Циркуларна економија у железничком сектору

Појам циркуларне економије био је познат само у потрошачком сектору, а сада се полако проширује на све области, како би се смањиле количине отпада. Очекује се да ће глобална употреба сировинских ресурса достићи скоро 90 милијарди тона широм света у 2017. години (више од три пута више од количине коришћене 1970. године) и може се више него удвостручити до 2050. године. Сврха оснивања UIC Сектора за циркуларну економију  је даобезбеди Платформу за размену знања широм железничког сектора, како би се подржала транзиција ка циркуларности у железници, као новом економском моделу.

Posted in Међународна сарадња and tagged .