U Briselu održan sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. učestvovali su na sastanku CER Radne grupe direktora za ljudske resurse, koji je održan 5. novembra 2019. godine u Briselu. Sastanku su, pored Nataše Jovanović, menaera za ljudske resurse i zajedničke poslove i Bojane Radovanović, rukovodioca projekta međunarodne saradnje u „Infrastrukturi železnice Srbije“, prisustvovali i predstavnici evropskih železničkih kompanija nadležni za ljudske resurse, zatim međunarodnih železničkih organizacija CER i UIC, kao i konsultant nadležan za projekat uspostavljanja „Virtuelne evropske železničke akademije (VERA).

Ključna tema sastanka odnosila se na rezultate rada zajedničke Radne grupe CER-ETF, koja priprema predlog mera za unapređenje položaja žena u železničkom sektoru. U izradi predloga mera učestvovale su aktivno i članice međunarodnih organizacija. U tom pogledu je i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. ažurno dostavila sve neophodne podatke, kako bi dala prikaz realnog stanja u pogledu položaja žena u kompaniji i označila koje su mere do sada primenjene. Poseban akcenat, tokom sastanka, stavljen je i na segment uvođenja kvota koje treba ispuniti u pogledu zapošljavanja žena.

Čitajte dalje

Održana konferencija „Evropski železnički dijalog – rešavanje izazova“

Konferencija „Evropski železnički dijalog – rešavanje izazova“ održana je 28. oktobra u Beču, u organizaciji Austrijskih železnica (OBB) i austrijskog železničkog sindikata (VIDA).

Na konferenciji su među glavnim govornicima bili predstavnici Austrijskih železnica (OBB) i austrijskog železničkog sindikata (VIDA), zatim predstavnici evropskih institucija, železničkih kompanija i posebnih jedinica nadležnih za rodnu ravnopravnost i diverzitet, kao i predstavnici međunarodnih organizacija poput Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropske transportne federacije (ETF). Aktivni učesnici konferencije bili su i predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. i „Srbija Voza“ a.d..

Čitajte dalje

Održan poslednji sastanak Upravnog odbora za projekat VERA

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“a.d. učestvovali su u Beču, 24. oktobra, na sastanku Upravnog odbora za projekat uspostavljanja „virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA). Cilj ovog projekta je formiranje mreže edukativnih institucija i centara za obuku zaposlenih na železnici.  Koordinatori ovog projekta su Međunarodna železnička unija (UIC) i Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER).

Nakon nekoliko meseci istraživanja i održanih sastanaka sa ekspertima iz železničkih kompanija, konsultant je pripremio nacrt konačnog izveštaja, koji je na predmetnom sastanku Upravnog Odbora predstavljen učesnicima.

Pored toga, učesnici sastanka su imali prilike da razgovaraju o primerima dobre prakse u pogledu virtuelne akademije u drugim sektorima, potencijalnim pravnim regulativama koje mogu biti prepreka uspostavljanju iste, kao i o budućem finansiranju VERA Akademije.

Podsećanja radi, u ovom projektu učestvuje preko 20 železničkih kompanija iz Austrije, Češke, Francuske, Slovenije, Rusije, Švajcarske, Italije i drugih zemalja. Aktivan učesnik u ovom projektu je i  „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d.

U ime „Infrastrukture železnice Srbije“ na sastanku Upravnog odbora za projekat VERA učestvovale su Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove i Bojana Radovanović, rukovodilac projekta.

Železničke kompanije na godišnjoj Regionalnoj konferenciji iz oblasti etike i usklađenosti za zapadni Balkan (SCCE)

U Sarajevu, krajem septembra, u organizaciji vodeće svetske acocijacije iz oblasti etike i usklađenosti, Society of Corporate Compliance and Ethics (SSCE) iz SAD-a, održana je godišnja Regionalna Konferencija iz oblasti etike i usklađenosti za zapadni Balkan, Western Balkans Regional Compliance & Ethics Conference.

Na Konferenciji, koja je okupila profesionalce iz oblasti etike i usklađenosti, predstavnike institucija, javnog sektora, kompanija i strukovnih asocijacija iz zemalja regiona zapadnog Balkana: Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, kao i iz SAD, Slovačke i drugih država, bile su i predstavnice „Infrastrukture železnice Srbije“ i „Srbija Voza“.

Čitajte dalje

Novi sedmogodišnji program HORIZONT EVROPE i reforma zajedničkog preduzeća SHIFT2RAIL

Horizont Evrope (2021-2027), novi okvirni sedmogodišnji program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sačinjen je kao deo plana dugoročnog budžeta EU, odnosno Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF). Horizont Evrope, sa budžetom od preko 100 milijardi evra. Ovaj program, koji će stupiti na snagu 1. januara 2021. godine sledbenik je tekućeg sedmogodišnjeg programa HORIZONT 2020 (2014-2020).

Čitajte dalje

Održana 64. Generalna skupština CER

64. Generalna skupština CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija) održana je 23. septembra, u Gdanjsku, dan uoči otvaranja Međunarodnog železničkog sajma TRAKO.

Sastanak, na kome je izabrana nova uprava CER,  čiji mandat započinje 1. januara 2020. godine, održan je u formi dva panela; panel diskusija o ERTMS i panel diskusija o sajber bezbednosti u železničkom saobraćaju.

Čitajte dalje

Uspostavljen CER portal pravnih normi za železnički sektor

Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) nedavno je postavila poseban Portal pravnih normi za železnički sektor”, koji će biti od velike koristi predstavnicima železničkog sektora, jer će na jednom mestu imati prilike da pronađu sve pravne norme od važnosti, upravo za železnički sektor.

Prema strukturi, portal je podeljen na dva segmenta odabir po temi” i “napredna pretraga”, od kojih odabir po temi omogućava korisnicima da dobiju pregled pravnih normi EU prema ključnim oblastima, kao što su infrastruktura, putnički saobraćaj, robni saobraćaj, interoperabilnost, bezbednost, pristup tržištu i dr. Za svaku pravnu normu postoji mogućnost uvida u status iste, odnosno da li su doneti amandmani, da li je u pitanju delegirani ili sprovedbeni akt EU, tačan datum usvajanja akta, zatim link ka relevantnoj stranici Službenog glasnika EU, kao i listu drugih relevantnih pravnih normi u odabranoj oblasti.

Opcija “napredno pretraživanje” omogućava korisnicima pretragu relevantnih akata, korišćenjem ključnih reči, ili uz navođenje godine usvajanja, referentnog broja ili skraćenica koje su zvanično usvojene za datu pravnu normu.

Predstavnici CER-a ističu da u narednom periodu očekuju  sugestije i komentare korisnika, kako bi, na taj način, unapredili efikasnost samog portala.

 Portal se može pogledati putem sledećeg linka http://lawportal.cer.be/

 

Izvor: CER