Архива јавних набавки

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 1

 

Јавна набавка услуге - Иновација техничке документације за мост у Прокупљу

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 06. 05. 2019. године до 13:00 часова
Датум и време отварања понуда: 06. 05. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
10. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
04. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 113/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАМЕНЕ КОНЗОЛА У ТУНЕЛУ КНЕЖЕВАЦ (ЛЕВА ТУНЕЛСКА ЦЕВ)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни материјал и опрема за каблове

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
09. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Осигурачи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF

Обилазни напојни водови и проводници за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 04. 2019.
Понуде се примају до: 14. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 05. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Осигурање запослених oд последица несрећних случајева

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
25.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Oсигурање од одговорности ка трећим лицима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга изнајмљивања механизације, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
04. 06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
04. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга изнајмљивања вагона

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2019
Датум објаве: 19. 04. 2019.
Понуде се примају до: 20. 05. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка добара – Колосечни уметци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 12. 04. 2019.
Понуде се примају до: 19. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 04. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Jавна набавка радова на санацији друмско-железничког панчевачког моста, по налогу министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 16. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 17. 10. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2019. Одлука о измени уговора PDF
12. 07. 2019. Одлука о измени уговора PDF
22. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 10. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Услуга одржавања возних средстава

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 28. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавањe друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
07. 03. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
13. 11. 2018. Обавештење о поднетном захтеву за заштиту права PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 09. 2018. Питања и одговори 3 PDF
24. 09. 2018. Питања и одговори 2 PDF
21. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 01. 02. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2019. Питања и одговори 7 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 6 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 5 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 4 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 3 PDF
21. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
11. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF

Осигурање некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2019. Обавештење о обустави поступка PDF
03. 07. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
13. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка добара - евродизела за механизацију из резервоара, бензина за механизацију - картице, евродизела за друмска возила (путничка и теретна) – картице и бензина и ТНГ-а за друмска возила (путничка и теретна) – картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2019
Датум објаве: 05. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. 09. 05. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. 09. 05. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21.06.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF

21. 06. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 05. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
06. 05. 2019. Измене и допуне 2 PDF
11. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 04. 2019. Измене и допуне 1 PDF
05. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка опреме за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног систетма 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 23. 05. 2019.
Понуде се примају до: 31. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.06.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
23. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Букови импрегнисани прагови, у укупној количини 14.500 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 06. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
04. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Модернизација и реконструкција железничке пруге Београд Центар-Стара Пазова-Нови Сад, геодетски радови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 03. 2019.
Понуде се примају до: 24. 04. 2019. године до 12:00 часова
Датум и време отварања понуда: 24. 04. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 06. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF

13. 05. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
30. 04. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
16. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
25. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка делова за машине РМ76 УХР (ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег материјала)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 05. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 05. 2019. Измене и допуне 2 PDF
03. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка комуникационе опреме за мрежне чворове по Србији

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка клима уређаја са услугом уградње, према техничким условима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2018
Датум објаве: 25. 04. 2019.
Понуде се примају до: 07. 05. 2019. 13. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2019. 13. 05. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
07. 05. 2019. Измене и допуне 2 PDF
07. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 05. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 12. 03. 2019.
Понуде се примају до: 11. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 04. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка валтер вагонета за транспорт шинских поља и дугих шина 12+12

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 11. 03. 2019.
Понуде се примају до: 10. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Радови на санацији пруге Ниш-Зајечар

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 14. 02. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
22. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
14. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF
14. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF

Радови на санацији пруге Суботица-Сента

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2019. Одлука о измени и допуни Уговора PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2019. Измене и допуне 3 PDF
22. 02. 2019. Измене и допуне 2 PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
14. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
08. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF
08. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF

Tранспорт туцаника и материјала за потребе ремонта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 19. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18.04.2019. године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 18. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 4 PDF
05. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
29. 03. 2019. Измене и допуне 2 PDF
28.03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Израда стручне документације за радна места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ,,бенeфицирани радни стаж“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 26. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга репарације гусеничких склопова на машинама ТЛ70

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2019
Датум објаве: 05. 04. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка хидрауличних елемената за машине подбијачице и ТЛ 70

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 17. 04. 2019.
Понуде се примају до: 25. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 04. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
17. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Редовна контрола и надзор ПП заштите

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 22. 03. 2019.
Понуде се примају до: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. године до 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.04.2019, Одлука о додели уговора PDF
19. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
19. 04. 2019. Измене и допуне 1 PDF
22. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Добра - машине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 05. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
14. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
31. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
28. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга дезинфекције, дезисекције и дератизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 173/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 02. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
28 02. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка услуге – Техничка контрола техничке документације - Техничка контрола Идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално-сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 13. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 05. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
24. 04. 2019. Измене и допуне 1 PDF
24. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Сертификација (атестирање) заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 20. 03. 2019.
Понуде се примају до: 29. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 03. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 18. 03. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка и имплемeнтација пословног информационог система ERP - II фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 04. 2019. Питања и одговори 4 PDF
05.04.2019. Питања и одговори 3 PDF
01.04.2019. Питања и одговори 2 PDF
27. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
27. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка скретничке грађе у укупној количини 221,40m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2019
Датум објаве: 13. 03. 2019.
Понуде се примају до: 12. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 03. 2019. Измена и допуна бр.1 PDF
13. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка добара – мостовска грађа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка подбијача за машине за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 22. 03. 2019.
Понуде се примају до: 01. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 04. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19 .04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
03 .04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка техничких гасова и амбалаже

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 21. 03. 2019.
Понуде се примају до: 29. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 03. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка радова - ископ рова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 04. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
17. 04. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
24. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
24. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
24. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
21. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF

Програм здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/19
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 25. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 03. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавањe друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
07. 03. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
13. 11. 2018. Обавештење о поднетном захтеву за заштиту права PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 09. 2018. Питања и одговори 3 PDF
24. 09. 2018. Питања и одговори 2 PDF
21. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF

Набавка угља за остале сврхе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 31. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
10. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF

Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Санација фасаде и адаптација олука пословне зграде у Немањиној 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 18. 02. 2019.
Понуде се примају до: 20. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 03. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
27.03.2019. Обавештење о обустави поступка PDF
27. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
14. 03. 2019. Питања и одговори 2 PDF
11. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF

Набавка 2 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАНЕВАРСКЕ ЛОКОМОТИВЕ

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11. 01. 2019. Измене и допуне 2 PDF
04. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF