Генерални директор Небојша Шурлан обишао београдски железнички чвор

Генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ Небојша Шурлан обишао је 5. марта 2021. године београдски железнички чвор.

На тај начин, Шурлан је наставио обилазак читаве територије „Инфраструктуре железнице Србије“, како би се на терену информисао о функционисању железничког саобраћаја и раду компаније, актуелним питања и темама са којима се запослени свакодневно сусрећу, пренео најзначајније одлуке и ставове пословодства компаније, али и на лицу места сагледао услове за рад запослених и саслушао њихове предлоге за бољи и успешнији рад.

Posted in Вести.