Обележавање 100 година од оснивања Међународне железничке уније

Деловање UIC-а

Током деценија, UIC је успевао да обједини светске железнице, развије техничке спецификације, оперативна решења и промовише развој железничког саобраћаја, широм света.Према речима Франсоа Давена генералног директора UIC-а,организација има чврсту основу на којој мора да гради своју иновативну будућност, јер је способна да одговори на техничке и еколошке изазове у железничком сектору“.

Бенефиције за чланице UIC

Чланство је важно са аспекта учешћа и права гласања на Генералној скупштини, учешћа на регионалној скупштини за Европу,  светским конгресима у различитим областима, рада у експертским групама, могућности учешћа у преко 200 пројеката за унапређење техничких перформанси железница, обукама за запослене на железници, као и приступа онлајн базама података и платформи са 2.600 студија, истраживања и публикација у различитим сегментима попут инфраструктуре, безбедности, заштите животне средине, енергетске ефикасности, итд. Такође, доступна су Међународна железничка решења (IRS) која су неопходна за пројектовање, изградњу, рад и одржавање железничког система, настала заједничким радом железничких експерата у циљу постизања хармонизације. Приступ је омогућен и „RailLexic“ бази железничких термина, доступних на преко 20 језика. Доступно је више од 700 железничких фиша, уз могућност преузимања истих са или без накнада.

„Инфраструктура железнице Србије“, наставила је са активностима некадашњих „Железница Србије“ у овој међународној железничкој организацији.

Кратак историјат

Управни одбор UIC-а одржао је свој први формални састанак у децембру 1922. године, Статут је усвојила 51 железничка компанија из 29 земаља Европе и Азије. Убрзо су се придружиле и железнице Финске, Шпаније, Португалије, Кине, Блиског истока и Северне Африке. На другом састанку Управног одбора у јесен 1923, захтев кинеске железнице да се реч „европски” у статуту замени речју „међународни” био је одобрен.

На сајту организације постављено је 100 важних датума, који обележавају историјско деловање UIC-а у доприносу еволуције железница. Подаци укључују историјске чињенице и прекретнице у изградњи железничког система, главна железничка достигнућа у 20. веку, алатке, механизме и ентитете, које је створио UIC, а који омогућавају техничку хармонизацију система.

Извор:UIC

Posted in Међународна сарадња and tagged .