Архива јавних набавки

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF


Кавање косина и постављање заштитне мреже са анкерима, од км 248+320- 248+350, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга облагања кегле стуба С4 моста у км 127+905, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 08. 05. 2018.
Понуде се примају до: 17. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
01. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 28. 05. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 05. 2018. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
01. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
01. 06. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
25. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
18. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
15. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка точкова за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.30 часова 11.01.2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године до 12.00 часова 11.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
21.12.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20.12.2017. Питања и одговори 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF

Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2017
Датум објаве: 04. 12. 2017.
Понуде се примају до: 14.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
04.12.2017. Конкурсна документација PDF
04.12.2017. Позив за подношење понуда PDF

Sanacija temenog svoda sa izradom tehničke dokumentacije tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd)-Resnik -Vrbnica-Državna granica

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2017
Датум објаве: 29. 11. 2017.
Понуде се примају до: 07.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
29.11.2017. Конкурсна документација PDF
29.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2017
Датум објаве: 24. 11. 2017.
Понуде се примају до: 01.12.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
24.11.2017. Конкурсна документација PDF
24.11.2017. Позив за подношење понуда PDF

Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijama

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 20. 11. 2017.
Понуде се примају до: 18.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.11.2017. Конкурсна документација PDF
20.11.2017. Позив за подношење понуда PDF

Прилагођавање Главног пројекта санације косине на делу пруге од км 59+100 до км 59+210 на прузи Црвени Крст - Зајечар-Прахово Пристаниште уз израду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.

Датум Документ Преузимање
21.12.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Rezervni delovi za satni sistem

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2017
Датум објаве: 15.11.2017.
Понуде се примају до: 22.11.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.11.2017. Конкурсна документација PDF
15.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka napojnih i kontrolnih uređaja za elektrovučna postrojenja

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka alata za energetičare kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2017
Датум објаве: 13.11.2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. 24. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. 24. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
15. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17.11.2017. Измене и допуне 1 PDF
17.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka ulja za loženje srednjeg C (mazuta) u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2017
Датум објаве: 13. 11. 2017.
Понуде се примају до: 11.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.11.2017. Конкурсна документација PDF
13.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна лицитација

Јавна лицитација
Датум објаве: 10.11.2017.

Датум Документ Преузимање
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Оглас за продају PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2017. Питања и одговори 1 PDF
30. 11. 2017. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2017. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2017
Датум објаве: 10.11.2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
24.11.2017. Одлука о обустави поступка PDF
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka delova za dvopute bagere

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 17.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.11.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozila

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 116/2017
Датум објаве: 07.11. 2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. 27.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. 27.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20.11.2017. Измене и допуне 2 PDF
17.11.2017. Измене и допуне 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Планe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2017. Питања и одговори 1 PDF
30. 11. 2017. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2017. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за потребе ремонта подбијачких агрегата машина за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2016
Датум објаве: 22.12.2016.
Понуде се примају до: 30.12.2016. године до 09.00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.12.2016. године до 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.02.2017 Одлука о додели уговора PDF
22.12.2016 Конкурсна документација PDF
22.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде Идејног пројекта реконструкцијде путног прелаза у км 66+207 пруге Рума -Шабац-Радспутница Доња Борина-Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2017
Датум објаве: 26.10.2017.
Понуде се примају до: 03.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF

09. 11. 2017. Одлука о додели уговора PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека , у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад
Број јавне набавке: 4/2017

Датум Документ Преузимање
07.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
1.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.10.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 3/2017

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка мале вредности материјала и графикона за потребе оператикe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2017
Датум објаве: 17.10.2017.
Понуде се примају до: 25.10.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.11.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
27.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.10.2017. Конкурсна документација PDF
17.10.2017. Позив за подношење понуда PDF


EBRD – Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / EBRD – Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section

Поступак јавне набавке EBRD
Број пројекта: 48409
Додатне информације: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html
Датум објаве: 16.10.2017.

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Опште обавештење о набавци PDF


Материјал реда вожње и графикони за потребе оператике

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 119/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
04.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Гасно уље екстра евро (ЕЛ) -(лож уље) и уље за ложење средње С (мазут), по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 13.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.10.2017. Измене и допуне 2 PDF
03.10.2017. Питања и одговори 1 PDF
03.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 28.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2017. Питања и одговори 2 PDF
25.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стационарних батерија

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
18.10.2017. Измене и допуне 2 PDF
16.10.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и резервни делови за вагоне, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
03.11.2017. Обавештење о обустави поступка за партију 1 PDF
24.10.2017. Одлука о додели уговора, Партија 2 PDF
24.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка угља

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 19.09.2017.
Понуде се примају до: 19.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2017. Одлука о додели уговора 2 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
19.09.2017. Конкурсна документација PDF
19.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Материјал за одржавање спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.09.2017. Конкурсна документација PDF
14.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка изолатора за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.09.2017. Конкурсна документација PDF
14.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Тонери и кертриџи, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2, 4 i 6 PDF
07.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
27.10.2017. Обавештење о обустави поступка, Партије 1 и 5 PDF
16.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партије 1 и 5 PDF
16.10.2017. Одлука о додели уговора, Партије 2, 3, 4 и 6 PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 21.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
09.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга преглед П12 на ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2017
Датум објаве: 12.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 13.0 часова

Датум Документ Преузимање
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
12.09.2017. Конкурсна документација PDF
12.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка канцеларијског материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
08.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на постављању заштитне ограде у граничној железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
21.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.12.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 2 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора, Партије 1,3,4,5 PDF
23.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
18.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за кочнице и ваздушне водове (ТМД и вагони), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни материјал и опрема за каблове, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 06.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 5 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
22.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
22.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
02.10.2017. Питања и одговори 5 PDF
29.09.2017. Питања и одговори 4 PDF
28.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
28.09.2017. Питања и одговори 3 PDF
25.09.2017. Питања и одговори 2 PDF
19.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.09.2017. Конкурсна документација PDF
06.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 14.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
22.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
06.09.2017. Конкурсна документација PDF
06.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 05.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
10.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Уређаји за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за сатни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
12.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
31.08.2017. Конкурсна документација PDF
31.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2017. Измене и допуне 2 PDF
01.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
31.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
31.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка точкова за ТМД по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 12.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
19.09.2017. Одлука о додели уговора, Партија 1 PDF
19.09.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
04.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
06.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
04.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Санација смештајних објеката - МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2017
Датум објаве: 29.08.2017.
Понуде се примају до: 11.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.09.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
31.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
29.08.2017. Конкурсна документација PDF
29.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 25.08.2017.
Понуде се примају до: 25.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017. Конкурсна документација PDF
25.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - Ниш

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2017
Датум објаве: 24.08.2017.
Понуде се примају до: 01.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.09.2017 Одлука о обустави поступка PDF
24.08.2017. Конкурсна документација PDF
24.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. год. до 09,00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. год. у 10,00 часова

Датум Документ Линк
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.08.2017. Измене и допуне бр.1 PDF
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. год. до 10,00 часова
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. год. у 11,00 часова

Датум Документ Преузимање
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
4.9.2017. Питања и одговори 1 PDF
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. год. до 12,00 часова
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. год. у 12,30 часова

Датум Документ Линк
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавке електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за текућу оправку без откачивања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]


Услуга израде техничке документације, типских пројеката, за санацију подножног и теменог свода у тунелима на прузи (Београд) - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
23.08.2017 Одлука о обустави поступка PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију подножног и теменог свода у десној и левој тунелској цеви тунела „Кнежевац“ пруге Београд ранжирна „А“- Распутница „Т“ Раковица од км 2+537,08 до км 5+268,00 (L=2730,92m)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
25.08.2017 Одлука о обустави поступка PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутницa „Г“ - Раковица - Ресник

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
14.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Делови за Плассер машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.11.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
1.9.2017. Одлука о обустави поступка PDF
11.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2017
Датум објаве: 08.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
16.11.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1: редовна оправака вагона за превоз дугих шина PDF
26.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
08.08.2017. Конкурсна документација PDF
08.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Антивирусни системи и пратећи безбедносни софтвери - обнављање годишње лиценце за антивирусни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2017
Датум објаве: 07.08.2017.
Понуде се примају до: 15.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.08.2017. Конкурсна документација PDF
07.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.08.2017. Конкурсна документација PDF
04.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.08.2017. Конкурсна документација PDF
04.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa радова на реконструкцији расвете станичног подручја железничке станице Брасина

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.11.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.09.2017. Питања и одговори 3 PDF
28.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28.08.2017. Измене и допуне 2 PDF
28.08.2017. Питања и одговори 2 PDF
24.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
03.08.2017. Конкурсна документација PDF
03.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


Kopiranje санација грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних и канализациних инсталација

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Конкурсна документација PDF
28.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


санација грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних и канализациних инсталација

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Конкурсна документација PDF
28.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Дистрибутoр

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 14.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
22.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.08.2017. Конкурсна документација PDF
03.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 02.08.2017.
Понуде се примају до: 10.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 4 PDF
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
05.09.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 1 и 3 PDF
31.08.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 1 и 3 PDF
31.08.2017. Одлука о додели уговора, Партија 2 и 4 PDF
09.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
02.08.2017. Конкурсна документација PDF
02.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2017
Датум објаве: 01.08.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.09.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 2 PDF
30.08.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
30.08.2017. Одлука о додели уговора, Партија 1 PDF
01.08.2017. Конкурсна документација PDF
01.08.2017. Позив за подношење понуда PDF