Развој мреже брзих пруга постаје приоритет у Европској унији

Француско и чешко председавање EU обележили су приоритети за саобраћајни сектор, као што су: боља повезаности и развој Европске транспортне мреже TEN‐T, промоција линија за брзи железнички саобраћај, израда Студије о „Паметним и приступачним услугама на брзој железничкој мрежи EU, еколошка мобилност и развој аутономног транспорта. Крајњи циљеви су добра међусобна повезаност транспортних мрежа у Европи и прилагођавање система за возове великих брзина на Трансевропској транспортној мрежи TEN‐T.

Извор:CER Monitor

Posted in Међународна сарадња and tagged .