
02. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 2 PDF
02. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 1 PDF
05. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 08. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
01. 08. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
25. 07. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
25. 07. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 07. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
19. 07. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervno napajanje za ss uređaje, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 39/2019
Datum objave: 10. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 14. 08. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 08. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
13. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 08. 2019. Pitanja i odgovori 9 PDF
16. 08. 2019. Pitanja i odgovori 8 PDF
13. 08. 2019. Pitanja i odgovori 7 PDF
09. 08. 2019. Pitanja i odgovori 6 PDF
08. 08. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
08. 08. 2019 Izmene i dopune 3 PDF
08. 08. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
05. 08. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
31. 07. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
29. 07. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
29. 07. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
24. 07. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
24. 07. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi i materijal za stanične dispečerske uređaje, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 31/2019
Datum objave: 10. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 08. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 08. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma PDF
14. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
05. 09. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 07. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
19. 07. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Baterije za dizel agregate i TMD, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 19/2019
Datum objave: 05. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
07. 08. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
19. 07. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
17. 07. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
05. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
05. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge - tehnički pregled izvedenih radova na deonici Beograd Centar- Stara Pazova-Novi Sad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 22/2019
Datum objave: 04. 07. 2019.
Ponude se primaju do: 19. 07. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 07. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 07. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 07. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 40/2019
Datum objave: 25. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2019. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2019. godine u 15.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 2 PDF
30. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 1 PDF
02.08.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 07. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
25. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


SANACIJE FASADE I ADAPTACIJA OLUKA POSLOVNE ZGRADE U NEMANJINOJ 6

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 36/2019
Datum objave: 25. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
06.08.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga tehničke kontrole Idejnog projekta za rekonstrukciju kapaciteta u stanici Beograd ranžirna, za potrebe formiranja kontejnerskog terminala

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 24/2019
Datum objave: 24. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 08. 07. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 07. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
11. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
24. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 29/2019
Datum objave: 20. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 07. 2019. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
11. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
20. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
29.07.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge eko sanacije i integracije postojećeg sistema

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 35/2019
Datum objave: 19. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 19. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06.08.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF

06.08.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF

06.08.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF

06.08.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 1 PDF
24. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka štampača i skenera

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 17/2019
Datum objave: 19. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 27. 06. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 06. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
04. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remont podbijačkih agregata

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 33/2019
Datum objave: 18. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka sedišta za šinska vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 20/2019
Datum objave: 18. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 06. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
18. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka novih pumpnih automata,sondi, i opremanje pumpnih stanica

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 37/2019
Datum objave: 18. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2019. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2019. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01.08.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka delova za popravku podbijačkog agregata na mašini 08-32/4C

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 21/2019
Datum objave: 17. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19 .06. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
19. 06. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
17. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA NABAVKA ŽELEZNIČKIH PRAGOVA, PO PARTIJAMA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 38/2019
Datum objave: 13. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 07. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 07. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
23. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 06. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
13. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala za održavanje sistema daljinskog upravljanja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 18/2019
Datum objave: 11. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 07. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 34/2019
Datum objave: 11. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 07. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 07. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
22. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
22. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
20. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
24. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 07. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 06. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
19. 06. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka elemenata gornjeg stroja pruge

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 32/2019
Datum objave: 05. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 07. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 07. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 07. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
12. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 07. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
24. 06. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
06. 06. 2019. Invitation to tender PDF
05. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
05. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Polubranici i branici za putne prelaze

Postupak javne nabavke male vrednosti sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma
Broj javne nabavke: 15/2019
Datum objave: 03. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 12. 06. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 06. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 11. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
26. 06. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
20. 06. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
03. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
03. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tehnička kontrola tehničke dokumentacije- tehnička kontrola idejnih projekata za rekonstrukciju, podizanje nivoa osiguranja, odnosno obnovu signalno- sigurnosnih uređaja na putnim prelazima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 30/2019
Datum objave: 31. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 01. 07. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 07. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 07. 2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
03. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Građevinski radovi na sanaciji objekta ETP Topčider

Postupak javne nabavke otvoreni postupak sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma
Broj javne nabavke: 27/2019
Datum objave: 31. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 01. 07. 2019. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 07. 2019. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 09. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF

20. 08. 2019. Obaveštenje o zaključenom odkvirnom sporazumu PDF
03. 07. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
31. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Mašine, rezervni delovi i materijal za košenje rastinja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 11/2019
Datum objave: 30. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 06. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 06. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 07. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
30. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka kuhinjske opreme i inventara za MTK Šargan

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 13/2019
Datum objave: 30. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 06. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 06. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 06. 2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
13. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 06. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
03. 06. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
30. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
30. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka usluga baždarenje i održavanje pumpnih stanica i rezervoara

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 16/2019
Datum objave: 29. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 06. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 06. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna prodaja otpadnog materijala

Postupak javne prodaje prikupljanjem zatvorenih ponuda
Broj Licitacije: 2/2019/P
Datum objave: 22. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 29. 05. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 05. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 05. 2019. Izmene i dopune 1 i 2 PDF
22. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2019. Javni poziv PDF


Javna nabavka kamena eruptivnog porekla za rekonstrukciju tunela

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 26/2019
Datum objave: 21. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 06. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 06. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka radova - rušenje objekata u stanici Beograd

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2019
Datum objave: 10. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 06. 2019. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 06. 2019. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 10. 2019. Odluka o izmeni i dopuni ugovora PDF
03. 10. 2019. Odluka o izmeni ugovora PDF
31.07.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
25. 06. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
14.06.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 05. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
31. 05. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
27. 05. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
24. 05. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga glavne opravke TMD i vagona, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 21/2019
Datum objave: 10. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 06. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 06. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14.06.2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
05. 06. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
24. 05. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF