„Инфраструктура железнице Србије“ први пут номинује кандидаткињу за европску железничку награду

Номинована Наташа Јовановић тренутно је на позицији менаџера за људске ресурсе и опште послове. Посветила је 26 година радног искуства унапређењу људских ресурса у железничком сектору, посебно у ресорима задуженим за људске ресурсе и правна питања. Поседује дугогодишње искуство у сегменту планирања и управљања људским ресурсима, са добрим организационим способностима, вештинама анализе компетенција и вештина запослених. У име „Инфраструктурe железнице Србије” а.д. активно учествује на међународним скуповима и истраживањима у области људских ресурса и једнаких могућности у међународним железничким организацијама. Задужена је за примену добрих међународних пракси у сегменту људских ресурса у компанији. Члан је Радне групе директора за људске ресурсе међународне железничке организације CER. Заједно са својим колегиницама из Центра за међународне послове утицала је на одлуке менаџмента да се узму у обзир међународна пракса и друга документа ЕU за потребе израде документације у компанији, као и да се узме учешће у међународним пројектима за стручно образовање VERA и STAFFER.Потписница јеДекларације о једнаким могућностима за мушкараце и жене у саобраћајном сектору Европске уније. Учествовала је у ЕU Платформи за промене – Жене у транспорту коју је основала бивша комесарка за транспорт Violetа Bulc.

Објављено у Међународна сарадња и означено .