Нови ескалатори у Вуковом споменику након три деценије

Радови на реконструкцији железничке станице „Вуков споменик“ планирано је да почну 9. маја 2023. године. Ради се о изузетно великом и сложеном послу „Инфраструктуре железнице Србије“ који подразумева замену великих тунелских ескалатора у подземном стајалишту. Предвиђено је да се претходно демонтирају сва три постојећа ескалатора са опремом за управљање и командовање, те да уклоне са постојећих ослонаца, да би након тога били постављени нови ескалатори са савременом пратећом опремом.

За садашње покретне степенице које је још 1995. године уградио произвођач „Ескалатор“ из Санкт Петербурга, само једном је урађен генерални ремонт. Због дотрајалости опреме, истека ресурса, као и отежане набавке одговарајућих резервних делова, неопходно је било да се постојећи ескалатори замене новим и савременијим.