Javne nabavke

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki - strana 1

 

Usluge zdravstvene zaštite

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 2/20
Datum objave: 03. 04. 2020.
Ponude se primaju do: 13. 04. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 04. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 04. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
03. 04. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara - evrodizel za mehanizaciju, benzin i ADBLUE za mehanizaciju - kartice, evrodizel, benzin, TNG i ADBLUE za drumska vozila – kartice, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 2/2020
Datum objave: 01. 04. 2020.
Ponude se primaju do: 04. 05. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 05. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 04. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
01. 04. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluga prevoza ( Železnički prevoz / Kontejnerski prevoz )

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 1/2020
Datum objave: 27. 03. 2020.
Ponude se primaju do: 27. 04. 2020. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 04. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27. 03. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
27. 03. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga naplate putarina na autoputevima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 1/20
Datum objave: 27. 03. 2020.
Ponude se primaju do: 13. 04. 2020. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 04. 2020. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27. 03. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
27. 03. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji kaverne u preduseku tunela T-19 na pruzi Crveni Krst - Prahovo pristanište, sa izradom tehničke dokumentacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 92/19
Datum objave: 31. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 20. 02. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 02. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
31. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Habavka i obnavljanje licenci za softverske pakete po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 96/19
Datum objave: 16. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 24. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 03. 2020. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
24. 02. 2020. Odluka o dodeli ugovora, partija 2 PDF
24. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka, partija 1 PDF
16. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
16. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka vode, kafe, sokova i ostalog za potrebe bifea, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 84/19
Datum objave: 14. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 24. 01. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 01. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 03. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 01. 2020. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 01. 2020. Izmene i dopune 2 PDF
16. 01. 2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 01. 2020. Izmene i dopune 1 PDF
16. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
14. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra - nabavka alata za potrebe pomoćnog voza

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 86/19
Datum objave: 10. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 20. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 02. 2020. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
11. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
10. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
10. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Kontrolni specijalistički pregled Pančevačkog mosta u km 5+270, pruge Beograd Centar-Pančevo glavna-Vršac-državna granica L=1065m sa izveštajem o stanju mosta

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 83/19
Datum objave: 10. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 23. 01. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 01. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
20. 01. 2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
20. 01. 2020. Izmene i dopune 1 PDF
20. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
10. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – baterije za PP i APB

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 83/2019
Datum objave: 08. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 11. 02. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 02. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 03. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
06. 02. 2020. Pitanja i odgovori 6 PDF
03. 02. 2020. Pitanja i odgovori 5 PDF
30. 01. 2020. Pitanja i odgovori 4 PDF
27. 01. 2020. Pitanja i odgovori 3 PDF
21. 01. 2020. Pitanja i odgovori 2 PDF
16. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
08. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
08. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga – stručno usavršavanje zaposlenih

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 89/19
Datum objave: 08. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 17. 01. 2020. 20. 01. 2020. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 01. 2020. 20. 01. 2020. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 03. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 01. 2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
13. 01. 2020. Izmene i dopune 1 PDF
13. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
08. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
08. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge – prevoz zastorne prizme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 93/19
Datum objave: 06. 01. 2020.
Ponude se primaju do: 14. 01. 2020. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 01. 2020. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 01. 2020. Konkursna dokumentacija PDF
06. 01. 2020. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge – doprema materijala za završetak radova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 95/19
Datum objave: 31. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 08. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka sanitarnih kontejnera sa ugradnjom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 94/19
Datum objave: 30. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 01. 2020. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 01. 2020. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
30. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
30. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka emulzije za sprečavanje pojave leda u zimskim uslovima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 85/19
Datum objave: 27. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
27. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
27. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada čeličnih nosača radarskog reflektora i montaža na most u km 5+913 pruge Ostružnica-Surčin

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 91/19
Datum objave: 27. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 08. 01. 2020. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 01. 2020. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
27. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sanacija hidrantske mreže u železničkoj stanici Požarevac po nalogu inspekcije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 90/19
Datum objave: 27. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 01. 2020. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
08. 01. 2020. Izmene i dopune 1 PDF
08. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
27. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
27. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na prebacivanju sistema grejanja u telekomandi Niš sa mazuta na gas Šifra

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 87/19
Datum objave: 27. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 01. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 01. 2020. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
27. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
27. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka alata i instrumenata za održavanje računarske mreže, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 78/19
Datum objave: 25. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Doprema materijala, sa pretovarom i formiranjem deponije u stanici Orom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 88/19
Datum objave: 25. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 01. 2020. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 01. 2020. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – izmene u nivou osiguranja putnih prelaza

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 82/2019
Datum objave: 25. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 31. 01. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 01. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 02. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
25. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra- nabavka gumeno metalnih elemenata

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 80/19
Datum objave: 23. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
23. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – postavne sprave za putne prelaze

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 81/2019
Datum objave: 23. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 01. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 01. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 02. 2020. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
24. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
09. 01. 2020. Izmene i dopune 1 PDF
23. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka kamiona putara

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 78/2019
Datum objave: 23. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 03. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta dizel motora sa nabavkom i ugradnjom potrebnih delova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 81/19
Datum objave: 20. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
20. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na održavanju stanice Gajdobra

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 82/19
Datum objave: 19. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 27. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 12. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
19. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga kontrolni pregledi voznih sredstava

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 74/19
Datum objave: 17. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 26. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
17. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ispitivanje i popravka (RK1 I RK2) vitalnih kočnih uređaja motornih pružnih vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 79/19
Datum objave: 17. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 12. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 12. 2019. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
17. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja materijala pridobijenog u procesu rada

Postupak javne prodaje prikupljanjem zatvorenih ponuda
Broj Licitacije: 3/2019 P
Datum objave: 11. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 12. 2019. Javni poziv PDF


Radovi na izgradnji nove železničke pruge Sobovica-Lužnice-Krak Batočina u Kragujevcu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 79/2019
Datum objave: 11. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 01. 2020. 14. 02. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 01. 202. 14. 02. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
10. 02. 2020. Pitanja i odgovori 16 PDF
07. 02. 2020. Pitanja i odgovori 15 PDF
04. 02. 2020. Izmene i dopune 6 PDF
31. 01. 2020. Izmene i dopune 5 PDF
30. 01. 2020. Pitanja i odgovori 14 PDF
27. 01. 2020. Pitanja i odgovori 13 PDF
22. 01. 2020. Pitanja i odgovori 12 PDF
21. 01. 2020. Pitanja i odgovori 11 PDF
14. 01. 2020. Izmene i dopune 4 PDF
13. 01. 2020. Pitanja i odgovori 10 PDF
10. 01. 2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
10. 01. 2020. Izmene i dopune 3 PDF
10. 01. 2020. Pitanja i odgovori 9 PDF
08. 01. 2020. Pitanja i odgovori 8 PDF
03. 01. 2020. Pitanja i odgovori 7 PDF
31. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
31. 12. 2019. Pitanja i odgovori 6 PDF
27. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
27. 12. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
26. 12. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
19. 12. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
16. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
11. 12. 2019. Invitation to tender PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 77/2019
Datum objave: 09. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 08. 01. 2020. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 01. 2020. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
09. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge svlačenja, navlačenja i obrade točkova, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 70/19
Datum objave: 09. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
15. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
24. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
09. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – transportnih traka, valjaka, rolni i drugih elemenata sistema za transport otpadnog materijala na mašinama RM

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 77/19
Datum objave: 06. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
24. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
10. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
06. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – Nabavka poteznih sajli birača brzine

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 76/19
Datum objave: 06. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 12. 2019. 17. 12. 2019. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
24. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
10. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
06. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka elemenata gornjeg stroja pruge

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 76/2019
Datum objave: 04. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 01. 2020. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
31. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
30. 12. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
24. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
23. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra–nabavka alata za energetičare KM 25KV,

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 73/19
Datum objave: 04. 12. 2019.
Ponude se primaju do: 12. 12. 2019. 17. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 12. 2019. 17. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
13. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
13. 12. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
09. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
09. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
09. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 12. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 12. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Softver i baza podataka za GIS - I faza

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 70/2019
Datum objave: 29. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 01. 2020. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 01. 2020. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 01. 2020. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
10. 01. 2020. Pitanja i odgovori 2 PDF
06. 01. 2020. Pitanja i odgovori 1 PDF
02. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
29. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge–nabavka digitalizacije upravljanja održavanja infrastrukture

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 60/2019
Datum objave: 29. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 01. 2020. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 01. 2020. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
16. 01. 2020. Pitanja i odgovori 6 PDF
23. 12. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
20. 12. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
18. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
18. 12. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
18. 12. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
18. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
09. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
09. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
29. 11. 2019. Invitation to tender PDF


Izrada čeličnih nosača radarskog reflektora i montaža na most u km 5+213 pruge Ostružnica-Surčin

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 75/19
Datum objave: 29. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 12. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
29. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga - zakup teretnih vagona

