Архива јавних набавки – страна 5

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 5

Јавна набавка добра - резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 21. 06. 2018.
Понуде се примају до: 03. 07. 2018. године до 12.00 часова 06. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 07. 2018. године у 13.00 часова 06. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 06. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
28. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
28. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
21. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
21. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавнa набавкa гумених уметака

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 30. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.06.2018.Одлука о додели уговораPDF
11. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
08. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
08. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
17. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2018. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 22. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
11. 05. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
11. 05. 2018.Измене и допуне 1PDF
09. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка серверске и комуникационе опреме за потребе пословних комуникационих система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
27. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
29. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге шпедиције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 28. 05. 2018.
Понуде се примају до: 06. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
28. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 25. 05. 2018.
Понуде се примају до: 11. 06. 2018. године до 10.300 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11.07.2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05.07.2018.Одлука о обустави поступкаPDF
25. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
25. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
05. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Контејнерски превоз туцаника

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
24. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
20. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 25. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавнa набавкa АТ порција

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Електрична енергија –Испорука електричне енергије за напајање система електричне вуче на мрежи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
30. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 11/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступка продајеPDF
24. 08. 2018.ДокументацијаPDF
24. 08. 2018.Јавни позив PDF
24. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Јавна набавке услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 08. 06. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018.Одлука о закључењу оквирног споразумаPDF
08. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 15. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
04. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Сертификација (атестирање) 55 заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 13. 06. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Подизање нивоа осигурања на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 07. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
05. 07. 2018.Измене и допуне 2PDF
27. 06. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
27. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.
ДатумДокументПреузимање
08. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
28. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2018.Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF

Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 11. 05. 2018.
Понуде се примају до: 21. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 05. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
11. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 06. 2018.Питања и одговори 4PDF
04. 06. 2018.Питања и одговори 3PDF
23. 05. 2018.Питања и одговори 2PDF
22. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
11. 05. 2018.Измене и допуне 1PDF
09. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 30. 04. 2018.
Понуде се примају до: 10. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 05. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 07. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
09. 05. 2018.Питања и одговори 3PDF
08. 05. 2018.Питања и одговори 2PDF
04. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
30. 04. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 04. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
29. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делова за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018.. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
13. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Материјал за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4kV и 25/0,23kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
18. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
10. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018 године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
04. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018 године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 09. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
04. 09. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
31. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 12. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 08. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
28. 08. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
09. 07. 2018.Notice of the extension of the deadline for submission of tenders 1PDF
06. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
06. 07. 2018.Измене и допуне 6PDF
06. 07. 2018.Питања и одговори 7PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 6PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 5PDF
04. 07. 2018.Измене и допуне 5PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 4PDF
04. 07. 2018.Измене и допуне 4PDF
04. 07. 2018.Питања и одговори 3PDF
28. 06. 2018..Измене и допуне 3PDF
26. 06. 2018.Измене и допуне 2PDF
28. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
20. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
15. 06. 2018.Измене и допуне 1PDF
12. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12. 06. 2018.Позив за подношење понуда-englishPDF
12. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2PDF
24. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 06. 2018.Питања и одговори 3PDF
14. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
30 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.
ДатумДокументПреузимање
08. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
05. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
28. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 05. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 05. 2018.Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF

Кавање косина и постављање заштитне мреже са анкерима, од км 248+320- 248+350, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25. 05. 2018.Одлука о додели уговораPDF
09. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга облагања кегле стуба С4 моста у км 127+905, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 08. 05. 2018.
Понуде се примају до: 17. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 05. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
30.07.2018Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 28. 05. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 05. 2018. године у 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 06. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
01. 06. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
25. 05. 2018.Питања и одговори 2PDF
18. 05. 2018.Питања и одговори 1PDF
15. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 1/2018/П
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Подношење пријава до: 23. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 23. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 23. 05. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 05. 2018.Лицитациона документацијаPDF
15. 05. 2018.Јавни позив PDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 3/2018/П
Датум објаве: 05. 06. 2018.
Подношење пријава до: 13. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 13. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 06. 2018.Обавештење о јавној лицитацијиPDF
07. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
05. 06. 2018.Лицитациона документацијаPDF
05. 06. 2018.Јавни позив PDF
05. 06. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 2/2018/П
Датум објаве: 24. 05. 2018.
Подношење пријава до: 31. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 05. 2018.Лицитациона документацијаPDF
24. 05. 2018.Јавни позив PDF

Јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 01. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуд 02. 07. 2018. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
12. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Секциони изолатор за брзине до 200 km/h контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 19. 07. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
11. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 08. 2018.Измене и допуне PDF
20. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ПРЕГЛЕД П12 НА ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
23. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 03. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 02. 2018.Питања и одговори 2PDF
30. 01. 2018.Измене и допуне 2PDF
25. 01. 2018.Измене и допуне 1PDF
25. 01. 2018.Питања и одговори 1PDF
12.01.2018.Конкурсна документацијаPDF
12.01.2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова
ДатумДокументПреузимање
01.02.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21.12.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
20. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
19.01.2018.Одлука о додели уговораPDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF