Архива јавних набавки

Јавне набавке

Архива јавних набавки

 

Модернизација и реконструкција железничке пруге Београд Центар-Стара Пазова-Нови Сад, геодетски радови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 03. 2019.
Понуде се примају до: 24. 04. 2019. године до 12:00 часова
Датум и време отварања понуда: 24. 04. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 06. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF

13. 05. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
30. 04. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
16. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
25. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка делова за машине РМ76 УХР (ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег материјала)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 05. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 05. 2019. Измене и допуне 2 PDF
03. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка комуникационе опреме за мрежне чворове по Србији

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Редовна контрола и надзор ПП заштите

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 22. 03. 2019.
Понуде се примају до: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. године до 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.04.2019, Одлука о додели уговора PDF
19. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
19. 04. 2019. Измене и допуне 1 PDF
22. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра - машине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 05. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
14. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
31. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
28. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка 2 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАНЕВАРСКЕ ЛОКОМОТИВЕ

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11. 01. 2019. Измене и допуне 2 PDF
04. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији тунела Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 03. 01. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 01. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2018 Питања и одговори 5 PDF
24. 12. 2018 Питања и одговори 4 PDF
20. 12. 2018 Питања и одговори 3 PDF
18. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији железничке инфраструктуре по налогу инспекције, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 29. 11. 2018.
Понуде се примају до: 31. 12. 2018. 18. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 12. 2018 18. 01. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 8 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 7 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 6 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF

19. 02. 2019. Обавештење о обустави поступка, партија 2 PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
28. 12. 2018. Питања и одговори 5 PDF
27. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
27. 12. 2018. Измене и допуне 3 PDF
27. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
14. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
14. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка железничких грађевинских машина (кран и двопути багер)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 27. 11. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 12. 2018. Питања и одговори 5 PDF
24. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
21. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
19. 12. 2018 Измене и допуне 3 PDF
19. 12. 2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
18. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
18. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
27. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавањe друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
07. 03. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
13. 11. 2018. Обавештење о поднетном захтеву за заштиту права PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 09. 2018. Питања и одговори 3 PDF
24. 09. 2018. Питања и одговори 2 PDF
21. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка одржавања IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 21. 01. 2019.
Понуде се примају до: 20. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 02. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
22. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Сигналне светиљке за отправнике возова, маневристе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 18. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге одржавања фотокопира, штампача, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
04. 03. 2019. Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 3 PDF
20 02. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 2 и 3 PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
30. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде пројекта за модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2018
Датум објаве: 05. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Огибљење за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2018
Датум објаве: 30. 11. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови и опрема за грађевинске машине и двопуте багере, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2018
Датум објаве: 20. 11. 2018.
Понуде се примају до: 28. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
20. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Главна оправка, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка тонера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 166/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2018
Датум објаве: 13. 12. 2018.
Понуде се примају до: 21. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 12. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
28. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 3 PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
27. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 3 PDF
13. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер и комуникациона опрема за заштиту рачунарске мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 11. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
14. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Филтери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 02. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
08. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
07. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.12.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стационарне батерије

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
05. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
05. 12. 2018. Измене и допуне 4 PDF
05. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 11. 2018. Измене и допуне 3 PDF
19. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
08. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Консултантске услуге процене вредности залиха

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 11. 10. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.12.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за одржавање путних прелаза, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 22. 11. 2018.
Понуде се примају до: 24. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, партија 3 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 5 PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
26. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
22 11. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Унутрашњи уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 15. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2019 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2018 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Напојни уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
08. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
08. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Осигурачи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга погонских агрегата са дрезине Робел 54.22

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 12. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 12. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачице 09-32

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 24. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 115/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


СС опрема за телекоманду и даљинско управљање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 163/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 08. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпрема и материјал за затезање возног вода (уаз) контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 150/2018
Датум објаве: 17. 12. 2018.
Понуде се примају до: 26. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Огибљење за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга спровођења теста обезвређења – умањења вредности НПО у припреми (инвестиције у току)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 157/2018
Датум објаве: 17. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Mатеријал реда вожње и графикони, обрасци за потребе оператике

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
14. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 и партија 5 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и партија 3 PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
26 11. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање магацинског простора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 160/2018
Датум објаве: 26. 12. 2018.
Понуде се примају до: 08. 01. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 29. 11. 2018.
Понуде се примају до: 31. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 12. 2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Технички преглед путних прелаза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2018
Датум објаве: 27. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 24. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 12. 2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2018 Питања и одговори 4 PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
03. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка железничких прагова са прибором-букови импрегнисани прагови, са рупама за тирфоне, у укупној количини 7.300 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 20. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 12. 2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Перлез

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 126/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Потезне сајлe бирача брзине за тешку пружну механизацију и мерна кола

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 03. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Подлошке за постављање испод шина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70 и бетонских перона, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
12. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2018
Датум објаве: 19. 12. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга обезбеђења имовине у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 01. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
07. 12. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења просторија и остало

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 51/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 13. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
24. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 5 PDF
19. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 5 PDF
19. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Техничка документација замене конзола у тунелу Кнежевац (лева тунелска цев)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
20. 12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
04. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04.12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
14. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпрема за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 119/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Фотокопири, штампачи и скенери

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка туцаника без превоза и са превозом на задату локацију, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
11. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге преквалификације због процеса рада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору за 2019. годину, партија 1 PDF
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума-Партија 2 PDF
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
17.12.2018 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
10. 08. 2018. Питања и одговори 5 PDF
08. 08. 2018. Питања и одговори 4 PDF
06. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 08. 2018. Измене и допуне 3 PDF
06. 08. 2018. Питања и одговори 3 PDF
01.08.2018. Измене и допуне 2 PDF
01. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
27. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације последица ванредног догађаја на прузи Ужице-Прибој-Врбница (државна граница)

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 9/2018
Датум објаве: 23. 11. 2018.

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2018
Датум објаве: 17. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни апарати контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2018
Датум објаве: 25. 09. 2018.
Понуде се примају до: 10. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 30. 08. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Рготина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одводњавању потпорног зида у станици Ужице путничка

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 124/2018
Датум објаве: 26. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Општи делови и материјал за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ГЛАВНА ОПРАВКА НА ТМД 912-003, ЗАВРШЕТАК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге – регистрација друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
31. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга поправке пружне механизације у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 04. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
26. 11. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 10. 2018 Питања и одговори 3 PDF
16. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 19. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка електричне енергије на високом напону (110 Kv) за вучу возова

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12. 10. 2018. Позив за подношење допуне понуде PDF


Електрична енергија–Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - санација крова и фасаде на објекту пружне деонице Младеновац у Младеновцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговорa PDF
09. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - санација крова на објекту станичне зграде у железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговорa PDF
26. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Заштита од пожара - сервисирање и одржавање противпожарних апарата и хидрантске опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 03. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 10. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Тонери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2018
Датум објаве: 19. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
16. 11. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
19. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Храстова мостовска грађа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одржавању објеката високоградње по налогу инспекције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2018
Датум објаве: 17. 09. 2018.
Понуде се примају до: 24. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС, ТК и ТТ лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до км 49+561

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 31. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 31. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Материјал за одржавање напојних уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора партија 1 и 3 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 13/2018/П
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 04. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 08. 2018. Документација PDF
28. 08. 2018. Јавни позив PDF
28. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Набавка материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF