Јавне набавке – NE

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

 

Набавка опреме за заваривање и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/19
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 22. 08. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 08. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Енергетско прикључење путних прелаза са пројектовањем, извођењем радова и уградњом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2019
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Сервери и сториџи за потребе интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2019
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 10. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Елементи сигнализације: таблице, опоменице и стални сигнални знаци (сиг. за ел. вучу, 216/217) контактне мреже 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/19
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка материјала за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4 KV и 25/0,23 KV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/19
Датум објаве: 08. 08. 2019.
Понуде се примају до: 29. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 09. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
08. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Осигурање некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2019
Датум објаве: 07. 08. 2019.
Понуде се примају до: 06. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2019
Датум објаве: 01. 08. 2019.
Понуде се примају до: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
13. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 08. 2019. Питања и одговори 2 PDF
26. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
26. 08. 2019. Измене и допуне 2 PDF
26. 08. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 08. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Ремонт система грејања у железничкој станици младеновац (зграда ЕТП)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/19
Датум објаве: 30. 07. 2019.
Понуде се примају до: 12. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Опрема за електронску поставницу Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/19
Датум објаве: 24. 07. 2019.
Понуде се примају до: 06 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуге вештачења у поступку експропријације, ради закључења оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2019
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 26. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
23. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка општих делова за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/19
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 31. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
23. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга редовне оправке дизалице ЕДК 1000/1 99729471001-4

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/19
Датум објаве: 16. 07. 2019.
Понуде се примају до: 24. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка мерних инструмената, алата и опреме за мерне инструменте

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/19
Датум објаве: 12. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка клима уређаја са услугом уградње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 03. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга ремонта мењача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 11. 2019. Одлука о додели Уговора PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
25. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Укључно-искљуне тачке за путне прелазе, са предлогом за закључење оквирног споразума, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 3 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 4 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 3 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 2 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 1 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01. 08. 2019. Измене и допуне 3 PDF
25. 07. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Резервно напајање за сс уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 14. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
13. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 08. 2019. Питања и одговори 9 PDF
16. 08. 2019. Питања и одговори 8 PDF
13. 08. 2019. Питања и одговори 7 PDF
09. 08. 2019. Питања и одговори 6 PDF
08. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
08. 08. 2019 Измене и допуне 3 PDF
08. 08. 2019. Питања и одговори 5 PDF
05. 08. 2019. Питања и одговори 4 PDF
31. 07. 2019. Питања и одговори 3 PDF
29. 07. 2019. Измене и допуне 2 PDF
29. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
24. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Резервни делови и материјал за станичне диспечерске уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Батерије за дизел агрегате и ТМД, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/19
Датум објаве: 05. 07. 2019.
Понуде се примају до: 23. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 09. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
07. 08. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
17. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
05. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуге - технички преглед изведених радова на деоници Београд Центар- Стара Пазова-Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/19
Датум објаве: 04. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
30. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
02.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ И АДАПТАЦИЈА ОЛУКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У НЕМАЊИНОЈ 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
06.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију капацитета у станици Београд ранжирна, за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/19
Датум објаве: 24. 06. 2019.
Понуде се примају до: 08. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
11. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2019
Датум објаве: 20. 06. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
29.07.2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуге еко санације и интеграције постојећег система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка штампача и скенера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/19
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 27. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка седишта за шинска возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/19
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка нових пумпних аутомата,сонди, и опремање пумпних станица

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка делова за поправку подбијачког агрегата на машини 08-32/4C

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/19
Датум објаве: 17. 06. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19 .06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
17. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

ЈАВНА НАБАВКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРАГОВА, ПО ПАРТИЈАМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2019
Датум објаве: 13. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
24. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
23. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
13. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/19
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 11. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 05. 06. 2019.
Понуде се примају до: 10. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 07. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 06. 2019. Invitation to tender PDF
05. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Полубраници и браници за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности са предлогом за закључење оквирног споразума
Број јавне набавке: 15/19
Датум објаве: 03. 06. 2019.
Понуде се примају до: 12. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
26. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20. 06. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
03. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
03. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Техничка контрола техничке документације- техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално- сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
29. 07. 2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Грађевински радови на санацији објекта ЕТП Топчидер

Поступак јавне набавке отворени поступак са предлогом за закључeње оквирног споразума
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF

20. 08. 2019. Обавештење о закљученом одквирном споразуму PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Mашине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/19
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 11. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка кухињске опреме и инвентара за МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/19
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка услуга баждарење и одржавање пумпних станица и резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/19
Датум објаве: 29. 05. 2019.
Понуде се примају до: 06. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна продаја отпадног материјала

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 2/2019/П
Датум објаве: 22. 05. 2019.
Понуде се примају до: 29. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 05. 2019. Измене и допуне 1 и 2 PDF
22. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2019. Јавни позив PDF

Oсигурање од одговорности ка трећим лицима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Осигурање запослених oд последица несрећних случајева

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
25.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга изнајмљивања механизације, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
04. 06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
04. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Услуга главне оправке ТМД и вагона, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Набавка радова - рушење објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 10. 2019. Одлука о измени и допуни уговора PDF
03. 10. 2019. Одлука о измени уговора PDF
31.07.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
14.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
31. 05. 2019. Питања и одговори 3 PDF
27. 05. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Обилазни напојни водови и проводници за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 04. 2019.
Понуде се примају до: 14. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 05. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге (Београд) Ресник-Врбница-Државна граница, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 22. 04. 2019.
Понуде се примају до: 23. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF

Јавна набавка услуге - Иновација техничке документације за мост у Прокупљу

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF

Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 06. 05. 2019. године до 13:00 часова
Датум и време отварања понуда: 06. 05. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
10. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
04. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF

Јавна продаја расходованих основних средстава железничких возила - теретних кола и кола за посебне железничке намене

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број: 01/2019 П
Датум објаве: 27. 03. 2019.
Понуде се примају до: 09. 04. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
08. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
05. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 04.2019. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
01. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF
27. 03. 2019. Одлука о поступку јавне продаје PDF