Циркуларна економија у железничком сектору

Појам циркуларне економије био је познат само у потрошачком сектору, а сада се полако проширује на све области, како би се смањиле количине отпада. Очекује се да ће глобална употреба сировинских ресурса достићи скоро 90 милијарди тона широм света у 2017. години (више од три пута више од количине коришћене 1970. године) и може се више него удвостручити до 2050. године. Сврха оснивања UIC Сектора за циркуларну економију  је даобезбеди Платформу за размену знања широм железничког сектора, како би се подржала транзиција ка циркуларности у железници, као новом економском моделу.

Европски посланици дискутовали о предностима брзе железнице

Европски посланици били су домаћини скупа под називом „Тајне предности брзе железнице“ 26. јануара ове године, на ком су представљене потенцијалне предности мреже брзих железница које би требало да повежу све главне градове EU. Посланица, која је уједно била и домаћин скупа, Dorien Rookmaker, истакла је да су „железнице одрживи вид саобраћаја који је потпуно у складу са Европским зеленим договором“. О резултатима спроведене студије говорио је Carlo Borghini, извршни директор Europe’s Rail joint Undertaking. Он је представио суштину спроведене студије која процењује позитиван социо-економски утицај будуће европске мреже брзих железница за временски период од 2030. до 2050. године. Carlo Borghini је истакао да се „не ради само о брзини, већ и о вредности времена које имамо, као и потребе да се регионално добро повежемо“.

Усаглашена методологија за дронове намењене за инспекцију железничких мостова

Да би се обезбедило дугорочно и безбедно коришћење мостова, потребно је периодично евидентирати стање инфраструктуре. Ове процене омогућавају управљачима инфраструктуре да дају информације о безбедности и прогнозе радног века. Услед интензивне употребе, услова околине и протока времена, носивост конструкција може да се смањи, заједно са њиховом употребљивошћу. Без сталног праћења постоји природни ризик од неоткривене штете. Редовне инспекције могу повећати безбедност објеката и могу помоћи управљачима инфраструктуре да спроведу мере одржавања. Када су у питању мостови, традиционалне инспекције често захтевају посебну опрему (нпр. скеле или платформе за подизање) и специјализовано особље, што их чини веома скупим. Ове директне инспекције нису само скупе у смислу буџета већ и одузимају много времена.

Железница део европског климатског пакта за Зелену Европу

Европски климатски пакт је иницијатива широм EU која позива људе, заједнице и организације да учествују у климатским акцијама за Зелену Европу. Пакт именује железницу као једно од решења, којa морају да допринесу огромној трансформацији саобраћајног сектора, као еколошки вид транспорта.

Развој мреже брзих пруга постаје приоритет у Европској унији

Брза железница представља атрактивну перспективу за јачање међународне понуде путницима у железничком саобраћају, која се често посматра као стагнирајућа у поређењу са порастом авио саобраћаја у последњих десет година. Железница је препозната у Стратегији паметна и одржива мобилност ЕУ, са амбициозним циљевима удвостручења брзог железничког саобраћаја до 2030 и утростручења до 2050. године.

Железница део дигиталне платформе за повезивање ЕУ и Украјине

Европска комисија известила је о напретку рада 3. дигиталне платформе за поједностављење међусобне трговине између ЕУ и Украјине. Прва дигитална платформа, коју је развила ÖBB‐Rail Cargo Group зове се Grain Lane, помаже у формирању транспарентности о количинама уљарица и житарица и повезује купце са продавцима. Логистички захтеви су доступни логистичким провајдерима и групишу се у трговинске траке оптимизоване по обиму. Употреба платформе је бесплатна и доступна за рачунаре, таблете и мобилне телефоне.

Обележавање 100 година од оснивања Међународне железничке уније

У овој години обележава се стогодишњица рада најзначајније, најстарије и најзаступљеније железничке организације Међународне железничке уније (UIC). Основана је давне 1922.године, окупља 200 железничких компанија и управљача инфраструктуре из 100 земаља широм света. Међу њеним оснивачима биле су и некадашње „Железнице Краљевине СХС“.

98. Генерална скупштина UIC одржана у видео формату

98. Генерална скупштина Међународне железничке уније (UIC) одржана је 8. јула, у форми видео конференције. На самом почетку састанка обављена је виртуелна церемонија потписивања меморандума о разумевању између заједничког предузећа Shift2Rail и UIC-а, што ће омогућити суштински напредак у имплементацији иновативних техничких решења и пружити функционалан системски приступ који одговара оперативним потребама сектора, а нарочито крајњих корисника.

Европска комисија усваја регулаторни пакет „FIT FOR 55“ уочи Конференције о клими

Европска комисија je 14. јула усвојила регулаторни пакет  “Fit for 55”, који има за циљ усклађивање енергетског и климатског регулаторног оквира ЕУ са новим циљем смањења емисијe гасова са ефектом стаклене баште (GHG) од најмање 55% до 2030. године, у поређењу са референтном 1990. годином.

„Европска година железнице“ ипак неће бити продужена до краја 2022. године

Организације европског железничког сектора (CER, EIM, UNIFE) су упутиле европским институцијама молбу за продужење манифестације Европска година железнице 2021 (EYR) до краја 2022. године, због комплексне ситуације изазване пандемијом Ковида 19.

Европски парламент и Комисија крајем јуна одговорили су Сектору да су се многе активности у оквиру EYR већ одиграле, или су у току и да су уверени да се до краја године може постићи укупан успех Европске године железнице. Посебно су захвални секторским организацијама на ангажовању и напорима на доприносу циљевима Европског зеленог споразума, демонстрирајући „моћ железнице да повеже људе и бизнис, као и значај инфраструктурне политике ЕУ у остваривању свега тога“, како је рекао председник ЕП, Дејвид Сасоли.