Новитети у вези пројекта STAFFER

Сам пројекат спроводи се кроз девет радних пакета. Прва три радна пакета односе се на прикупљање информација у погледу неопходних вештина за железнички сектор, затим четврти, пети и шести радни пакет односе се на прикупљање инфомација о наставним програмима, обукама, као и о унапређењу запошљавања, док се преостала три односе на дисеминацију информација о значају овог пројекта, управљање пројектом, као и припрему дугорочног стратешког плана у овој области.

У овом тренутку завршене су активности везане за прва три радана пакета, при чему се активно спроводе активности везане за четврти и пети радни пакет. 

Posted in Међународна сарадња and tagged .