Издаје се у закуп железничка пословна зграда у улици Здравка Челара, у Београду

„Инфраструктура железнице Србије“, у сарадњи са „Србија Возом“ и „Србија Каргом“ издаје у закуп пословну зграду у Београду, у улици Здравка Челара 14а. Ове три железничке компаније огласиле су давање у закуп наведене непокретности прикупљањем писаних понуда.