Одлуке о обустави поступка

Одлуке о обустави поступка

Линкови ка одлукама о обустави поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
28.12.2016 Услуга прегледа и главних оправки пружних возила и ревизије кочница PDF
17.11.2016 Санације кварова на 110kV далеководу 166/1 ТС Сремска Митровица 2 - ЕВП Мартинци PDF
15.11.2016 Јавна набавка услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених) PDF
2.11.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, по партијама PDF
28.10.2016 Јавна набавка мале вредности образаца PDF
28.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околине PDF
24.10.2016 Јавна набавка мале вредности образаца PDF
24.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околине PDF
28.09.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
28.09.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
28.09.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје PDF
21.09.2016 Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама PDF
12.09.2016 Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
25.08.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД PDF
23.08.2016 Набавка папира и папирне галантерије PDF
08.07.2016 Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки PDF
11.07.2016 Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
04.07.2016 Услуга главне поправке ТМД PDF
01.07.2016 Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева PDF
24.06.2016 Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева PDF
25.05.2016 Јавна набавка мале вредности стручне литературе, Партија 3 PDF
25.05.2016 Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите 1/2016 PDF
27.04.2016 Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 2 - стручно оспособљавање за руковање порталном дизалицом, набавка број 5/2015 PDF