Усаглашена методологија за дронове намењене за инспекцију железничких мостова

Комбинација сензора високе прецизности, софтвера и одговарајућих беспилотних ваздушних система омогућава ефикасно прикупљање података и откривање оштећења или недостатака у конструкцији. У неким случајевима ова детекција се чак може извршити аутоматски. Ефикаснија методологија инспекције може допринети безбедном раду застарелих конструкција и постићи значајно повећање цивилне безбедности.

Документ о хармонизованој методологији садржи најважније и најпоузданије информације о пројекту и укључује следеће тачке:

Делокруг инспекције мостова коришћењем дронова;

• Табелу кварова који се могу открити коришћењем UAS уређаја;

• Главна ограничења у вези са сваком инспекцијом типологије моста;

• Хардвер и софтвер: преглед слабости и препоруке.

Први сажети извештај UIC “DRONE4RAIL“ пројектне групе доступан је на следећем линку: https://shop.uic.org/en/other-documents/14290-harmonised-methodology-for-drone-uav-uses-for-bridge-inspection.html, док је Специфична процена оперативног ризика која прати овај пројекат доступна на следећем линку: https://www.shop-etf.com/en/specific-operations-risk-assessment-and-operational-safety-objectives

Извор:https://uic.org/com/drone4rail-project-harmonised-methodology

Објављено у Међународна сарадња и означено .