Архива јавних набавки – страна 2

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 2

Закуп 2 (две) дизел електричне маневарске локомотиве

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 29. 12. 2018.
Понуде се примају до: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 01. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
23. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
09. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
29. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Набавка одржавања IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 21. 01. 2019.
Понуде се примају до: 20. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 02. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
22. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 13. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
14. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Услуге ремонта дрезина

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 79/2018
Датум објаве: 25. 12. 2018.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
28. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
21. 01. 2019. Питања и одговори 3 PDF
21. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
21. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
28. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Услуга главне оправке моторних дрезина, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
30. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 12. 2018. Питања и одговори 5 PDF
13. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
07. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
28. 11. 2018. Питања и одговори 3 PDF
26. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
26. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
15. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка железничких грађевинских машина (кран и двопути багер)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 27. 11. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 12. 2018. Питања и одговори 5 PDF
24. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
21. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
19. 12. 2018 Измене и допуне 3 PDF
19. 12. 2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
18. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
18. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
27. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 16. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
27. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
29. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
28. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
28. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
16. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Набавка услуге одржавања фотокопира, штампача, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
04. 03. 2019. Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 3 PDF
20 02. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 2 и 3 PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
30. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Сигналне светиљке за отправнике возова, маневристе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за вешање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 18. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Консултантске услуге за Интранет ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Консултантске услуге за одржавање и развој централног IBM рачунара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 176/2018
Датум објаве: 23. 01. 2019.
Понуде се примају до: 01. 02. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 02. 2019. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
23. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности уређаја за ковертирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 22. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка Microsoft софтверских пакета и лиценци, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 75/2018
Датум објаве: 27. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
25. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
23. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
27. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Набавка друмских возила путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 14. 12. 2018.
Понуде се примају до: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
29. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
14. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
14. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Санација (четири) тунела пруге Краљево-Рашка по налогу инспекције

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 02. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Радови на санацији железничке инфраструктуре по налогу инспекције, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 29. 11. 2018.
Понуде се примају до: 31. 12. 2018. 18. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 12. 2018 18. 01. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 8 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 7 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 6 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF

19. 02. 2019. Обавештење о обустави поступка, партија 2 PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
28. 12. 2018. Питања и одговори 5 PDF
27. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
27. 12. 2018. Измене и допуне 3 PDF
27. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
14. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
14. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка контролних уметака, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018.
Понуде се примају до: 10. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF

08. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
11. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији тунела Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 03. 01. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 01. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2018 Питања и одговори 5 PDF
24. 12. 2018 Питања и одговори 4 PDF
20. 12. 2018 Питања и одговори 3 PDF
18. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Модернизација канцеларијског пословања (архивирање)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 177/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 24. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 12. 2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2018 Питања и одговори 4 PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
03. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и резервних делова за вагоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018..
Понуде се примају до: 19. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11 07. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору за 2019. годину, партија 1 PDF
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума-Партија 2 PDF
10. 12. 2018. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF
26. 11. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
25. 10. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
17.12.2018 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
10. 08. 2018. Питања и одговори 5 PDF
08. 08. 2018. Питања и одговори 4 PDF
06. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 08. 2018. Измене и допуне 3 PDF
06. 08. 2018. Питања и одговори 3 PDF
01.08.2018. Измене и допуне 2 PDF
01. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
27. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
14. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 и партија 5 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и партија 3 PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
26 11. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
20. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Пројекат модернизације и реконструкције деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 164/2018
Датум објаве: 18. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
05. 02. 2019. Измене и допуне 2 PDF
04. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Филтери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2018
Датум објаве: 03. 12. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 02. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
08. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
07. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер и комуникациона опрема за заштиту рачунарске мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 11. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
14. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка тонера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 166/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 01. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Пројекат модернизације и реконструкције деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 164/2018
Датум објаве: 18. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
05. 02. 2019. Измене и допуне 2 PDF
04. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за одржавање путних прелаза, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 22. 11. 2018.
Понуде се примају до: 24. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, партија 3 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 5 PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
26. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
22 11. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Унутрашњи уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 15. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2019 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2018 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
19. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.07.2018 Измене и допуне 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде пројекта за модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2018
Датум објаве: 05. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Огибљење за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2018
Датум објаве: 30. 11. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови и опрема за грађевинске машине и двопуте багере, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2018
Датум објаве: 20. 11. 2018.
Понуде се примају до: 28. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
20. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Главна оправка, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стационарне батерије

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
05. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
05. 12. 2018. Измене и допуне 4 PDF
05. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 11. 2018. Измене и допуне 3 PDF
19. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
08. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Осигурачи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Напојни уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 12. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
08. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
08. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга погонских агрегата са дрезине Робел 54.22

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 12. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 12. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачице 09-32

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 24. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 115/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


СС опрема за телекоманду и даљинско управљање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 163/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 08. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпрема и материјал за затезање возног вода (уаз) контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 150/2018
Датум објаве: 17. 12. 2018.
Понуде се примају до: 26. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Огибљење за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга спровођења теста обезвређења – умањења вредности НПО у припреми (инвестиције у току)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 157/2018
Датум објаве: 17. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Mатеријал реда вожње и графикони, обрасци за потребе оператике

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 14. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање магацинског простора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 160/2018
Датум објаве: 26. 12. 2018.
Понуде се примају до: 08. 01. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 29. 11. 2018.
Понуде се примају до: 31. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 12. 2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Технички преглед путних прелаза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2018
Датум објаве: 27. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка железничких прагова са прибором-букови импрегнисани прагови, са рупама за тирфоне, у укупној количини 7.300 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 20. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 12. 2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Перлез

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 126/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Потезне сајлe бирача брзине за тешку пружну механизацију и мерна кола

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 03. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Подлошке за постављање испод шина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2018
Датум објаве: 04. 12. 2018.
Понуде се примају до: 12. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70 и бетонских перона, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
12. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2018
Датум објаве: 19. 12. 2018.
Понуде се примају до: 27. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 13. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
24. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 5 PDF
19. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 5 PDF
19. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2018
Датум објаве: 13. 12. 2018.
Понуде се примају до: 21. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 12. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
18. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
28. 12. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 3 PDF
27. 12. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
27. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 3 PDF
13. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга обезбеђења имовине у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 01. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
07. 12. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF