Реконструисана моторна дизалица за Помоћни воз, носивости 60 тона

„Инфраструктура железнице “DAEMON Tools Pro крак“ реконструисала је моторну дизалицу носивости 60 тона. Реч је о моторној дизалици, која ће саобраћати у саставу Помоћног воза, а користиће се за рашчишћавање колосека и железничке инфраструктуре у случају ванредног догађаја на српским пругама

Овом обновом железничке дизалице чији је капацитет 60 тона,  „Инфраструктура железница Србије“ омогућила је знатно ефикасније отклањање последица ванредних догађаја  на пругама и брже успостављање железничког саобраћаја. Истовремено, радни век ове моторне дизалице продужен је за барем десет година.