Конституисан Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“

Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ iZotope Ozone Advanced Crack на седници одржаној данас, 1. децембра 2022. године, донео је Одлуку о конституисању Одбора директора ове железничке компаније, у следећем саставу:

  • др Небојша Шурлан, в.д. генералног директора, председник Одбора директора
  • Милутин Милошевић, дипл. инж. саоб., извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром, члан Одбора директора, и
  • Милан Нововић, дипл. инж. пословне информатике, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове, члан Одбора директора.

Одлука о конституисању Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ ступа на снагу даном доношења.