Предстоји реконструкција још 16 железничких станица широм Србије, након што је ове године већ обновљено 27 станица

Инфраструктура железнице Србије расписала је данас јавну набавку за реконструкцију још 16 железничких станица широм земље, чиме се наставља пројекат уређења железничких станица који је започела у 2023. години.

Пројектом је предвиђена реконструкција следећих железничких станица: Банатско Ново Село, Буковачки Салаши, Гајдобра, Зрењанин Путничка, Зрењанин Фабрика, Ковачица, Мартинци, Меленци, Остружница, Платичево, Раља, Римски Шанчеви, Панчево, Светозар Милетић, Футог и Шид.