Архива јавних набавки нацрт

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2017
Датум објаве: 10.11.2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24.11.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
10.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
10.11.2017.Позив за подношење понудаPDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

Nabavka delova za dvopute bagere

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 17.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.11.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
14.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozila

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 116/2017
Датум објаве: 07.11. 2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. 27.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. 27.11.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.04.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
20.11.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
17.11.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
20.11.2017.Измене и допуне 2PDF
17.11.2017.Измене и допуне 1PDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Планe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.11.2017.Позив за подношење понудаPDF

Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
13.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
13.09.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Питања и одговори 1PDF
08.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,
ДатумДокументПреузимање
30. 11. 2017.Питања и одговори 1PDF
30. 11. 2017.Измене и допуне 1PDF
15. 11. 2017.Конкурсна документацијаPDF
15. 11. 2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка лежајева за потребе ремонта подбијачких агрегата машина за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2016
Датум објаве: 22.12.2016.
Понуде се примају до: 30.12.2016. године до 09.00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.12.2016. године до 09.30 часова
ДатумДокументПреузимање
23.02.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
09.02.2017Одлука о додели уговораPDF
22.12.2016Конкурсна документацијаPDF
22.12.2016Позив за подношење понудаPDF

Услуга израде Идејног пројекта реконструкцијде путног прелаза у км 66+207 пруге Рума -Шабац-Радспутница Доња Борина-Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2017
Датум објаве: 26.10.2017.
Понуде се примају до: 03.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.11.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF

09. 11. 2017.Одлука о додели уговораPDF
26.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.10.2017.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека , у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад
Број јавне набавке: 4/2017
ДатумДокументПреузимање
07.11.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
1.11.2017.Одлука о додели уговораPDF
31.10.2017.Питања и одговори 1PDF
30.10.2017.Измене и допуне 1PDF
26.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.10.2017.Обавештење о покретању поступкаPDF

Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 3/2017
ДатумДокументПреузимање
29. 11. 2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
26.10.2017.Обавештење о покретању поступкаPDF

Јавна набавка мале вредности материјала и графикона за потребе оператикe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2017
Датум објаве: 17.10.2017.
Понуде се примају до: 25.10.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
30.11.2017Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
27.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
17.10.2017.Конкурсна документацијаPDF
17.10.2017.Позив за подношење понудаPDF

EBRD – Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / EBRD – Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section

Поступак јавне набавке EBRD
Број пројекта: 48409
Додатне информације: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html
Датум објаве: 16.10.2017.
ДатумДокументПреузимање
16.10.2017.Опште обавештење о набавциPDF

Материјал реда вожње и графикони за потребе оператике

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 119/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
04.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
08.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Гасно уље екстра евро (ЕЛ) -(лож уље) и уље за ложење средње С (мазут), по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 13.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.12.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
03.10.2017.Измене и допуне 2PDF
03.10.2017.Питања и одговори 1PDF
03.10.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 28.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26.09.2017.Питања и одговори 2PDF
25.09.2017.Питања и одговори 1PDF
20.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка стационарних батерија

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24.11.2017.Одлука о додели уговораPDF
18.10.2017.Измене и допуне 2PDF
16.10.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
16.10.2017.Измене и допуне 1PDF
20.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала и резервни делови за вагоне, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.11.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
03.11.2017.Обавештење о обустави поступка за партију 1PDF
24.10.2017.Одлука о додели уговора, Партија 2PDF
24.10.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 1PDF
20.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
20.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка угља

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 19.09.2017.
Понуде се примају до: 19.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.11.2017.Одлука о додели уговора 2PDF
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
03.10.2017.Измене и допуне 1PDF
19.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
19.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

[table “” not found /]


Материјал за одржавање спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
14.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
14.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка изолатора за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
14.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
14.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Тонери и кертриџи, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 15.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.11.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 2, 4 i 6PDF
07.11.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
27.10.2017.Обавештење о обустави поступка, Партије 1 и 5PDF
16.10.2017.Одлука о обустави поступка, Партије 1 и 5PDF
16.10.2017.Одлука о додели уговора, Партије 2, 3, 4 и 6PDF
13.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
13.09.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Питања и одговори 1PDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Софтвер за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 21.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
09.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
13.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
13.09.2017.Измене и допуне 1PDF
13.09.2017.Питања и одговори 1PDF
08.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
08.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Услуга преглед П12 на ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
13.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
13.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2017
Датум објаве: 12.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 13.0 часова
ДатумДокументПреузимање
19.12.2017.Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
19.12.2017.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
19.12.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
12.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
12.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 01. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка канцеларијског материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
11.09.2017.Измене и допуне 1PDF
08.09.2017.Питања и одговори 1PDF
01.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
25.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Радови на постављању заштитне ограде у граничној железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
31.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Радови на санацији моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
29.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
21.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
11.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.12.2017Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
21.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
14.07.2017.Питања и одговори 1PDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17.11.2017.Обавештење о обустави поступка, Партија 2PDF
25.10.2017.Одлука о додели уговора, Партије 1,3,4,5PDF
23.10.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 2PDF
18.10.2016Питања и одговори 2PDF
14.07.2017.Питања и одговори 1PDF
08.09.2017.Измене и допуне 1PDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Материјал и резервни делови за кочнице и ваздушне водове (ТМД и вагони), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
24.10.2017.Одлука о додели уговораPDF
07.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
07.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Резервни материјал и опрема за каблове, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 06.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 5PDF
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору , партија 4PDF
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
07. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
22.12.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
22.12.2017.Одлука о додели уговораPDF
02.10.2017.Питања и одговори 5PDF
29.09.2017.Питања и одговори 4PDF
28.09.2017.Измене и допуне 1PDF
28.09.2017.Питања и одговори 3PDF
25.09.2017.Питања и одговори 2PDF
19.09.2017.Питања и одговори 1PDF
06.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 14.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
22.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
06.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
06.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка услуге постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 05.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2017. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
11.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
10.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
05.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
05.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

[table “” not found /]


Уређаји за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
17.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
05.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
05.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка резервних делова за сатни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18.10.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
17.10.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
05.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
05.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
11. 01. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20.09.2017.Измене и допуне 1PDF
01.09.2017.Конкурсна документацијаPDF
01.09.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29.09.2017.Обавештење о обустави поступкаPDF
12.09.2017.Одлука о обустави поступкаPDF
31.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
31.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27.10.2017.Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.09.2017.Измене и допуне 2PDF
01.09.2017.Питања и одговори 1PDF
31.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
31.08.2017.Измене и допуне 1PDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01.02.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Набавка точкова за ТМД по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 12.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
16.11.2017.Обавештење о закљученом уговору , партија 1PDF
19.09.2017.Одлука о додели уговора, Партија 1PDF
19.09.2017.Одлука о обустави поступка, Партија 2PDF
04.09.2017.Измене и допуне 1PDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 15.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.11.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
18.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
06.09.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
06.09.2017.Измене и допуне 1PDF
04.09.2017.Питања и одговори 1PDF
30.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
30.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Санација смештајних објеката - МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2017
Датум објаве: 29.08.2017.
Понуде се примају до: 11.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.09.2017. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13.09.2017.Одлука о додели уговораPDF
31.08.2017.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
31.08.2017.Измене и допуне 1PDF
29.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
29.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 25.08.2017.
Понуде се примају до: 25.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.09.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.01.2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
25.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
25.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - Ниш

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2017
Датум објаве: 24.08.2017.
Понуде се примају до: 01.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.09.2017. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.09.2017Одлука о обустави поступкаPDF
24.08.2017.Конкурсна документацијаPDF
24.08.2017.Позив за подношење понудаPDF

Arhiva 2

Добра за подизање нивоа осигурања на путном прелазу у km 129+550 на магистралној прузи Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2016
Датум објаве: 13.09.2016.
Понуде се примају до: 13.10.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.04.2017Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.10.2016Одлука о додели уговораPDF
04.10.2016Измене и допуне 1PDF
16.09.2016Питања и одговори 1PDF
13.09.2016Конкурсна документацијаPDF
13.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Материјал и опрема за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2016
Датум објаве: 12.09.2016.
Понуде се примају до: 22.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16.12.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
28.09.2016Одлука о додели уговораPDF
12.09.2016Конкурсна документацијаPDF
12.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуге архивирања документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2016
Датум објаве: 09.09.2016.
Понуде се примају до: 19.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.09.2016Одлука о додели уговораPDF
09.09.2016Конкурсна документацијаPDF
09.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка полубраника по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2016
Датум објаве: 09.09.2016.
Понуде се примају до: 23.09.2016. 27.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.09.2016. 27.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.12.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
06.12.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
06.10.2016Одлука о додели уговораPDF
21.09.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
21.09.2016Измене и допуне 1PDF
21.09.2016Питања и одговори 2PDF
15.09.2016.Питања и одговори 1PDF
09.09.2016Конкурсна документацијаPDF
09.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мерних уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2016
Датум објаве: 07.09.2016.
Понуде се примају до: 21.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
28.09.2016Одлука о додели уговораPDF
07.09.2016Конкурсна документацијаPDF
07.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 2/2016
ДатумДокументПреузимање
26.10.2016Обавештење о закљученом уговору Партија 2PDF
26.10.2016Обавештење о закљученом уговору Партија 1PDF
23.09.2016.Одлука о додели уговораPDF
07.09.2016Конкурсна документацијаPDF
07.09.2016Обавештење о покретању поступкаPDF

