Ступиле на снагу правне норме из „техничког стуба“ Четвртог железничког пакета

Након дугoг низа година рада европских институција са представницима железничког сектора, 16. јуна ове године, усвојене су правне норме техничког стуба.

„Технички стуб“ Четвртог железничког пакета укључује правне норме које се односе на безбедност, успостављање интероперабилности и на нове улоге Агенције ЕУ за железнице (ERA).

Кључна новина су нове надлежности Агенције ЕУ за железнице (ERA), која ће од сада бити надлежна за издавање сертификата о безбедности, ауторизацију возних средстава и за одобрења пружних компоненти Европског система за управљање железничким саобраћајем (ERTMS).

То подразумева, да ће приступ железничкој инфраструктури на европском нивоу биће омогућен само превозницима који поседују валидни сертификат о безбедности добијен посредством ERA. Уједно, свако ново возно средство или оно које је модернизoвaно, мора да буде ауторизовано пре пуштања у саобраћај. Такође, у циљу хармонизоване примене ERTMS-а и интеропрабилности, захтева се и одобрење за пружне компоненте ERTMS. За све наведене послове, ЕРА ће убудуће бити надлежна у виду „one stop shop“.

Подсећања ради, Четврти железнички пакет представља сет законодавних норми које су усвојене са циљем успостављања Јединственог европског железничког подручјa. Уједно, овај пакет правних норми, који је подељен на технички стуб и тржишни стуб правних норми, допринеће ревитализацији железничког сектора, како би био ефикасан и конкурентан у односу на друге видове саобраћаја.

У оквиру „тржишног стуба“ налази се, између осталог и веома важна правна норма за железнички сектор, односно Директива 2012/34 о успостављању Јединственог европског железничког подручја.

Ова Директива је од суштинског значаја за железнички сектор, имајући у виду да је 12 кључних Директива из претходних железничких пакета инкорпорирано у њен садржај. Између осталог, у њен садржај је инкорпорирана Директива 91/440 са којом је започето раздвајање саобраћајних услуга и управљања железничком инфраструктуром и која је самим тим пресудна за реформе у железничком сектору. Са овом Директивом је у великој мери хармонизован и  Закон о железници.

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .