Oдржан састанак CER Радне групе директора за људске ресурсе

Представници „Инфраструктуре железнице Србије“ учествовали су на састанку CER Радне групе директора за људске ресурсе који је одржан   почетком јуна у Прагу.

Кључна тема састанка односила се на резултате рада заједничке Радне групе CER-ETF-EIМ, и припреме предлога мера за унапређење положаја жена у железничком сектору. Овај документ, у чијој изради су активно учествовале чланице међународних организација, биће пресудан за преговоре са представницима европских институција у новом сазиву. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је доставила све неопходне податке, како би дала приказ реалног стања у погледу положаја жена у компанији и означила које су мере до сада примењене. Коначна верзија документа са предлозима мера, пружиће смернице железничким компанијама за унапређење ове области у будућности.

На састанку је такође посебно истакнуто успостављање Виртуелне европске железничке академије(VERA) и билатералним разговорима консултанта надлежног за овај пројекат са његовим учесницима, међу којима је и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Тим поводом, почетком септембра, консултант ће посетити „Инфраструктурy железнице Србије“ а.д. и разговарати о конкретним потребама компаније у погледу обучавања запослених и развоја вештина.

Поред тога расправљано је и о новом сазиву Управног Одбора Радне групе директора за људске ресурсе, кандидатури CER представника за место председника ЕУ Одбора за социјални дијалог на железници, пројектима које је у области социјалног дијалога CER већ реализовао, као и новитетима у погледу железничког законодавства.

У оквиру последње тачке дневног реда одлучено је ће следеће године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бити домаћин састанка ове Радне групе.

Представници „Инфраструктуре железнице Србије„ а.д. на састанку ове Радне групе су: Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, Катарина Нешић Раковић, директор Центра за међународне послове и Бојана Радовановић, руководилац пројекта.

Posted in Међународна сарадња and tagged .