Архива јавних набавки

Јавне набавке

Архива јавних набавки

 

Набавка бетонских прагова Б-70 и бетонских перона, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
12. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2018
Датум објаве: 19. 12. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга обезбеђења имовине у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 01. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
07. 12. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга чишћења просторија и остало

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 51/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка средстава за снегоборбу у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 13. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
24. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 5 PDF
19. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 5 PDF
19. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Техничка документација замене конзола у тунелу Кнежевац (лева тунелска цев)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
20. 12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
04. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04.12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
14. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Oпрема за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 119/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Фотокопири, штампачи и скенери

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка туцаника без превоза и са превозом на задату локацију, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
11. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуге преквалификације због процеса рада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова и материјала за пружне телефонске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 06. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
27. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1 PDF
30. 10. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
25. 10. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели оквирног споразума, партија 1 PDF
06. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума-Партија 2 PDF
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
17.12.2018 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
10. 08. 2018. Питања и одговори 5 PDF
08. 08. 2018. Питања и одговори 4 PDF
06. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 08. 2018. Измене и допуне 3 PDF
06. 08. 2018. Питања и одговори 3 PDF
01.08.2018. Измене и допуне 2 PDF
01. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
27. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације последица ванредног догађаја на прузи Ужице-Прибој-Врбница (државна граница)

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 9/2018
Датум објаве: 23. 11. 2018.

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2018
Датум објаве: 17. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни апарати контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2018
Датум објаве: 25. 09. 2018.
Понуде се примају до: 10. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 30. 08. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Рготина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одводњавању потпорног зида у станици Ужице путничка

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 124/2018
Датум објаве: 26. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Општи делови и материјал за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ГЛАВНА ОПРАВКА НА ТМД 912-003, ЗАВРШЕТАК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге – регистрација друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
31. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга поправке пружне механизације у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 04. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
26. 11. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 10. 2018 Питања и одговори 3 PDF
16. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 19. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка електричне енергије на високом напону (110 Kv) за вучу возова

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12. 10. 2018. Позив за подношење допуне понуда PDF


Електрична енергија–Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Одржавање објеката високоградње - санација крова и фасаде на објекту пружне деонице Младеновац у Младеновцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговорa PDF
09. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Одржавање објеката високоградње - санација крова на објекту станичне зграде у железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговорa PDF
26. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Заштита од пожара - сервисирање и одржавање противпожарних апарата и хидрантске опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 03. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 10. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Тонери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2018
Датум објаве: 19. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
16. 11. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
19. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Храстова мостовска грађа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одржавању објеката високоградње по налогу инспекције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2018
Датум објаве: 17. 09. 2018.
Понуде се примају до: 24. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС, ТК и ТТ лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до км 49+561

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 31. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 31. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Материјал за одржавање напојних уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора партија 1 и 3 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 13/2018/П
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 04. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 08. 2018. Документација PDF
28. 08. 2018. Јавни позив PDF
28. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Набавка материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара - полубранци и браници

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ РУЧНИ АЛАТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 15. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 08. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
17. 10. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
04. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
13. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
31. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Јавна набавка мале вредности (добара) техничких гасова са амбалажом и атестирањем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2018
Датум објаве: 28. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и резервних делова за вагоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018..
Понуде се примају до: 19. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11 07. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка контролних уметака, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018.
Понуде се примају до: 10. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
11. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за ПП и АПБ, акумулатори за дизел агрегате и ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
03. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2 PDF
24. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
14. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30 05. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2018
Датум објаве: 09. 10. 2018.
Понуде се примају до: 25. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
08. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 10. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
25. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавна набавка радова на санацији друмско-железничког панчевачког моста, по налогу министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 16. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 17. 10. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 10. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Добра - алат, опрема и потрошни материјал за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 16. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
24. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
24. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на ископавању и одношењу земље

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2018
Датум објаве: 06. 09. 2018.
Понуде се примају до: 08. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 10. 2018 године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
11. 10. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
06. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка исправљача и надзорних јединица за ЕВП постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка софтвера за контролу и надгледање Рачунарских мрежа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 08. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oдржавање објеката високоградње отворени поступак, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
16. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

28. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
10. 08. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 4 PDF
02.08. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 и 4 PDF
02.08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
13. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији потпорног зида у станици Ужице путн.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка комуникационе опреме и мрежних система за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови за ЖАТ-Ц-централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.07.2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 06. 2018. Питања и одговори PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - скретничка храстова импрегнисана грађа у укупној количини 555,87m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260cm у укупној количини 17.094 комада.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 07. 2018. Питања и одговори 4 PDF
16. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 07. 2018. Питања и одговори 3 PDF
13. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
31 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка подбијача за машине за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 15. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 07. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
14. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.06.2018. Одлука о обустави поступка PDF
17. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - санација објекта станичне зграде у железничкој станици Севојно

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 05. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
05. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 21. 06. 2018.
Понуде се примају до: 03. 07. 2018. године до 12.00 часова 06. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 07. 2018. године у 13.00 часова 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
28. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
21. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa гумених уметака

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 30. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.06.2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
08. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
08. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2018. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 22. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка серверске и комуникационе опреме за потребе пословних комуникационих система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге шпедиције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 28. 05. 2018.
Понуде се примају до: 06. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 25. 05. 2018.
Понуде се примају до: 11. 06. 2018. године до 10.300 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05.07.2018. Одлука о обустави поступка PDF
25. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Контејнерски превоз туцаника

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка материјала за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 25. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa АТ порција

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електрична енергија –Испорука електричне енергије за напајање система електричне вуче на мрежи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
30. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 11/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка продаје PDF
24. 08. 2018. Документација PDF
24. 08. 2018. Јавни позив PDF
24. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Јавна набавке услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 08. 06. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
08. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 15. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сертификација (атестирање) 55 заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 13. 06. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Подизање нивоа осигурања на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 07. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 07. 2018. Измене и допуне 2 PDF
27. 06. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF


Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 11. 05. 2018.
Понуде се примају до: 21. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Питања и одговори 4 PDF
04. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
23. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
22. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 30. 04. 2018.
Понуде се примају до: 10. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 05. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 05. 2018. Питања и одговори 3 PDF
08. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 09. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делова за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018.. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
13. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4kV и 25/0,23kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF