Архива јавних набавки – страна 3

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 3

Уређаји за грејање за ТМД, са уградњом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 144/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31.12. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
18. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
14 .12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
11. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
06. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Техничка документација замене конзола у тунелу Кнежевац (лева тунелска цев)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 12. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
20. 12. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
04. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
24. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
04. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
04.12. 2018.Измене и допуне 2PDF
14. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
07. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 129/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
21. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
05. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге техничког прегледа и регистрације возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 135/2018
Датум објаве: 22. 11. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 12. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
22. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни материјал и опрема за каблове

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018 године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
19. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
09. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.12.2018Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
07. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Консултантске услуге процене вредности залиха

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 11. 10. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.12.2018Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
25. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
11. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Oпрема за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 119/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
31. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Фотокопири, штампачи и скенери

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2018 године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
13. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
12. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Заштита од пожара - сервисирање и одржавање противпожарних апарата и хидрантске опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 03. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 10. 2018 године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
13. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
03. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге преквалификације због процеса рада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
10. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга санације последица ванредног догађаја на прузи Ужице-Прибој-Врбница (државна граница)

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 9/2018
Датум објаве: 23. 11. 2018.
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
23. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 11. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2018
Датум објаве: 17. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
11. 10. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
11. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
11. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
02. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
02. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Расклопни апарати контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2018
Датум објаве: 25. 09. 2018.
Понуде се примају до: 10. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
28. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
25. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
25. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
28. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 30. 08. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
30. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
29. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Санација објекта станичне зграде у станици Рготина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
30. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на одводњавању потпорног зида у станици Ужице путничка

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 124/2018
Датум објаве: 26. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
15. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње - санација крова и фасаде на објекту пружне деонице Младеновац у Младеновцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 14.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13. 11. 2018.Одлука о додели уговорaPDF
09. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
02. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
02. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње - санација крова на објекту станичне зграде у железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
05. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13. 11. 2018.Одлука о додели уговорaPDF
26. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
02. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
02. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Општи делови и материјал за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
29. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
23. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ГЛАВНА ОПРАВКА НА ТМД 912-003, ЗАВРШЕТАК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге – регистрација друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
03. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 2PDF
28. 09. 2018.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
31. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
31. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
31. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
28. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга поправке пружне механизације у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
29. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
28. 09. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
20. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 04. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018 године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
26. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
26. 11. 2018.Обавештење о обустави поступка, партија 1PDF
13. 11. 2018.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
13. 11. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 1PDF
30. 10. 2018.Питања и одговори 4PDF
25. 10. 2018.Измене и допуне 2PDF
23. 10. 2018Питања и одговори 3PDF
16. 10. 2018.Измене и допуне 1PDF
15. 10. 2018.Питања и одговори 2PDF
11. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
04. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 19. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018 године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
26. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
02. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
19. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
19. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
26. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
31. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Тонери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2018
Датум објаве: 19. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
16. 11. 2018.Обавештење о обустави поступкаPDF
13. 11. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 2PDF
13. 11. 2018.Одлука о додели уговора, партија 1PDF
19. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
19. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 129/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
21. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
05. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАМЕНЕ КОНЗОЛА У ТУНЕЛУ КНЕЖЕВАЦ (ЛЕВА ТУНЕЛСКА ЦЕВ)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка електричне енергије на високом напону (110 Kv) за вучу возова

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 11. 2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 10. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12. 10. 2018.Позив за подношење допуне понудеPDF

Електрична енергија–Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
16. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
30. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге - софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 113/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
29. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности (добара) техничких гасова са амбалажом и атестирањем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2018
Датум објаве: 28. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору PDF
23.10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
28. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Батерије за ПП и АПБ, акумулатори за дизел агрегате и ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 2PDF
08. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
03. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2PDF
24. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
12. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 06. 2018.Питања и одговори 3PDF
14. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
30 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2018
Датум објаве: 09. 10. 2018.
Понуде се примају до: 25. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
02. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
09. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
02. 11. 2018.Одлука о обустави поступкаPDF
22. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
08. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

2 Comments

Comments are closed.