Архива јавних набавки – страна 3

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 3

Уређаји за грејање за ТМД, са уградњом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 144/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
14 .12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Техничка документација замене конзола у тунелу Кнежевац (лева тунелска цев)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
20. 12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
04. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04.12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
14. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 129/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
21. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге техничког прегледа и регистрације возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 135/2018
Датум објаве: 22. 11. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни материјал и опрема за каблове

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
09. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.12.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Консултантске услуге процене вредности залиха

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 11. 10. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.12.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпрема за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 119/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Фотокопири, штампачи и скенери

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Заштита од пожара - сервисирање и одржавање противпожарних апарата и хидрантске опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 03. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 10. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге преквалификације због процеса рада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације последица ванредног догађаја на прузи Ужице-Прибој-Врбница (државна граница)

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 9/2018
Датум објаве: 23. 11. 2018.

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2018
Датум објаве: 17. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни апарати контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2018
Датум објаве: 25. 09. 2018.
Понуде се примају до: 10. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 30. 08. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Рготина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одводњавању потпорног зида у станици Ужице путничка

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 124/2018
Датум објаве: 26. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - санација крова и фасаде на објекту пружне деонице Младеновац у Младеновцу

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговорa PDF
09. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - санација крова на објекту станичне зграде у железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговорa PDF
26. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Општи делови и материјал за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ГЛАВНА ОПРАВКА НА ТМД 912-003, ЗАВРШЕТАК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге – регистрација друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
31. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга поправке пружне механизације у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 04. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
26. 11. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 10. 2018 Питања и одговори 3 PDF
16. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 19. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Тонери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2018
Датум објаве: 19. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
16. 11. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
19. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 129/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
21. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАМЕНЕ КОНЗОЛА У ТУНЕЛУ КНЕЖЕВАЦ (ЛЕВА ТУНЕЛСКА ЦЕВ)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка електричне енергије на високом напону (110 Kv) за вучу возова

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12. 10. 2018. Позив за подношење допуне понуде PDF


Електрична енергија–Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 113/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности (добара) техничких гасова са амбалажом и атестирањем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2018
Датум објаве: 28. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за ПП и АПБ, акумулатори за дизел агрегате и ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
08. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
03. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2 PDF
24. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
14. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30 05. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2018
Датум објаве: 09. 10. 2018.
Понуде се примају до: 25. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
02. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
02. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
08. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF