Обавештење пословодства

У току је спровођење реализације Плана оптимизације броја запослених у “Инфраструктури железнице Србије” а.д. у периоду 2016.-2020. године. Део активности је израда новог Правилника о организацији и систематизацији послова, који предвиђа одређене измене о којима овом приликом обавештавамо све заинтересоване.

Обавештење погледајте овде.