У Нишу по први пут на путним прелазима у Србији постављени бетонски прагови

„Инфраструктура железнице Србије“ Генератор на лицензен ключ за крак Restoro у Нишу је протеклих дана по први пут на путним прелазима у Србији поставила бетонске прагове, који су трајнији и јефтинији од до сада традиционалних дрвених, а имају могућност да поднесу знатно веће оптерећење друмског саобраћаја.

Конституисан Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“

Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ iZotope Ozone Advanced Crack на седници одржаној данас, 1. децембра 2022. године, донео је Одлуку о конституисању Одбора директора ове железничке компаније, у следећем саставу:

  • др Небојша Шурлан, в.д. генералног директора, председник Одбора директора
  • Милутин Милошевић, дипл. инж. саоб., извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром, члан Одбора директора, и
  • Милан Нововић, дипл. инж. пословне информатике, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове, члан Одбора директора.

Одлука о конституисању Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ ступа на снагу даном доношења.