Niš – Dimitrovgrad: Оквир политике расељавања / Resettlement policy framework

За потребе реализације Пројекта модернизације и реконструкције пруге Ниш – Димитровград, који ће се финансирати из средстава кредита ЕИБ и WBIF, израђен је документ „Оквир политике расељавања за експропријацију за потребе обнове и модернизације пруге Ниш – Димитровград“ (RPF).

У складу са правилима ЕИБ, документ је изложен на јавни увид дана 01.09.2017. године и то на порталу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и локалних самоуправа града Ниша и општине Бела Паланка, у дневним новинама листа „Новости“ као и на порталу ЕИБ. У наставку активности, одржане су јавне расправе и то у општини Бела Паланка дана 14.09.2017. године и дана 15.09.2017. године у граду Нишу.

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 05.10.2017. године, донео

О Д Л У К У

Усваја се документ „Оквир политике расељавања за експропријацију за потребе обнове и модернизације пруге Ниш – Димитровград“ (из августа 2017. године), за потребе реализације Пројекта модернизације и реконструкције пруге Ниш – Димитровград.

Верзија на српском језику

English version

Објављено у Вести и означено .