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 75/2019
Datum objave: 29. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 12. 2019. 14. 01. 2020. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 12. 2019. 14. 01. 2020. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 02. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
27. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
27. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
27. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i službenih odela i njegovih delova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 59/2019
Datum objave: 29. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 30. 12. 2019. 31. 12. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 12. 2019. 31. 12. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 03. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5 PDF
17. 03. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
17. 03. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
29. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
27. 12. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava broj 1 PDF
26. 12. 2019. Pitanja i odgovori 13 PDF
26. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
26. 12. 2019. Izmene i dopune 8 PDF
26. 12. 2019. Pitanja i odgovori 12 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 11 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 10 PDF
20. 12. 2019. Izmene i dopune 7 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 9 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 8 PDF
20. 12. 2019. Izmene i dopune 6 PDF
20. 12. 2019. Izmene i dopune 5 PDF
20. 12. 2019. Pitanja i odgovori 7 PDF
19. 12. 2019. Pitanja i odgovori 6 PDF
19. 12. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
18. 12. 2019. Izmene i dopune 4 PDF
18. 12. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
13. 12. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
13. 12. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
13. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
13. 12. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
06. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
06. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – materijal reda vožnje i grafikoni, obrasci za potrebe operatike

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 69/19
Datum objave: 28. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
03. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
28. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka delova za mašine Robel 54.22

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 65/19
Datum objave: 27. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 23. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 12. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
27. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
27. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dodatni radovi na rušenju objekata u stanici Beograd

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 4/2019
Datum objave: 26. 11. 2019.

Datum Dokument Preuzimanje
18. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
04. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
26. 11. 2019. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Usluga kalibracije laserskog ALC sistema za vođenje mašina

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 64/19
Datum objave: 25. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 12. 2019. 25. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 12. 2019. 25. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 12. 2019 Izmene i dopune 2 PDF
16. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 12. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
27. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
27. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
25. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga rekonstrukcije upravljačkog sistema za vođenje mašine

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 65/2019
Datum objave: 25. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 12. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
16. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
25. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga – transport demontiranog materijala

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 74/2019
Datum objave: 25. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 12. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 12. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
30. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala i delova za modernizaciju satnog sistema u upravnoj zgradi Nemanjina br.6

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 72/19
Datum objave: 22. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
22. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka delova za mašine za mehanizovano održavanje koloseka (podbijačice, plugovi, rešetaljke)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 64/2019
Datum objave: 21. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 23. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 12. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
27. 11.2019. Izmene i dopune 1 PDF
16. 12. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
21. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tehnička kontrola Idejnog projekta građevinske rekonstrukcije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Prosek-Dimitrovgrad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 71/19
Datum objave: 21. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
10. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na izgradnji konstrukcije u železničkoj stanici Beograd Centar na delu objekta između osa 5-14/ X-XIII (Faza 2) i na delu objekta između osa 5-5'/ X-XVI (Faza 3)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 73/2019
Datum objave: 18. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2019. 23. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 02. 2020. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
24. 01. 2020. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 12. 2019. Pitanja i odgovori 6 PDF
13. 12. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
11. 12. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
11. 12. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
29. 11. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
28. 11. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
25. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
19. 11. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
19. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
18. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
19. 11. 2019. Invitation to tender PDF


Nabavka železničkih pragova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 72/2019
Datum objave: 18. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
24. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na održavanju deonice pruge Lapovo- Kragujevac i Svilajnac-Despotovac

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 71/2019
Datum objave: 15. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 16. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 12. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 02. 2020. Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2 PDF
03. 02. 2020. Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1 PDF
24. 01. 2020. Odluka o obustavi postupka PDF
15. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka elektromaterijala i opreme u MTK Šargan

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 68/19
Datum objave: 13. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 11. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
29. 11. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra - plastične vezice i fiberi

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 60/19
Datum objave: 13. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 27. 11. 2019. 04. 12. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 11. 2019. 04. 12. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
12. 12. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
26. 11. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
26. 11. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
20. 11. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
20. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
13. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka sredstava za snegoborbu, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 66/19
Datum objave: 08. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 11. 2019. 20. 11. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF

19. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
19. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
19. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
19. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5 PDF
22. 11. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 11. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
15. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
15. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
08. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka herbicida, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 67/2019
Datum objave: 08. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 09. 12. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 12. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 12. 2019. Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2 PDF
18. 12. 2019. Odluka o obustavi postupka, partija 2 PDF
18. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Modernizacija centralnog sistema za nadzor i upravljanje sistema na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 50/2019
Datum objave: 08. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ulja i maziva, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 67/19
Datum objave: 07. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 11. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 11. 2019. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 i 3 PDF
21. 11. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
07. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 68/2019
Datum objave: 06. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2019. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5 PDF
24. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
12. 12. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 11. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
25. 11. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
21. 11. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
06. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Krčenje vegetacije u pružnom pojasu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 66/2019
Datum objave: 06. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2019. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 01. 2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
12. 12. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
06. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra – oprema za vođenje materijalnog poslovanja u centralnim stovarištima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/19
Datum objave: 05. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 14. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 11. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20. 11. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga adaptacije prostorija deonice SS Sremska Mitrovica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 63/19
Datum objave: 04. 11. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 11. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 11. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 11. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 11. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF