Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovali na CER Radnoj grupi direktora za ljudske resurse

Na poziv predstavnika Švedskih železnica (SJ AB), 118. sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse održan je 29. i 30. maja u Stokholmu. Na sastanku je bilo reči o pregovorima u pogledu kolektivnih ugovora u Švedskoj, značaju socijalnog dijaloga, kao i o pravnim normama Evropske unije koje su od važnosti za železnički sektor.

Čitajte dalje

Održana generalna skupština RAIL NET EUROPE (RNE)

Na Generalnoj skupštini RNE (Železnička mreža Evrope – zajednička organizacija evropskih upravljača železničke infrastrukture i tela za dodelu trasa) održanoj 16. maja u Šopronu, pored statutarnih pitanja, finasijskog izveštaja za 2017. i budžeta za 2019. godinu, raspravljano je o nizu pitanja zakonodavne ali i operativne prirode, značajnih za upravljače železničke infrastrukture Evrope.

Čitajte dalje

Zajedničke preporuke organizacija CER i ETF za bolju zastupljenost i integraciju žena u železničkom sektoru

Na osnovu studija koje su sprovedene u pogledu zastupljenosti žena u železničkim kompanijama na različitim radnim mestima, kao i na osnovu primera dobre prakse za bolju integraciju žena u železničkom sektoru, socijalni partneri, tačnije Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropska federacija transportnih radnika (ETF) su pripremili zajedničke preporuke kako bi pružili podršku članicama u uspostavljanju strategije jednakih mogućnosti (ravnopravnosti) u železničkom sektoru.

“Infrastruktura železnice Srbije” a.d. je uzela u obzir preporuke koje su međunarodne železničke organizacije predočile u ovoj oblasti.

Celokupan dokument možete pogledati putem sledećeg linka:
pdf dokument

 

Unapređenje bezbednosti robe i putnika u železničkom saobraćaju

Organizacija i rad policije na unapređenju bezbednosti prevoza putnika i robe, bile su glavne teme seminara održanog u organizaciji fondacije „Hanns Seidel“,  Nemačke savezne policije i MUP – a Srbije,  održanog od 24. do 26. aprila, na Staroj planini. Na dvodnevnom seminaru predavači iz Nemačke predstavili su srpskim železničkim kompanijama i učesnicima iz tužilaštva primere dobre prakse i iskustva Nemačke savezne policije, u oblasti železničkog saobraćaja, kao i primenu relevantnog nemačkog zakonodavstva.

Čitajte dalje

Generalna skupština železničkog robnog koridora Alpi – Zapadni Balkan u Beogradu

Generalna skupština železničkog robnog koridora Alpi-Zapadni Balkan (u osnivanju) održana je 5.aprila  2018.godine u Beogradu.

„Infrastruktura železnice Srbije“ bila je organizator ovog sastanka, a pored domaćina prisustvovali su i predstavnici kompanija železničke infrastrukture iz Austrije (ÖBB-Infrastruktur AG), Slovenije (SŽ Infrastruktura), Hrvatske (HŽ Infrastruktura) i Bugarske (NRIC).

Čitajte dalje

„EU podrška razvoju železničkog saobraćaja u Bugarskoj i na Zapadnom Balkanu“

Evropska integracija Zapadnog Balkana jedan je od prioriteta predsedavanja Bugarske Savetom Evropske unije sa naglaskom na jačanje regionalne saradnje, unapređenje dobrosusedskih odnosa i nastavka uspostavljanja Jedinstvenog evropskog železničkog prostora. Shodno tome organizovan je seminar na visokom nivou Bugarskog predsedavanja EU u Sofiji 13. aprila. Ovim povodom upriličena je i svečana večera u organizaciji Shift2Rail JU čiji je suosnivač Evropska komisija, železnička preduzeća i Grupa država članica (države članice EU + pridružene države kroz program Horizion 2020), kako bi se upoznali sa učesnicima iz zemalja ZB i predstavili istraživačko-inovacioni rad, namenjen postizanju atraktivnosti i konkurentnosti u železničkom saobraćaju.

Čitajte dalje

“24BLUE” Železnički akcioni dani 23 – 24 Mart 2018.g.

Između inicijativa za postizanje cilja i slanja Panevropske poruke o saradnji policija, RAILPOL organizuje koordinirane akcije jednom godišnje, takozvane “Železnički akcioni dani”. Ovogodišnja akcija, koja je 15 – ta po redu nazvana je “24BLUE” i sprovedena je tokom 24 časa (od 7h do 19h), 23 – 24 marta. Učešće država članica RAILPOL-a izvršilo je mnoge provere na stanicama i u vozovima, kao što su preventivne akcije za rešavanje najčešćih kriminalnih radnji u železničkom okruženju sa posebnim naglaskom na specijalnu crvenu liniju: agresivnost / nasilje u železničkom okruženju, prema prioritetima koje su postavili članovi i statistički trendovi.

Čitajte dalje