„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. prvi put učesnik projekta koji se finansira iz „Erasmus +“ programa Evropske unije

„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d.,  zajedno sa Saobraćajnim Fakultetom iz Beograda, je po prvi put učesnik projekta koji se finansira iz programa Evropske unije „Erasmus +“. Reč je o projektu pod nazivom „Blueprint“ koji podrazumeva izradu strateškog plana sa konkretnim aktivnostima za unapređenje veština zaposlenih u železničkom sektoru.

Čitajte dalje

Održana godišnja Konferecija o usklađenosti i etici poslovanja

Peta po redu godišnja Konferencija o usklađenosti i etici poslovanja BCEC održana je 6. i 7. novembra 2019. godine na Bledu, u Sloveniji, u organizaciji Evropskog instituta za usklađenost i etiku poslovanja EISEP iz Ljubljane.

 

Privredna komora Srbije je postala partner te organizacije, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Evropskim institutom za usklađenost i etiku poslovanja EISEP iz Ljubljane. „Infrastruktura železnice Srbije“ je član Compliance zajednice u Srbiji, formirane pri Privrednoj komori Srbije, sa ciljem da se unapredi funkcija usklađenosti poslovanja i etike u biznisu u kompanijama, članovima ove asocijacije.

Čitajte dalje

U Briselu održan sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. učestvovali su na sastanku CER Radne grupe direktora za ljudske resurse, koji je održan 5. novembra 2019. godine u Briselu. Sastanku su, pored Nataše Jovanović, menaera za ljudske resurse i zajedničke poslove i Bojane Radovanović, rukovodioca projekta međunarodne saradnje u „Infrastrukturi železnice Srbije“, prisustvovali i predstavnici evropskih železničkih kompanija nadležni za ljudske resurse, zatim međunarodnih železničkih organizacija CER i UIC, kao i konsultant nadležan za projekat uspostavljanja „Virtuelne evropske železničke akademije (VERA).

Ključna tema sastanka odnosila se na rezultate rada zajedničke Radne grupe CER-ETF, koja priprema predlog mera za unapređenje položaja žena u železničkom sektoru. U izradi predloga mera učestvovale su aktivno i članice međunarodnih organizacija. U tom pogledu je i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. ažurno dostavila sve neophodne podatke, kako bi dala prikaz realnog stanja u pogledu položaja žena u kompaniji i označila koje su mere do sada primenjene. Poseban akcenat, tokom sastanka, stavljen je i na segment uvođenja kvota koje treba ispuniti u pogledu zapošljavanja žena.

Čitajte dalje

Održana konferencija „Evropski železnički dijalog – rešavanje izazova“

Konferencija „Evropski železnički dijalog – rešavanje izazova“ održana je 28. oktobra u Beču, u organizaciji Austrijskih železnica (OBB) i austrijskog železničkog sindikata (VIDA).

Na konferenciji su među glavnim govornicima bili predstavnici Austrijskih železnica (OBB) i austrijskog železničkog sindikata (VIDA), zatim predstavnici evropskih institucija, železničkih kompanija i posebnih jedinica nadležnih za rodnu ravnopravnost i diverzitet, kao i predstavnici međunarodnih organizacija poput Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropske transportne federacije (ETF). Aktivni učesnici konferencije bili su i predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. i „Srbija Voza“ a.d..

Čitajte dalje

Održan poslednji sastanak Upravnog odbora za projekat VERA

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“a.d. učestvovali su u Beču, 24. oktobra, na sastanku Upravnog odbora za projekat uspostavljanja „virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA). Cilj ovog projekta je formiranje mreže edukativnih institucija i centara za obuku zaposlenih na železnici.  Koordinatori ovog projekta su Međunarodna železnička unija (UIC) i Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER).

Nakon nekoliko meseci istraživanja i održanih sastanaka sa ekspertima iz železničkih kompanija, konsultant je pripremio nacrt konačnog izveštaja, koji je na predmetnom sastanku Upravnog Odbora predstavljen učesnicima.

Pored toga, učesnici sastanka su imali prilike da razgovaraju o primerima dobre prakse u pogledu virtuelne akademije u drugim sektorima, potencijalnim pravnim regulativama koje mogu biti prepreka uspostavljanju iste, kao i o budućem finansiranju VERA Akademije.

Podsećanja radi, u ovom projektu učestvuje preko 20 železničkih kompanija iz Austrije, Češke, Francuske, Slovenije, Rusije, Švajcarske, Italije i drugih zemalja. Aktivan učesnik u ovom projektu je i  „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d.

U ime „Infrastrukture železnice Srbije“ na sastanku Upravnog odbora za projekat VERA učestvovale su Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove i Bojana Radovanović, rukovodilac projekta.

Održan sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovali su na sastanku CER Radne grupe direktora za ljudske resurse koji je održan   početkom juna u Pragu.

Ključna tema sastanka odnosila se na rezultate rada zajedničke Radne grupe CER-ETF-EIM, i pripreme predloga mera za unapređenje položaja žena u železničkom sektoru. Ovaj dokument, u čijoj izradi su aktivno učestvovale članice međunarodnih organizacija, biće presudan za pregovore sa predstavnicima evropskih institucija u novom sazivu. „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. je dostavila sve neophodne podatke, kako bi dala prikaz realnog stanja u pogledu položaja žena u kompaniji i označila koje su mere do sada primenjene. Konačna verzija dokumenta sa predlozima mera, pružiće smernice železničkim kompanijama za unapređenje ove oblasti u budućnosti.

Čitajte dalje

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat VERA

Delegacija „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovala je u Parizu, krajem maja, na sastanku Upravnog odbora projekta za uspostavljanje „virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA).

Cilj ovog projekta, čiji je aktivan učesnik „Infrastruktura železnice Srbije“, je formiranje mreže edukativnih institucija i centara za obuku zaposlenih na železnici.

Na sastanku se razgovaralo o novitetima u pogledu Studije izvodljivosti za ovaj projekat, koju sprovodi konzorcijum od tri konsultanata: WMP Consult, Ecorys i Panteia.

Čitajte dalje