Међународни дан жена и железница

У „Инфраструктури железнице Србије“ данас ради 1.092 жене.
Оне су ангажоване на најразличитијим одговорним и важним пословима, почев од највиших руководећих места, као што су менаџер, директор сектора или руководилац пројекта, па све до сложених и захтевних задатака у извршним службама, као што су шеф станице или отправник возова. Обављајући своје послове и радне задатке професионално, квалитетно и посвећено, жене у „Инфраструктури железнице Србије“ подједнако дају свој пуни допринос функционисању железничког саобраћаја у Србији, текућем одржавању железничке инфраструктуре, као и свеобухватној модернизацији овог саобраћајног система.