Јавне набавке – страна 2

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 2

Материјал за одржавање спољних ЕТП уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2019
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
26. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Уље екстра лако ЕВРО ЕЛ - лож уље у оквирној количини од 30.000 л

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/19
Датум објаве: 31. 10. 2019.
Понуде се примају до: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2019. 13. 11. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
07. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/19
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 07. 11. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – каблови

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2019
Датум објаве: 29. 10. 2019.
Понуде се примају до: 03. 12. 2019. 04. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2019. 04. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
27. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
27. 11. 2019. Питања и одговори 3 PDF
14. 11. 2019. Питања и одговори 2 PDF
06. 11. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Модернизација и баждарење колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2019
Датум објаве: 28. 10. 2019.
Понуде се примају до: 02. 12. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 12. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
28. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови на замени моста између станица Зрењанин- Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2019
Датум објаве: 25. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 11. 2019. Питања и одговори 1 PDF
25. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге редовног и инвестиционог одржавања грејне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/19
Датум објаве: 22. 10. 2019.
Понуде се примају до: 31 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 11. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
22. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање друмских возила у овлашћеним сервисима, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2019
Датум објаве: 18. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 1. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
26. 11. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
26. 11. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
18. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра- набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/19
Датум објаве: 16. 10. 2019.
Понуде се примају до: 24. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 11. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услугa – стручно усавршавање запослених

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/19
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/19
Датум објаве: 15. 10. 2019.
Понуде се примају до: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 10. 2019 28. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
15. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Адаптација објекта радионице Батајница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/19
Датум објаве: 14. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за одржавање каблова, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 55/2019
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 20. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
29. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за пребацивање система за грејање са мазута на гас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/19
Датум објаве: 11. 10. 2019.
Понуде се примају до: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга - транспорт материјала за потребе градилишта

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/19
Датум објаве: 10. 10. 2019.
Понуде се примају до: 18. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – резервни делови за радио-диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2019
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 11. 2019. 27. 11. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 01. 2020. Обавештење о закљученом појединачном уговору на основу оквирног споразума PDF
27. 01. 2020. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
12. 12. 2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 11. 2019. Питања и одговори 7 PDF
21. 11. 2019. Питања и одговори 6 PDF
18. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
18. 11. 2019. Измене и допуне 3 PDF
15. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
15. 11. 2019. Измене и допуне 2 PDF
15. 11. 2019. Питања и одговори 5 PDF
08. 11. 2019. Питања и одговори 4 PDF
01. 11. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 11. 2019. Питања и одговори 3 PDF
28. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
08. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за телекомуникационе системе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/19
Датум објаве: 08. 10. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка геодетске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/19
Датум објаве: 01. 10. 2019.
Понуде се примају до: 09. 10. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 10. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Добра – набавка тарупа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/19
Датум објаве: 26. 09. 2019.
Понуде се примају до: 04. 10. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 10. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
26. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
26. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга транспорт материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/19
Датум објаве: 20. 09. 2019.
Понуде се примају до: 30. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге чувања објеката Друштва

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2019
Датум објаве: 19. 09. 2019.
Понуде се примају до: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 10. 2019. 23. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
31. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара - ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/19
Датум објаве: 17. 09. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења пословног простора

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 53/2019
Датум објаве: 13. 09. 2019.
Понуде се примају до: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 10. 2019. 16. 10. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2020. Одлука о обустави поступка PDF
16. 10. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 PDF
11. 10. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2019. Питања и одговори 2 PDF
07. 10. 2019. Питања и одговори 1 PDF
13. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - регистрације и осигурања возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/19
Датум објаве: 11. 09. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мотора на машини РМ76УХР

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/19
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 13. 09. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола Идејног пројекта грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Просек-Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/19
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2019. 24. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 09. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
17. 09. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 09. 2019. Измене и допуне 1 PDF
17. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Апарати и уређаји за електрично растављање,аутоматско затезање и уземљење КМ 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/19
Датум објаве: 06. 09. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 10. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/19
Датум објаве: 03. 09. 2019.
Понуде се примају до: 11. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 09. 2019. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/19
Датум објаве: 22. 08. 2019.
Понуде се примају до: 30. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2 и 4 PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1 и 3 PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели оквирног споразума, партија 1, 2, 3 и 4 PDF
18. 09. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 5 PDF
27. 08. 2019. Појашњење 1 PDF
22. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка радова - грађевински радови на кабловској инфраструктури

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 09. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 09. 2019. Измене и допуне 1 PDF
21. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Електрична енергија-ниски напон –Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF
21. 08. 2019. Invitation to tender PDF


Јавне набавке електричне енергије за вучу возова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2019
Датум објаве: 21. 08. 2019.
Понуде се примају до: 25. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF
21. 08. 2019. Invitation to tender PDF


Делови за ремонт диференцијалног преноса снаге на машини 08-275 број 781

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/19
Датум објаве: 20. 08. 2019.
Понуде се примају до: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2019. 16. 09. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
23. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/19
Датум објаве: 19. 08. 2019.
Понуде се примају до: 27. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова и опреме за грађевинске машине и двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/19
Датум објаве: 14. 08. 2019.
Понуде се примају до: 23. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
30. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме за заваривање и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/19
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 22. 08. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 08. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Енергетско прикључење путних прелаза са пројектовањем, извођењем радова и уградњом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2019
Датум објаве: 13. 08. 2019.
Понуде се примају до: 17. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Сервери и сториџи за потребе интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2019
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 10. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF