„Инфраструктура железнице Србије“ расписала конкурс за пријем 27 запослених

„Инфраструктура железнице Србије“ данас 20. априла 2023. године, расписала је конкурс за пријем 27 запослених и то по девет извршилаца у Сектору за саобраћајне послове, Сектору за електротехничке послове, као и у Сектору за грађевинске послове. Конкурс је отворен за рад у више места у Србији, а између осталог нуди се запослење за места од главних и водећих пројектаната, отправника возова, до руковалаца машина, техничара, бравара…

Кандидати треба да поднесу пријаве у року од седам дана од дана објављивања огласа.

Конкурс је објављен на сајту „Инфраструктуре железница Србије“- infrazs.rs, у оквиру фолдера Каријера где се кандидати могу упознати са свим условима конкурса и потребном документацијом за свако од наведених радних места. Пријава на јавни конкурс може се преузети са сајта „Инфраструктуре железница Србије“, где се налазе и наведени услови конкурса.

Конкурс је објављен и на сајту Националне службе за запошљавање.