Архива јавних набавки нацрт

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2017
Датум објаве: 10.11.2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
24.11.2017. Одлука о обустави поступка PDF
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka delova za dvopute bagere

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 17.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.11.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozila

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 116/2017
Датум објаве: 07.11. 2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. 27.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. 27.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20.11.2017. Измене и допуне 2 PDF
17.11.2017. Измене и допуне 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Планe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2017. Питања и одговори 1 PDF
30. 11. 2017. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2017. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за потребе ремонта подбијачких агрегата машина за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2016
Датум објаве: 22.12.2016.
Понуде се примају до: 30.12.2016. године до 09.00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.12.2016. године до 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.02.2017 Одлука о додели уговора PDF
22.12.2016 Конкурсна документација PDF
22.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде Идејног пројекта реконструкцијде путног прелаза у км 66+207 пруге Рума -Шабац-Радспутница Доња Борина-Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2017
Датум објаве: 26.10.2017.
Понуде се примају до: 03.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF

09. 11. 2017. Одлука о додели уговора PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека , у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад
Број јавне набавке: 4/2017

Датум Документ Преузимање
07.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
1.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.10.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 3/2017

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка мале вредности материјала и графикона за потребе оператикe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2017
Датум објаве: 17.10.2017.
Понуде се примају до: 25.10.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.11.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
27.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.10.2017. Конкурсна документација PDF
17.10.2017. Позив за подношење понуда PDF


EBRD – Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / EBRD – Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section

Поступак јавне набавке EBRD
Број пројекта: 48409
Додатне информације: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html
Датум објаве: 16.10.2017.

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Опште обавештење о набавци PDF


Материјал реда вожње и графикони за потребе оператике

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 119/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
04.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Гасно уље екстра евро (ЕЛ) -(лож уље) и уље за ложење средње С (мазут), по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 13.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.10.2017. Измене и допуне 2 PDF
03.10.2017. Питања и одговори 1 PDF
03.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 28.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2017. Питања и одговори 2 PDF
25.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стационарних батерија

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
18.10.2017. Измене и допуне 2 PDF
16.10.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и резервни делови за вагоне, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
03.11.2017. Обавештење о обустави поступка за партију 1 PDF
24.10.2017. Одлука о додели уговора, Партија 2 PDF
24.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка угља

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 19.09.2017.
Понуде се примају до: 19.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2017. Одлука о додели уговора 2 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
19.09.2017. Конкурсна документација PDF
19.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Материјал за одржавање спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.09.2017. Конкурсна документација PDF
14.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка изолатора за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.09.2017. Конкурсна документација PDF
14.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Тонери и кертриџи, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2, 4 i 6 PDF
07.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
27.10.2017. Обавештење о обустави поступка, Партије 1 и 5 PDF
16.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партије 1 и 5 PDF
16.10.2017. Одлука о додели уговора, Партије 2, 3, 4 и 6 PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 21.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
09.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга преглед П12 на ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2017
Датум објаве: 12.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 13.0 часова

Датум Документ Преузимање
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
12.09.2017. Конкурсна документација PDF
12.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка канцеларијског материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
08.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на постављању заштитне ограде у граничној железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
21.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.12.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 2 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора, Партије 1,3,4,5 PDF
23.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
18.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за кочнице и ваздушне водове (ТМД и вагони), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни материјал и опрема за каблове, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 06.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 5 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
22.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
22.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
02.10.2017. Питања и одговори 5 PDF
29.09.2017. Питања и одговори 4 PDF
28.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
28.09.2017. Питања и одговори 3 PDF
25.09.2017. Питања и одговори 2 PDF
19.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.09.2017. Конкурсна документација PDF
06.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 14.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
22.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
06.09.2017. Конкурсна документација PDF
06.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 05.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
10.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Уређаји за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за сатни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
12.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
31.08.2017. Конкурсна документација PDF
31.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2017. Измене и допуне 2 PDF
01.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
31.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
31.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка точкова за ТМД по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 12.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
19.09.2017. Одлука о додели уговора, Партија 1 PDF
19.09.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
04.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
06.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
04.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Санација смештајних објеката - МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2017
Датум објаве: 29.08.2017.
Понуде се примају до: 11.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.09.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
31.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
29.08.2017. Конкурсна документација PDF
29.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 25.08.2017.
Понуде се примају до: 25.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017. Конкурсна документација PDF
25.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - Ниш

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2017
Датум објаве: 24.08.2017.
Понуде се примају до: 01.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.09.2017 Одлука о обустави поступка PDF
24.08.2017. Конкурсна документација PDF
24.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Arhiva 2

Добра за подизање нивоа осигурања на путном прелазу у km 129+550 на магистралној прузи Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2016
Датум објаве: 13.09.2016.
Понуде се примају до: 13.10.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.04.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
04.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
16.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
13.09.2016 Конкурсна документација PDF
13.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Материјал и опрема за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2016
Датум објаве: 12.09.2016.
Понуде се примају до: 22.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.09.2016 Конкурсна документација PDF
12.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге архивирања документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2016
Датум објаве: 09.09.2016.
Понуде се примају до: 19.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.09.2016 Конкурсна документација PDF
09.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка полубраника по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2016
Датум објаве: 09.09.2016.
Понуде се примају до: 23.09.2016. 27.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.09.2016. 27.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
06.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
21.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21.09.2016 Измене и допуне 1 PDF
21.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
15.09.2016. Питања и одговори 1 PDF
09.09.2016 Конкурсна документација PDF
09.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мерних уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2016
Датум објаве: 07.09.2016.
Понуде се примају до: 21.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
07.09.2016 Конкурсна документација PDF
07.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 2/2016

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2016 Конкурсна документација PDF
07.09.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка услуге израде измене и допуне главног Пројекта за обнову главном оправком деонице пруге Распутница „Г“ - Раковица – Ресник од км 7+126 до км 14+554 (l=7.428m) на железничкој прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - државна граница

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 1/2016

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
06.09.2016 Конкурсна документација PDF
06.09.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка услуге одржавања друмских возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 05.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2016. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 8 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 7 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 6 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
22.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
28.09.2016 Питања и одговори 4 PDF
26.09.2016 Питања и одговори 3 PDF
19.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
28.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
05.09.2016 Конкурсна документација PDF
05.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала за одржавање електричних инсталација и расвете

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. 21.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016.21.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
15.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15.09.2016 Измене и допуне 1 PDF
12.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
05.09.2016 Конкурсна документација PDF
05.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге преглед П12 и поправке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
05.09.2016 Конкурсна документација PDF
05.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2016
Датум објаве: 02.09.2016.
Понуде се примају до: 13.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
15.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
02.09.2016 Конкурсна документација PDF
02.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка главне поправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2016
Датум објаве: 01.09.2016.
Понуде се примају до: 14.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
19.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
01.09.2016 Конкурсна документација PDF
01.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2016
Датум објаве: 01.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
21.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
01.09.2016 Конкурсна документација PDF
01.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка батерија за ЕТП

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2016
Датум објаве: 31.08.2016.
Понуде се примају до: 13.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
28.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
09.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
31.08.2016 Конкурсна документација PDF
31.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервног материјала и опреме за каблове

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2016
Датум објаве: 31.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Конкурсна документација PDF
31.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка зупчаника, прирубница, вратила и носача трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка делова за дизел моторе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме за ТК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 14.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка изолованих састава

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 28.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2016. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
27.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
21.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
16.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Конкурсна документација PDF
26.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
12.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
26.08.2016 Конкурсна документација PDF
26.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Конкурсна документација PDF
26.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уље

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 07.09.2016. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 07.09.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.11.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
16.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
31.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
25.08.2016. Конкурсна документација PDF
25.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 07.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 07.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
31.08.2016 Питања и одговори 2 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
26.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 09.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 09.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
13.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
02.09.2016 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда PDF
02.09.2016 Измене и допуне 2 PDF
31.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 09.09.2016. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 09.09.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
02.09.2016. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда PDF
02.09.2016. Измене и допуне 1 PDF
25.08.2016. Конкурсна документација PDF
25.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних сијалица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 16.09.2016. 23.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16.09.2016. 23.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
28.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
19.09.2016 Питања и одговори 3 PDF
16.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
13.09.2106 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
13.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
13.09.2016 Измене и допуне 2 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 02.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
05.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2016
Датум објаве: 23.08.2016.
Понуде се примају до: 27.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.12.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
23.08.2016. Конкурсна документација PDF
23.08.2016. Позив за подношење понуда (српски & english) PDF


Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 26.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 26.09.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
23.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
22.08.2016. Конкурсна документација PDF
22.08.2016. Позив за подношење понуда (српски & english) PDF


Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
11.10.2016 Обавештење о потписаном уговору PDF
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
22.08.2016 Конкурсна документација PDF
22.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка угља у отвореном поступку

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016.године до 10:30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. год. у 11:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
11.08.2016 Конкурсна документација PDF
11.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 23.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 23.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2016 Обавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
18.10.2016 Обавештење о обустави поступка Партија 1 PDF
28.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
11.08.2016 Конкурсна документација PDF
11.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2016
Датум објаве: 10.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
30.08.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
23.08.2016 Одлука о обустави поступка PDF
10.08.2016 Конкурсна документација PDF
10.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 12.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 13 часова

Датум Документ Преузимање
07.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.30
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2016. Одлука о додели уговора "Србија карго" д.о.о PDF
05.09.2016. Одлука о додели уговора "Србија воз" д.о.о PDF
25.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
10.08.2016. Измене и допуне 1 PDF
09.08.2016. Конкурсна документација PDF
09.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2016 Обавештење о обустави уговора, Партија 5 PDF
13.10.2016 Обавештење о обустави уговора, Партија 4 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
25.08.2016 Одлука о обустави поступка Партија 4 и 5 PDF
25.08.2016 Одлука о додели уговора Партија 1, 2 и 3 PDF
15.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF