Архива јавних набавки – страна 5

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 5

Јавна набавка добра - резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 21. 06. 2018.
Понуде се примају до: 03. 07. 2018. године до 12.00 часова 06. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 07. 2018. године у 13.00 часова 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
28. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
21. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa гумених уметака

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 30. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.06.2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
08. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
08. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2018. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 22. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка серверске и комуникационе опреме за потребе пословних комуникационих система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге шпедиције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 28. 05. 2018.
Понуде се примају до: 06. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 25. 05. 2018.
Понуде се примају до: 11. 06. 2018. године до 10.300 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05.07.2018. Одлука о обустави поступка PDF
25. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Контејнерски превоз туцаника

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 25. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa АТ порција

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електрична енергија –Испорука електричне енергије за напајање система електричне вуче на мрежи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
30. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 11/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка продаје PDF
24. 08. 2018. Документација PDF
24. 08. 2018. Јавни позив PDF
24. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Јавна набавке услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 08. 06. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
08. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 15. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сертификација (атестирање) 55 заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 13. 06. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Подизање нивоа осигурања на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 07. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 07. 2018. Измене и допуне 2 PDF
27. 06. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF


Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 11. 05. 2018.
Понуде се примају до: 21. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Питања и одговори 4 PDF
04. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
23. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
22. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 30. 04. 2018.
Понуде се примају до: 10. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 05. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 05. 2018. Питања и одговори 3 PDF
08. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 09. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делова за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018.. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
13. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4kV и 25/0,23kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018 године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
04. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
04. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
31. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 12. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 08. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 08. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09. 07. 2018. Notice of the extension of the deadline for submission of tenders 1 PDF
06. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
06. 07. 2018. Измене и допуне 6 PDF
06. 07. 2018. Питања и одговори 7 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 6 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 5 PDF
04. 07. 2018. Измене и допуне 5 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 4 PDF
04. 07. 2018. Измене и допуне 4 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 3 PDF
28. 06. 2018.. Измене и допуне 3 PDF
26. 06. 2018. Измене и допуне 2 PDF
28. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
20. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
15. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
12. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 06. 2018. Позив за подношење понуда-english PDF
12. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2 PDF
24. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
14. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30 05. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF


Кавање косина и постављање заштитне мреже са анкерима, од км 248+320- 248+350, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга облагања кегле стуба С4 моста у км 127+905, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 08. 05. 2018.
Понуде се примају до: 17. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.07.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 28. 05. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 05. 2018. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
01. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
01. 06. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
25. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
18. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
15. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 1/2018/П
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Подношење пријава до: 23. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 23. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 23. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2018. Лицитациона документација PDF
15. 05. 2018. Јавни позив PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 3/2018/П
Датум објаве: 05. 06. 2018.
Подношење пријава до: 13. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 13. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 06. 2018. Обавештење о јавној лицитацији PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
05. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
05. 06. 2018. Јавни позив PDF
05. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 2/2018/П
Датум објаве: 24. 05. 2018.
Подношење пријава до: 31. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 05. 2018. Лицитациона документација PDF
24. 05. 2018. Јавни позив PDF


Јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 01. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуд 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
13. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Секциони изолатор за брзине до 200 km/h контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 19. 07. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
11. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 08. 2018. Измене и допуне PDF
20. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ПРЕГЛЕД П12 НА ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF