Архива јавних набавки – страна 2

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 2

Закуп 2 (две) дизел електричне маневарске локомотиве

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 29. 12. 2018.
Понуде се примају до: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
22.03.2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
30. 01. 2019.Питања и одговори 2PDF
25. 01. 2019.Измене и допуне 2PDF
25. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
23. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
09. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
29. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Набавка одржавања IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 21. 01. 2019.
Понуде се примају до: 20. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 02. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
22. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 01. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 13. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1 и 2PDF
14. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 01. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Услуге ремонта дрезина

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 79/2018
Датум објаве: 25. 12. 2018.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
28. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
21. 01. 2019.Питања и одговори 3PDF
21. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
21. 01. 2019.Питања и одговори 2PDF
28. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
25. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
25. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Услуга главне оправке моторних дрезина, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
21.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
30. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 12. 2018.Питања и одговори 5PDF
13. 12. 2018.Питања и одговори 4PDF
07. 12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
28. 11. 2018.Питања и одговори 3PDF
26. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
26. 11. 2018.Питања и одговори 2PDF
15. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
31. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка железничких грађевинских машина (кран и двопути багер)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 27. 11. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20.03.2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
24. 12. 2018.Питања и одговори 5PDF
24. 12. 2018.Питања и одговори 4PDF
21. 12. 2018.Питања и одговори 3PDF
19. 12. 2018Измене и допуне 3PDF
19. 12. 2018Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
19. 12. 2018.Измене и допуне 2PDF
18. 12. 2018.Измене и допуне 1PDF
18. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
27. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 16. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
20.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
20.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
20.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
20.03.2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
27. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 02. 2019.Питања и одговори 2PDF
29. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
28. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
28. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
16. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
16. 01. 2019.Позив за подношење понудеPDF

Набавка услуге одржавања фотокопира, штампача, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
04. 03. 2019.Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 3PDF
20 02. 2019.Одлука о обустави поступка, партија 2 и 3PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1PDF
30. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Сигналне светиљке за отправнике возова, маневристе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 18. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Консултантске услуге за Интранет ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
28. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Консултантске услуге за одржавање и развој централног IBM рачунара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 176/2018
Датум објаве: 23. 01. 2019.
Понуде се примају до: 01. 02. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 02. 2019. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
23. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
23. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности уређаја за ковертирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 22. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
14. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка Microsoft софтверских пакета и лиценци, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 75/2018
Датум објаве: 27. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
25. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
25. 01. 2019.Питања и одговори 2PDF
23. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
27. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Набавка друмских возила путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 14. 12. 2018.
Понуде се примају до: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
29. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
14. 01. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
14. 01. 2019.Измене и допуне 1PDF
14. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
14. 12. 2018.Позив за подношење понудеPDF

Санација (четири) тунела пруге Краљево-Рашка по налогу инспекције

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 02. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 02. 2019.Обавештење о покретању поступкаPDF

Радови на санацији железничке инфраструктуре по налогу инспекције, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 29. 11. 2018.
Понуде се примају до: 31. 12. 2018. 18. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 12. 2018 18. 01. 2019. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о обустави поступкаPDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 8PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 7PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 6PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF

19. 02. 2019.Обавештење о обустави поступка, партија 2PDF
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 02. 2019.Одлука о обустави поступка, партија 2PDF
28. 12. 2018.Питања и одговори 5PDF
27. 12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
27. 12. 2018.Измене и допуне 3PDF
27. 12. 2018.Питања и одговори 4PDF
14. 12. 2018.Измене и допуне 1PDF
14. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
29. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка контролних уметака, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018.
Понуде се примају до: 10. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразумаPDF

08. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
18. 09. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
11. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији тунела Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 03. 01. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 01. 2019. године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
03. 11. 2020.Олука о закључењу Анекса за партију 3PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF

04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
08. 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
25. 12. 2018Питања и одговори 5PDF
24. 12. 2018Питања и одговори 4PDF
20. 12. 2018Питања и одговори 3PDF
18. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
03. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Модернизација канцеларијског пословања (архивирање)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 177/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 03. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 01. 2019.Питања и одговори 1PDF
30. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
30. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
16. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 24. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 12. 2018. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
31. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
18.12.2018Питања и одговори 4PDF
06. 12. 2018.Питања и одговори 3PDF
03. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
30. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
23 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
23. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала и резервних делова за вагоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018..
Понуде се примају до: 19. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
31. 08. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
11 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
11. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору за 2019. годину, партија 1PDF
19. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума-Партија 2PDF
10. 12. 2018.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразумаPDF
26. 11. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
25. 10. 2018.Одлука о додели оквирног споразумаPDF
17.12.2018Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
10. 08. 2018.Питања и одговори 5PDF
08. 08. 2018.Питања и одговори 4PDF
06. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
06. 08. 2018.Измене и допуне 3PDF
06. 08. 2018.Питања и одговори 3PDF
01.08.2018.Измене и допуне 2PDF
01. 08. 2018.Питања и одговори 2PDF
27. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
27. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
10. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
14. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2 и партија 5PDF
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и партија 3PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
03. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
30. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
26 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
20. 02. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
20. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Пројекат модернизације и реконструкције деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 164/2018
Датум објаве: 18. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 02. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
11. 02. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3PDF
05. 02. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
05. 02. 2019.Измене и допуне 2PDF
04. 02. 2019.Питања и одговори 2PDF
01. 02. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
01. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
01. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Филтери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 02. 2019.Обавештење о обустави поступкаPDF
08. 02. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
11. 12. 2018.Питања и одговори 4PDF
07. 12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
07. 12. 2018.Питања и одговори 3PDF
07. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
07. 12. 2018.Измене и допуне 1PDF
07. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
03. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Софтвер и комуникациона опрема за заштиту рачунарске мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 11. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 01. 2019. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
14. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
12. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка тонера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 166/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Пројекат модернизације и реконструкције деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 164/2018
Датум објаве: 18. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 02. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
11. 02. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3PDF
05. 02. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
05. 02. 2019.Измене и допуне 2PDF
04. 02. 2019.Питања и одговори 2PDF
01. 02. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
01. 02. 2019.Измене и допуне 1PDF
01. 02. 2019.Питања и одговори 1PDF
18. 01. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 01. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за одржавање путних прелаза, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 22. 11. 2018.
Понуде се примају до: 24. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 12. 2018. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, партија 3PDF
07. 02. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3PDF
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 5PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
06. 12. 2018.Измене и допуне 2PDF
06. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
29. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
26. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
22 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Унутрашњи уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 15. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2019PDF
07. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2018PDF
07. 02. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
04. 12. 2018.Измене и допуне 2PDF
23. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
15. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 08. 2018.Одлука о закључењу оквирног споразумаPDF
19. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
19.07.2018Измене и допуне 2PDF
19. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
17. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
17. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга израде пројекта за модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2018
Датум објаве: 05. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
05. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Огибљење за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2018
Датум објаве: 30. 11. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
30. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Делови и опрема за грађевинске машине и двопуте багере, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2018
Датум објаве: 20. 11. 2018.
Понуде се примају до: 28. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 11. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 2PDF
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 11. 2018.Питања и одговори 2PDF
20. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Главна оправка, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Стационарне батерије

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
06. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
10. 12. 2018.Питања и одговори 3PDF
05. 12. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
05. 12. 2018.Измене и допуне 4PDF
05. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
04. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
23. 11. 2018.Измене и допуне 3PDF
19. 11. 2018.Измене и допуне 2PDF
08. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
05. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
05. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Осигурачи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018 године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 10. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Напојни уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018 године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 12. 2018.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
08. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
08. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
12. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга погонских агрегата са дрезине Робел 54.22

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 12. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 12. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта подбијачице 09-32

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 24. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 11. 2018 године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
24. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
24. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 115/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
18. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

СС опрема за телекоманду и даљинско управљање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 163/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 08. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
28. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Oпрема и материјал за затезање возног вода (уаз) контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 150/2018
Датум објаве: 17. 12. 2018.
Понуде се примају до: 26. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
05. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 12. 2018.Питања и одговори 1PDF
17. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Огибљење за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга спровођења теста обезвређења – умањења вредности НПО у припреми (инвестиције у току)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
28. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
07. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
06. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
20. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
08. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
08. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 157/2018
Датум објаве: 17. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
17. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
12. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
12. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Mатеријал реда вожње и графикони, обрасци за потребе оператике

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 12. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање магацинског простора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 160/2018
Датум објаве: 26. 12. 2018.
Понуде се примају до: 08. 01. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
26. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 29. 11. 2018.
Понуде се примају до: 31. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 12. 2018. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
14. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Технички преглед путних прелаза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2018
Датум објаве: 27. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
27. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка железничких прагова са прибором-букови импрегнисани прагови, са рупама за тирфоне, у укупној количини 7.300 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 20. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 12. 2018. године у 11.30 часова,
ДатумДокументПреузимање
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 01. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
19. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Санација објекта станичне зграде у станици Перлез

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 126/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 02. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
15. 11. 2018.Одлука о додели уговораPDF
02. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
01. 11. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
01. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
30. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
30. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Потезне сајлe бирача брзине за тешку пружну механизацију и мерна кола

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 03. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
07. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
26. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
26. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Подлошке за постављање испод шина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
27. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
04. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка бетонских прагова Б-70 и бетонских перона, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 12.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
21. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
21. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
12. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2018
Датум објаве: 19. 12. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
19. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
19. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка средстава за снегоборбу у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 13. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 11.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
18. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
18. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
18. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
18. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
24. 12. 2018.Обавештење о обустави поступка, партија 5PDF
19. 12. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 5PDF
19. 12. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 12. 2018.Питања и одговори 2PDF
30. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
28. 11. 2018.Измене и допуне 1PDF
13. 11. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 11. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2018
Датум објаве: 13. 12. 2018.
Понуде се примају до: 21. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 12. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
18. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
28. 12. 2018.Обавештење о обустави поступка, партија 3PDF
27. 12. 2018.Одлука о додели уговора, партија 1 и 2PDF
27. 12. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 3PDF
13. 12. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 12. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуга обезбеђења имовине у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 13.00 часова,
ДатумДокументПреузимање
09. 01. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
07. 12. 2018.Одлука о закључењу оквирног споразумаPDF
07. 11. 2018.Питања и одговори 1PDF
29. 10. 2018.Конкурсна документацијаPDF
29. 10. 2018.Позив за подношење понудаPDF