Јавне набавке – страна 2

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 2

Материјал за одржавање спољних ЕТП уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 06. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
12. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
31. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF


Радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
12. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
31. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Уље екстра лако ЕВРО ЕЛ - лож уље у оквирној количини од 30.000 л

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/19
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
20. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
07. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
07. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
07. 11. 2019.Питања и одговори 2PDF
07. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
31. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
31. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/19
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 07. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – каблови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2019
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 03. 12. 2019. 04. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2019. 04. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
18. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
27. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
27. 11. 2019.Измене и допуне 2PDF
27. 11. 2019.Питања и одговори 3PDF
14. 11. 2019.Питања и одговори 2PDF
06. 11. 2019.Измене и допуне 1PDF
06. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
29. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
29. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Модернизација и баждарење колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2019
Датум објаве: 28. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
04. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
28. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
28. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Радови на замени моста између станица Зрењанин- Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2019
Датум објаве: 25. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 11. 2020.Одлука о додели анекса 2 PDF
05. 08. 2020.Одлука о закљученом уговору, анекс 1PDF
04. 12. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 11. 2019.Питања и одговори 1PDF
25. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
25. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге редовног и инвестиционог одржавања грејне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/19
Датум објаве: 22. 10. 2019.
Понуде се примају до: 31 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19. 11. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваPDF
13. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
29. 10. 2019.Питања и одговори 2PDF
25. 10. 2019.Измене и допуне 1PDF
25. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
22. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Одржавање друмских возила у овлашћеним сервисима, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2019
Датум објаве: 18. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 1. 2020.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
26. 11. 2019.Одлука о обустави поступка, партија 2PDF
26. 11. 2019.Одлука о додели уговора, партија 1PDF
18. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
18. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра- набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/19
Датум објаве: 16. 10. 2019.
Понуде се примају до: 24. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 10. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
13. 11. 2019.Одлука о додели уговораPDF
16. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
16. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услугa – стручно усавршавање запослених

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/19
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
15. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/19
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 10. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
21. 10. 2019.Измене и допуне 1PDF
18. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
15. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
15. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Адаптација објекта радионице Батајница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/19
Датум објаве: 14. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
07. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
14. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Опрема за одржавање каблова, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2019
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 20. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 02. 2020.Обавештење о обустави поступкаPDF
29. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка материјала за пребацивање система за грејање са мазута на гас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/19
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
17. 10. 2019.Измене и допуне 1PDF
17. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
11. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга - транспорт материјала за потребе градилишта

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/19
Датум објаве: 10. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2019. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
10. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
10. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2019
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
20. 05. 2020.Обавештење о закљученом појединачном уговору на основу оквирног споразума, количине за 2020.PDF
27. 01. 2020.Обавештење о закљученом појединачном уговору на основу оквирног споразумаPDF
27. 01. 2020.Обавештење о закљученом оквирном споразумуPDF
12. 12. 2019.Одлука о додели уговораPDF
22. 11. 2019.Питања и одговори 7PDF
21. 11. 2019.Питања и одговори 6PDF
18. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3PDF
18. 11. 2019.Измене и допуне 3PDF
15. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2PDF
15. 11. 2019.Измене и допуне 2PDF
15. 11. 2019.Питања и одговори 5PDF
08. 11. 2019.Питања и одговори 4PDF
01. 11. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 11. 2019.Питања и одговори 3PDF
28. 10. 2019.Питања и одговори 2PDF
25. 10. 2019.Измене и допуне 1PDF
25. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
08. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за телекомуникационе системе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/19
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
08. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
08. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка геодетске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/19
Датум објаве: 01. 10. 2019.
Понуде се примају до: 09. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
14. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
01. 10. 2019.Конкурсна документацијаPDF
01. 10. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/19
Датум објаве: 26. 09. 2019.
Понуде се примају до: 04. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
10. 10. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
26. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
26. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга транспорт материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/19
Датум објаве: 20. 09. 2019.
Понуде се примају до: 30. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 09. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
29. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
20. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
20. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге чувања објеката Друштва

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2019
Датум објаве: 19. 09. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
31. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 10. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
17. 10. 2019.Измене и допуне 1PDF
17. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
19. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка добара - ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/19
Датум објаве: 17. 09. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
16. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
17. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
17. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга чишћења пословног простора

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2019
Датум објаве: 13. 09. 2019.
Понуде се примају до: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
12. 03. 2020.Одлука о обустави поступкаPDF
16. 10. 2019.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1PDF
11. 10. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
11. 10. 2019.Измене и допуне 1PDF
11. 10. 2019.Питања и одговори 2PDF
07. 10. 2019.Питања и одговори 1PDF
13. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуге - регистрације и осигурања возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/19
Датум објаве: 11. 09. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
08. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
11. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
11. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта мотора на машини РМ76УХР

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/19
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 13. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 09. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
10. 09. 2019.Питања и одговори 1PDF
06. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Техничка контрола Идејног пројекта грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Просек-Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/19
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 09. 2019.Одлука о обустави поступкаPDF
17. 09. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
17. 09. 2019.Измене и допуне 1PDF
17. 09. 2019.Питања и одговори 1PDF
06. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Апарати и уређаји за електрично растављање,аутоматско затезање и уземљење КМ 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/19
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
17. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
23. 10. 2019.Одлука о додели уговораPDF
06. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
06. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/19
Датум објаве: 03. 09. 2019.
Понуде се примају до: 11. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
03. 09. 2019.Конкурсна документацијаPDF
03. 09. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Материјал и резервни делови за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/19
Датум објаве: 22. 08. 2019.
Понуде се примају до: 30. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговору, партија 1PDF
05. 11. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2 и 4PDF
05. 11. 2019.Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1 и 3PDF
18. 09. 2019.Одлука о додели оквирног споразума, партија 1, 2, 3 и 4PDF
18. 09. 2019.Одлука о обустави поступка, партија 5PDF
27. 08. 2019.Појашњење 1PDF
22. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
22. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка радова - грађевински радови на кабловској инфраструктури

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.30 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
26. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
18. 09. 2019.Питања и одговори 1PDF
04. 09. 2019.Измене и допуне 1PDF
21. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Електрична енергија-ниски напон –Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF
21. 08. 2019.Invitation to tenderPDF

Јавне набавке електричне енергије за вучу возова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
14. 11. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
21. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
21. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF
21. 08. 2019.Invitation to tenderPDF

Делови за ремонт диференцијалног преноса снаге на машини 08-275 број 781

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/19
Датум објаве: 20. 08. 2019.
Понуде се примају до: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
24. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
23. 08. 2019.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
20. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
20. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/19
Датум објаве: 19. 08. 2019.
Понуде се примају до: 27. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 08. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
08. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
09. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
19. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
19. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка делова и опреме за грађевинске машине и двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/19
Датум објаве: 14. 08. 2019.
Понуде се примају до: 23. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
23. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговоруPDF
30. 08. 2019.Одлука о додели уговораPDF
14. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
14. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Набавка опреме за заваривање и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/19
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 22. 08. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 08. 2019. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
05. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
13. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Енергетско прикључење путних прелаза са пројектовањем, извођењем радова и уградњом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2019
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
27. 01. 2020.Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
13. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
13. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF

Сервери и сториџи за потребе интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2019
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 10. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2019. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019.Одлука о додели уговораPDF
09. 08. 2019.Конкурсна документацијаPDF
09. 08. 2019.Позив за подношење понудаPDF