Јавна набавка услуге израде измене и допуне главног Пројекта за обнову главном оправком деонице пруге Распутница „Г“ - Раковица – Ресник од км 7+126 до км 14+554 (l=7.428m) на железничкој прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - државна граница

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 1/2016
ДатумДокументПреузимање
26.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
23.09.2016.Одлука о додели уговораPDF
06.09.2016Конкурсна документацијаPDF
06.09.2016Обавештење о покретању поступкаPDF

Јавна набавка услуге одржавања друмских возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 05.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2016. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 8PDF
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 7PDF
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 6PDF
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 5PDF
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 4PDF
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 3PDF
30.11.2016Обавештење о закљученом уговору, партија 2PDF
22.11.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
26.10.2016Одлука о додели уговораPDF
28.09.2016Питања и одговори 4PDF
26.09.2016Питања и одговори 3PDF
19.09.2016Питања и одговори 2PDF
28.08.2016Питања и одговори 1PDF
26.08.2016Измене и допуне 1PDF
05.09.2016Конкурсна документацијаPDF
05.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка материјала за одржавање електричних инсталација и расвете

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. 21.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016.21.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.12.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
23.09.2016Одлука о додели уговораPDF
15.09.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
15.09.2016Измене и допуне 1PDF
12.09.2016Питања и одговори 1PDF
05.09.2016Конкурсна документацијаPDF
05.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуге преглед П12 и поправке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.09.2016.Одлука о додели уговораPDF
05.09.2016Конкурсна документацијаPDF
05.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2016
Датум објаве: 02.09.2016.
Понуде се примају до: 13.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
15.09.2016Одлука о додели уговораPDF
02.09.2016Конкурсна документацијаPDF
02.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка главне поправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2016
Датум објаве: 01.09.2016.
Понуде се примају до: 14.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
07.11.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
19.09.2016Одлука о додели уговораPDF
01.09.2016Конкурсна документацијаPDF
01.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2016
Датум објаве: 01.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.04.2016.Обавештење о обустави поступкаPDF
21.09.2016Одлука о обустави поступкаPDF
01.09.2016Конкурсна документацијаPDF
01.09.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка батерија за ЕТП

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2016
Датум објаве: 31.08.2016.
Понуде се примају до: 13.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28.10.2016Обавештење о закљученом уговору Партија 2PDF
28.10.2016Обавештење о закљученом уговору Партија 1PDF
23.09.2016.Одлука о додели уговораPDF
09.09.2016Питања и одговори 1PDF
31.08.2016Конкурсна документацијаPDF
31.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка резервног материјала и опреме за каблове

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2016
Датум објаве: 31.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
20.09.2016Одлука о додели уговораPDF
31.08.2016Конкурсна документацијаPDF
31.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.09.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
03.08.2016Одлука о додели уговораPDF
30.08.2016Конкурсна документацијаPDF
30.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка зупчаника, прирубница, вратила и носача трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09.09.2016Одлука о додели уговораPDF
30.08.2016Конкурсна документацијаPDF
30.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка делова за дизел моторе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09.09.2016Одлука о додели уговораPDF
30.08.2016Конкурсна документацијаPDF
30.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка опреме за ТК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 14.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13.10.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20.09.2016Одлука о додели уговораPDF
30.08.2016Конкурсна документацијаPDF
30.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка изолованих састава

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 28.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2016. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
27.12.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
26.10.2016Одлука о додели уговораPDF
21.09.2016Питања и одговори 2PDF
16.09.2016Питања и одговори 1PDF
26.08.2016Конкурсна документацијаPDF
26.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
12.09.2016Одлука о додели уговораPDF
26.08.2016Измене и допуне 1PDF
26.08.2016Конкурсна документацијаPDF
26.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.09.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
09.09.2016Одлука о додели уговораPDF
31.08.2016Питања и одговори 1PDF
26.08.2016Конкурсна документацијаPDF
26.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уље

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 07.09.2016. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 07.09.2016. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.11.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16.09.2016.Одлука о додели уговораPDF
31.08.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
31.08.2016Измене и допуне 1PDF
31.08.2016Питања и одговори 1PDF
25.08.2016.Конкурсна документацијаPDF
25.08.2016.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 07.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 07.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.04.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
03.08.2016.Одлука о додели уговораPDF
31.08.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
31.08.2016Измене и допуне 1PDF
31.08.2016Питања и одговори 2PDF
26.08.2016Измене и допуне 1PDF
26.08.2016Питања и одговори 1PDF
25.08.2016Конкурсна документацијаPDF
25.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 09.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 09.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
13.09.2016Одлука о додели уговораPDF
02.09.2016Обавештење о продужетку рока за подношење понудаPDF
02.09.2016Измене и допуне 2PDF
31.08.2016Питања и одговори 1PDF
26.08.2016Измене и допуне 1PDF
25.08.2016Конкурсна документацијаPDF
25.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 09.09.2016. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 09.09.2016. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06.12.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23.09.2016.Одлука о додели уговораPDF
02.09.2016.Обавештење о продужењу рока за достављање понудаPDF
02.09.2016.Измене и допуне 1PDF
25.08.2016.Конкурсна документацијаPDF
25.08.2016.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка сигналних сијалица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 16.09.2016. 23.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16.09.2016. 23.09.2016. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04.04.2016.Обавештење о обустави поступкаPDF
28.09.2016Одлука о обустави поступкаPDF
19.09.2016Питања и одговори 3PDF
16.09.2016Питања и одговори 2PDF
13.09.2106Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
13.09.2016Питања и одговори 1PDF
13.09.2016Измене и допуне 2PDF
26.08.2016Измене и допуне 1PDF
25.08.2016Конкурсна документацијаPDF
25.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 02.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.09.2016. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.09.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
05.09.2016Одлука о додели уговораPDF
25.08.2016Конкурсна документацијаPDF
25.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2016
Датум објаве: 23.08.2016.
Понуде се примају до: 27.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.09.2016. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02.12.2016.Обавештење о закљученом уговоруPDF
21.10.2016Одлука о додели уговораPDF
23.08.2016.Конкурсна документацијаPDF
23.08.2016.Позив за подношење понуда (српски & english)PDF

Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 26.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 26.09.2016. године у 11 часова
ДатумДокументПреузимање
23.11.2016Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016Одлука о додели уговораPDF
22.08.2016.Конкурсна документацијаPDF
22.08.2016.Позив за подношење понуда (српски & english)PDF

Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 11 часова
ДатумДокументПреузимање
11.10.2016Обавештење о потписаном уговоруPDF
09.09.2016Одлука о додели уговораPDF
22.08.2016Конкурсна документацијаPDF
22.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка угља у отвореном поступку

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016.године до 10:30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. год. у 11:00 часова
ДатумДокументПреузимање
21.11.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
23.09.2016Одлука о додели уговораPDF
11.08.2016Конкурсна документацијаPDF
11.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 23.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 23.08.2016. године у 11 часова
ДатумДокументПреузимање
18.10.2016Обавештење о обустави поступка Партија 2PDF
18.10.2016Обавештење о обустави поступка Партија 1PDF
28.09.2016Одлука о обустави поступкаPDF
11.08.2016Конкурсна документацијаPDF
11.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2016
Датум објаве: 10.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 12 часова
ДатумДокументПреузимање
30.08.2016Обавештење о обустави поступкаPDF
23.08.2016Одлука о обустави поступкаPDF
10.08.2016Конкурсна документацијаPDF
10.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 12.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 13 часова
ДатумДокументПреузимање
07.09.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
23.08.2016Одлука о додели уговораPDF
09.08.2016Конкурсна документацијаPDF
09.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.30
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова
ДатумДокументПреузимање
26.10.2016Обавештење о закљученом уговоруPDF
01.09.2016.Одлука о додели уговора "Србија карго" д.о.оPDF
05.09.2016.Одлука о додели уговора "Србија воз" д.о.оPDF
25.08.2016.Одлука о додели уговораPDF
10.08.2016.Измене и допуне 1PDF
09.08.2016.Конкурсна документацијаPDF
09.08.2016.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 11 часова
ДатумДокументПреузимање
07.10.2016Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016Одлука о додели уговораPDF
09.08.2016Конкурсна документацијаPDF
09.08.2016Позив за подношење понудаPDF

Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова
ДатумДокументПреузимање
13.10.2016Обавештење о обустави уговора, Партија 5PDF
13.10.2016Обавештење о обустави уговора, Партија 4PDF
07.10.2016Обавештење о закљученом уговору, Партија 2PDF
07.10.2016Обавештење о закљученом уговору, Партија 2PDF
07.10.2016Обавештење о закљученом уговору, Партија 1PDF
25.08.2016Одлука о обустави поступка Партија 4 и 5PDF
25.08.2016Одлука о додели уговора Партија 1, 2 и 3PDF
15.08.2016Питања и одговори 1PDF
09.08.2016Конкурсна документацијаPDF
09.08.2016Позив за подношење понудаPDF