Циркуларна економија у железничком сектору

Појам циркуларне економије био је познат само у потрошачком сектору, а сада се полако проширује на све области, како би се смањиле количине отпада. Очекује се да ће глобална употреба сировинских ресурса достићи скоро 90 милијарди тона широм света у 2017. години (више од три пута више од количине коришћене 1970. године) и може се више него удвостручити до 2050. године. Сврха оснивања UIC Сектора за циркуларну економију  је даобезбеди Платформу за размену знања широм железничког сектора, како би се подржала транзиција ка циркуларности у железници, као новом економском моделу.

Европски посланици дискутовали о предностима брзе железнице

Европски посланици били су домаћини скупа под називом „Тајне предности брзе железнице“ 26. јануара ове године, на ком су представљене потенцијалне предности мреже брзих железница које би требало да повежу све главне градове EU. Посланица, која је уједно била и домаћин скупа, Dorien Rookmaker, истакла је да су „железнице одрживи вид саобраћаја који је потпуно у складу са Европским зеленим договором“. О резултатима спроведене студије говорио је Carlo Borghini, извршни директор Europe’s Rail joint Undertaking. Он је представио суштину спроведене студије која процењује позитиван социо-економски утицај будуће европске мреже брзих железница за временски период од 2030. до 2050. године. Carlo Borghini је истакао да се „не ради само о брзини, већ и о вредности времена које имамо, као и потребе да се регионално добро повежемо“.

Усаглашена методологија за дронове намењене за инспекцију железничких мостова

Да би се обезбедило дугорочно и безбедно коришћење мостова, потребно је периодично евидентирати стање инфраструктуре. Ове процене омогућавају управљачима инфраструктуре да дају информације о безбедности и прогнозе радног века. Услед интензивне употребе, услова околине и протока времена, носивост конструкција може да се смањи, заједно са њиховом употребљивошћу. Без сталног праћења постоји природни ризик од неоткривене штете. Редовне инспекције могу повећати безбедност објеката и могу помоћи управљачима инфраструктуре да спроведу мере одржавања. Када су у питању мостови, традиционалне инспекције често захтевају посебну опрему (нпр. скеле или платформе за подизање) и специјализовано особље, што их чини веома скупим. Ове директне инспекције нису само скупе у смислу буџета већ и одузимају много времена.