Циркуларна економија у железничком сектору

Ово подразумева размену добре праксе у оквиру набавке материјала, како би железнички транспорт могао бити 100% циркуларан до 2035. године. У оквиру рада UIC Сектора за циркулрану економију покренуте су и радионице о нултом железничком отпаду (ZERO WASTE Railways workshop), што би значило да приликом набавке материјала за потребе железнице треба да се има у виду могућност рециклаже, обнове или биоразградивости истих. „Нулти отпад“ као појам познат је као нови концепт управљања отпадом. Оно што предстоји у будућем раду UIC Сектора за циркулрану економију је представљање пасоша за материјале и шта би требало да садржи за потребе железничког сектора.

Извор:UIC

Posted in Међународна сарадња and tagged .